Tiskové zprávy

První miminko roku 2021 se jmenuje Mikuláš

První miminko roku 2021 narozené v třebíčské nemocnici je Mikuláš Hausknecht z Hrotovic. Narodil se mamince Lucii 1. 1. 2021 v 1:26 hodin. Jeho míry: 3780 gramů a 52 cm.


Gratulujeme!Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Třebíčskou nemocnici navštívil hejtman Kraje Vysočina

Třebíč – Při pátečním odpoledni 27. listopadu zavítal do třebíčské nemocnice hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Poděkoval prostřednictvím náměstků nemocnice zdravotnickému personálu za jejich náročnou práci, nezapomněl ani na vojáky z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, kteří v nemocnici pomáhají.

Hejtman si společně s vedením nemocnice prohlédl probíhající stavbu operačních sálů, které mají být dokončeny v létě příštího roku. „Zájem pana hejtmana o naši nemocnici nás velmi těší. Věříme, že budoucí spolupráce s ním a celým novým vedením Kraje Vysočina bude i nadále úspěšná,“ uvedla ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

 

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

V centrální laboratoři třebíčské nemocnice provádějí PCR testy díky nově vybudované PCR laboratoři

Třebíč - Přes tisíc odebraných vzorků týdně, zahlcené laboratoře – taková byla situace v říjnu při špičce druhé vlny onemocnění COVID-19 v třebíčské nemocnici. Nasmlouvané laboratoře byly přetížené, na vyhodnocení testů se čekalo velmi dlouho. Řešením této nepříznivé situace se začala zabývat lékařka mikrobiologie centrální laboratoře Eliška Míšková. Nová PCR laboratoř vznikla v důsledku akutní potřeby navýšit počty testovaných pacientů.


Stávající PCR testování na COVID-19 provázely problémy. V čem spočívaly?

V naší laboratoři na mikrobiologii provádíme PCR vyšetření u vybraných patogenů, například u chřipky, už několik let. Máme k tomuto účelu propůjčen od jedné firmy přístroj, do kterého odebíráme reagencie. Je to úžasný přístroj, který je nenáročný na obsluhu, umí vyšetřovat jednotlivé vzorky a výsledek jsme schopni sdělit přibližně za hodinu. Jeho nevýhodou je vyšší cena vyšetření a nemožnost použít do tohoto přístroje jiné testovací kazety než ty, které jsou pro něj určeny.  

Určité problémy s použitím tohoto přístroje na detekci koronaviru nás provázejí už od začátku celé pandemie. Nejdříve několik týdnů trvalo, než firma začala vyrábět příslušné testovací soupravy v dostatečném množství, a později po několika málo měsících došlo k téměř úplnému výpadku těchto testů. Letos v září bylo již jasné, že potřebné dodávky v nejbližších měsících obnoveny nebudou a zároveň narůstal v celé České republice počet pozitivně testovaných lidí. Vzorky od pacientů z nemocnice musely být z velké většiny odváženy na vyšetření do jiných laboratoří a k výsledkům jsme se tak dostávali později, než bylo žádoucí. Docházelo postupně k velkému tlaku na izolační lůžka obsazená pacienty s podezřením na infekci COVID-19, kteří čekali na výsledek vyšetření. Navíc epidemiologická situace v naší zemi v té době nevěstila nic dobrého.

Pomalé testování bránilo operativnímu třídění pacientů na pozitivní a negativní. Šlo o čas. Jak složité bylo zajistit potřebné vybavení nové PCR laboratoře?

Hledali jsme společně s vedením nemocnice jiné možnosti, jak tento problém vyřešit. Po mnoha telefonátech s různými obchodními zástupci různých firem se podařila s jednou z nich domluvit zápůjčka dvou potřebných přístrojů tak, abychom mohli PCR provádět standardním způsobem. Zjednodušeně řečeno to znamená nejdříve ze vzorku vyizolovat RNA viru, k tomu je potřeba jeden z přístrojů, dále připravit z reagencií směs potřebnou pro PCR a oboje pak přidat do jamky v destičce, která se vloží do dalšího přístroje, ve kterém už může probíhat vlastní PCR. Na závěr zhodnotíme, jestli je nebo není ve vzorku přítomna nukleová kyselina koronaviru, přesněji jeho specifické geny.

Kromě těchto přístrojů jsme potřebovali vybavit laboratoř ještě dalšími menšími přístroji a spotřebiči, jako jsou třepačky, centrifugy, chladničky. Něco jsme použili ze stávajícího vybavení mikrobiologické laboratoře, něco bylo třeba dokoupit.

Co se ukázalo jako největší problém při zařizování laboratoře?

Jako poměrně velký problém se například ukázalo získat tzv. PCR box, což je takový ohraničený prostor, ve kterém se míchá reagenční směs pro PCR. Pouze jediná firma ho měla skladem. Když byl tento problém vyřešen, nebylo zase možné sehnat dostatečné množství některého spotřebního materiálu, například plastové špičky do pipet. Jedna firma mi sice dala něco do začátku, ale věděla jsem, že musím hledat další zdroje. Prakticky všichni dodavatelé mě odmítali s tím, že nic nemají a neví, kdy něco budou mít.

Jak jste to nakonec vyřešila?

Obrátila jsem se s prosbou o pomoc i na některé svoje kamarády mimo zdravotnictví a nakonec, řekla bych skoro zázrakem, se podařilo získat i tento nedostatkový materiál. Díky tomu a hlavně díky práci mnoha zaměstnanců z nemocnice, kteří se snažili vyhovět mým požadavkům opravdu co nejdříve, jsme mohli již koncem října začít s testováním pacientů i u nás v nemocnici.

Takže všechno dobře dopadlo a nic nebránilo v rozjezdu nové PCR laboratoře?

Aby to nebylo zase tak jednoduché, v době, kdy jsme začínali, byla polovina laborantek v pracovní neschopnosti. A jak známo, bez lidí to nejde. Díky obětavému nasazení mého mladšího kolegy bioanalytika jsme i tuto nepříjemnou situaci nakonec překonali. 

U kterých pacientů provádíte testy nejvíce?

V tuto chvíli se nám daří vyšetřovat PCR COVID-19 všechny vzorky přicházející z nemocnice a to v čase, který je pro zdravotníky přijatelný, aby byl zajištěn pokud možno plynulý provoz uvnitř zdravotnického zařízení. I když to, co si asi všichni teď nejvíce přejeme, je, aby už to brzy skončilo.   


Jak již bylo zmíněno, nová laboratoř vznikla za aktivní spolupráce a podpory vedení nemocnice. „PCR laboratoř pod vedením lékařky Míškové zajišťuje především testování suspektních hospitalizovaných pacientů, současně je však možné ji využít k testování suspektních zaměstnanců. Nyní jednáme o rozšíření testovacích kapacit i pro část testů z odběrového stanu,“ sdělila ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

 

Pozn.:

PCR (polymerázová řetězová reakce) je velmi zjednodušeně metoda, při které dochází ke zmnožení vybraných úseků nukleové kyseliny.

Reagencie (činidlo) je látka vyvolávající příslušnou chemickou reakci.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Do pomoci třebíčské nemocnici se zapojila i lékařka z Německa

Třebíč - Coronavirová pandemie zasáhla Českou republiku plnou silou. Epidemiologická situace stále není ideální a zdravotnictví funguje na hranicích svých možností. A v této době přichází výzva prezidenta České lékařské komory Milana Kubka k lékařům pracujícím v zahraničí. Tou, která nezaváhala a okamžitě přijela doplnit lékařský tým Nemocnice Třebíč, je lékařka Ilona Jandová. Pracuje již 9 let ve fakultní nemocnici v německém Freiburgu. Do třebíčské nemocnice nastoupila po rychlé dohodě s vedením na oddělení nově zřízeného covidového pavilonu na dobu tří týdnů.

„V Německu se pandemii zatím daří držet na uzdě, o to víc mě znepokojoval vývoj v České republice. Konečný impuls pro nabídnutí mé pomoci byla podpora mých německých kolegů, kteří byli ochotni dočasně převzít moje pracovní povinnosti a samozřejmě podpora mé rodiny. I když vím, že moje podpora týmu třebíčské nemocnice je jen kapka v moři a nesrovnatelná s tím, jaké výkony zdravotníci nemocnice podávají, myslím si, že jakákoliv podpora je v současné době smysluplná. Já jako lékařka mohu pomoci v nemocnici, jiní mohou podpořit třebíčskou nemocnici finančně, ostatní už jen tím, že zabrání dalšímu šíření svým zodpovědným chováním,“ míní lékařka Ilona Jandová. „V Třebíči jsem se narodila a mám zde celou rodinu, za kterou tak pětkrát do roka jezdím. Nyní mi rodiče poskytli ubytování,“ dodává Jandová.

Pomoc lékařky vítá personál i vedení nemocnice. „Velmi si vážíme pomocné ruky, kterou nám paní doktorka Jandová nabídla. Svým příjezdem doplnila stav lékařů a ihned se zapojila do práce,“ komentuje pomoc lékařky ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

Aktuální stav lékařského personálu

V současné době je v Nemocnici Třebíč 173 lékařů, z toho 16 je v pracovní neschopnosti z důvodů nákazy a 1 lékař v karanténě s pracovní neschopností.

Sbírka pro Nemocnici Třebíč

Na pomoc s financováním přístrojového vybavení, potřebného k léčbě pacientů v souvislosti s onemocněním COVID-19 byl zřízen městem Třebíč sbírkový účet, č. účtu 123-1910080227/0100. 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


 

Armáda přijela pomáhat do Nemocnice Třebíč

Třebíč, 18. 11. 2020 – Do Nemocnice Třebíč přijelo v dopoledních hodinách 16 vojáků z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou. Vojáci budou vypomáhat na covidových stanicích na pozicích sanitářů. K dispozici budou 14 dní.

Náplní jejich práce bude asistence při základní ošetřovatelské péči. „Převážná většina našich pacientů je ležící, tudíž je nutné dbát na pravidelné polohování a tím předcházení proleženinám,“ vysvětluje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Alena Hošková.

V současné době je v Nemocnici Třebíč 71 hospitalizovaných pacientů COVID-19 pozitivních, z toho je 8 připojeno na umělé plicní ventilaci. 42 zdravotníků je COVID-19 pozitivních v pracovní neschopnosti a 11 zaměstnanců v karanténě s pracovní neschopností.

„Manipulace s pacienty je fyzicky velmi náročná, proto velmi oceňujeme tuto pomoc, kdy ulevíme už tak unavenému personálu,“ dodává náměstkyně Hošková.

Ve středu 18. listopadu vojáci absolvují nutná školení bezpečnosti práce a požární ochrany, následně budou vybaveni ošacením. Vojákům bude zajištěno stravování a ubytování. Od čtvrtka 19. listopadu nastupují od šesti hodin ráno na první směnu. Pracovní den a jednotlivé činnosti vojáků budou určovat vrchní sestry podle aktuálních potřeb na odděleních.

 


Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

Nemocnice potřebuje další přístroje a vybavení

Třebíč - Nemocnice Třebíč ve velmi krátké době zajistila pro oddělení ARO a JIP celkem 10 ks přístrojů AIRVO 2 Nasal High Flow (pořizovací cena 150.000,- Kč/ks). Tyto přístroje slouží k léčbě pacientů s výrazným zhoršením dechových funkcí při onemocnění COVID-19. Není nutná intubace, což je pro pacienty velmi komfortní a délka rekonvalescence po léčbě tímto přístrojem je výrazně nižší. Současně byly doobjednány k těmto přístrojům dva mikronebulizátory Aerogen Pro-X, které zajistí podávání léků přímo do plic (pořizovací cena cca 20.000,- Kč).

„Přístroje AIRVO nejsou jediné vybavení, které v souvislosti s pandemií musíme zakoupit. Nemocnice v rámci vybavení nové PCR laboratoře musela pořídit 2x kombinovanou chladničku pro laboratorní účely, která je vhodná k uchování reagencií (pořizovací cena 160.000,- Kč), laminární PCR box, třepačky a další vybavení pro novou PCR laboratoř. Odběrové místo na COVID-19 v nemocnici provede denně průměrně 205 stěrů, z toho 30 odběrů vyšetříme v naší laboratoři. Nezbytné je také pořízení přenosného ultrazvukového přístroje s lineární a kardiologickou sondou, který dokáže zajistit efektivně sonografická vyšetření covidových pacientů jak na příjmu, při vizitách, tak při konziliích na odděleních (pořizovací cena 175.000,- Kč). Pro infekční pacienty a jejich transport po nemocnici je také velmi nutný BIOVAK, který zamezí šíření infekce při transportu pacienta (pořizovací cena 140.000,- Kč),“ uvádí ty momentálně nejnákladnější potřebné položky vedoucí oddělení zdravotnické techniky Ing. Marek Handl. Mezi další vybavení pro standardní oddělení, které nyní musí zajistit zdravotní péči o pacienty COVID-19 pozitivní patří průtokoměry na podávání kyslíku, oxymetry ke sledování zdravotního stavu pacientů, dále také tonometry a EKG přístroje.

Pořizovací náklady tohoto vybavení jdou za nemocnicí. Velká část nákladů je také vynaložena na nákup osobních ochranných pomůcek. Operačních rukavic a respirátorů FFP3 má nemocnice v současné době nedostatek a je obtížné je vůbec někde nakoupit.

„Ráda bych vyjádřila svůj vděk a poděkovala všem našim dlouholetým partnerům, městu Třebíč, Nadaci ČEZ (JE Dukovany), společnostem Mann-Hummel a Huhtamaki, přátelům nemocnice a všem dárcům, kteří nás již finančně podpořili prostřednictvím darovacích smluv a sbírkového transparentního účtu či svoji pomoc právě přislíbili,“ děkuje ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová.

Číslo sbírkového transparentního účtu je 123-1910080227/0100.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Urologie se dočkala nové laparoskopické věže

Třebíč – Nemocnice Třebíč zakoupila novou laparoskopickou věž pro urologii. Pořizovací cena laparoskopické věže včetně 2 flexibilních ureterorenoskopů je 2 417 648,97 Kč s DPH. Financování bylo zajištěno především z finančních darů, které poskytli významní dárci a partneři nemocnice. Na věž přispělo město Třebíč částkou 1.040.000,- Kč, Nadace ČEZ 500.000,- Kč, obec Rouchovany 100.000,- Kč, obec Dukovany 70.000,- Kč, město Náměšť nad Oslavou 50.000,- Kč, společnost TIPA Telekom 35.000,- Kč, městys Mohelno 10.000,- Kč a obec Nárameč 3.000,- Kč.

Součástí dodávky byly i 2 flexibilní ureterorenoskopy v pořizovací ceně 373 672,20 Kč s DPH. „Ureterorenoskop je flexibilní nástroj, který se zavádí přes močovod do močového měchýře a následně může až do ledvin a slouží k různým výkonům v močových cestách, ale především k řešení urolitiázy (přítomnosti kamenů v močových cestách). Pomocí flexibilního nástroje je buď kámen přímo odstraněn z močových cest, nebo v případě větší velikosti prvně rozdrcen, a poté vyjmuty jednotlivé fragmenty. Nemocnice k drcení kamenů používá kombinovaný lithotriptor (kombinuje ultrazvukové vlnění a rázové vlny) a také laser. V obou případech je sonda resp. laserové vlákno zaváděno právě ureterorenoskopem přímo ke kamenu,“ vysvětluje jejich funkci vedoucí oddělení zdravotnické techniky Ing. Marek Handl.

Laparoskopická věž byla vysoutěžena veřejnou zakázkou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vyhrála firma Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu. Laparoskopická věž patří mezi základní vybavení operačních oborů a je využívána při velké části operačních miniinvazivních výkonů. Tyto výkony jsou velmi šetrné pro pacienta, zkracují délku hospitalizace i celkovou rekonvalescenci. Operační pole se díky laparoskopické věži stává pro operatéra velmi přehledné.

„Ráda bych poděkovala městu Třebíč, Nadaci ČEZ a všem ostatním dárcům, kteří nás dlouhodobě podporují a záleží jim na kvalitě zdravotnické péče, která se dostává místním občanům,“ děkuje ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Epidemiologická situace v Nemocnici Třebíč

Třebíč, 23. 10. 2020 - Stejně jako celá ČR, tak i okres Třebíč se nachází v situaci, kdy musíme čelit pandemii COVID-19. Nemocnice Třebíč se na tuto situaci systematicky připravovala. Byl aktivizován pandemický plán, pravidelně se schází krizový štáb. Monitoruje se aktuální stav v nemocnici a ihned je na daný stav reagováno.     

V nemocnici bylo rozšířeno poskytování péče infekčního oddělení. Na klasickém infekčním a nyní i kožním oddělení jsou léčeni COVID-19 pozitivní pacienti. Oddělení plicní (TRN) slouží jako třídící oddělení pro suspektní pacienty přijaté s potížemi interního charakteru, kteří mají příznaky onemocnění COVID-19. Těmto hospitalizovaným pacientům je proveden test PCR a po zjištění výsledku jsou nemocní s pozitivním výsledkem přeloženi na zmíněná infekční oddělení. Pacienti s negativním testem jsou přeloženi na rehabilitační oddělení, které tedy nyní slouží k léčení pacientů interních oborů (potíže plicního, kožního původu apod.), kteří jsou zde izolovaní od „kovidových“ nemocných. Obdobným způsobem funguje třídění na oddělení spojeného lůžkového fondu (SLF) v budově C, avšak pro pacienty s potížemi chirurgického původu (chirurgie, ortopedie, urologie, ORL apod.), kteří mají příznaky COVID-19. O nemocné s pozitivním testem těchto oborů pečuje vyčleněný zdravotnický personál na témže podlaží (dříve SLF a chirurgie 2). Pacienti s negativním výsledkem testu jsou léčeni o poschodí výše, kde jsou hospitalizováni i pacienti nesuspektní (modré podlaží, dříve ortopedie a chirurgie 3). Oddělení ARO pečuje o pacienty s COVID-19, kteří mají těžký průběh nemoci a potřebují intenzivní péči či umělou plicní ventilaci. Interní a neurologické oddělení hospitalizuje nesuspektní pacienty všech konzervativních oborů. Dětské, novorozenecké a gynekologicko-porodnické oddělní řeší izolace pacientů COVID-19 pozitivních na vlastních lůžkách.

Od pondělí 19. 10. 2020 jsou uzavřeny odborné ambulance. Ošetření akutních pacientů je zajištěno také v ambulantním provozu.

Ke dnešnímu dni máme hospitalizovaných 72 pacientů s onemocněním COVID-19. Z toho jsou 4 pacienti, jejichž stav vyžaduje intenzivní péči a z nich pouze 1, který je napojen na umělou plicní ventilaci.

Prosíme všechny spoluobčany, aby do nemocnice přicházeli pouze v případě, kdy jejich zdravotní stav nemůže být řešen cestou praktického lékaře, a mají akutní potíže. Personálně to zatím Nemocnice Třebíč zvládá, ale je třeba prvotně zajistit péči u pacientů, kteří ji skutečně potřebují. Respektujme se vzájemně, ať společně zvládneme a překonáme tuto krizi.

Děkujeme.
 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


1000. miminko roku 2020

TřebíčDobrých zpráv není nikdy dost! S velikou radostí oznamujeme, že se v pátek 16. října narodilo v třebíčské nemocnici 1000. miminko roku 2020. Stal se jím chlapeček, který se hlasitě hlásí k světu a jmenuje se Jakoubek Matoušek s mírami 52 cm a 3660 gramů.

 

Mamince a tatínkovi gratulujeme a Jakoubkovi přejeme hlavně pevné zdraví.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.czNemocnice Třebíč

Třebíč, 9. 10. 2020 - V Nemocnici Třebíč se výrazně zvýšil počet pacientů COVID-19 pozitivních. Celkem je v nemocnici 46 pozitivních pacientů a 29 pozitivních zaměstnanců. Z toho v LDN v Moravských Budějovicích je 32 pozitivních pacientů, 16 pozitivních zaměstnanců a jeden, u kterého bude proveden opakovaný test.

Nemocnice postupuje podle pandemického plánu. Péči o pacienty COVID-19 pozitivní zajišťuje infekční a nově i plicní oddělení a LDN v Moravských Budějovicích. Pacienti, jejichž stav vyžaduje oxygenaci či umělou plicní ventilaci, jsou umístěni na ARO. Došlo k omezování plánované operativy na ortopedickém, urologickém, gynekologickém, ORL a očním oddělení. Ukončen byl provoz jednodenní chirurgie. K částečnému omezení provozu dochází také na rehabilitačním oddělení, kde jsou hospitalizováni necovidoví pacienti interních i chirurgických oborů.

„Máme velmi kritický nedostatek ošetřovatelského personálu – zdravotních sester a sanitářů,“ s obavami komentuje vzniklou situaci ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


PKS stavby a.s. darovala nemocnici nástrojové síto

Třebíč – Nemocnice Třebíč převzala věcný dar od společnosti PKS stavby - nástrojové síto pro laparoskopickou operativu v celkové pořizovací hodnotě 282 409,16 Kč včetně DPH.

Jedná se o instrumentárium pro laparoskopické operace splňující požadavky pro využití v miniinvazivní chirurgii, například skalpel, monopolární elektroda, klipovač, chirurgické nůžky, jehelce, úchopové kleště, obturátor, trokar, chirurgická pinseta, svorka na roušky, stojanový set nebo kontejnerová vana s víkem. Všechny tyto nástroje jsou součástí základního vybavení centrálních operačních sálů. Za firmu B. Braun Medical s.r.o. nástroje předal pan Václav Novotný.

Opakovanou sterilizací a používáním dochází k postupnému opotřebení, degradaci nástrojů a je třeba je postupně obměňovat, aby se zajistila vysoká kvalita operačního vybavení a nedošlo ke kontaminaci nástrojů vlivem povrchových defektů.

„Pořízením nových nástrojů a navýšením jejich počtu došlo ke zkrácení prodlev mezi operacemi z důvodu nezbytné sterilizace těchto nástrojů. Ruku v ruce s tím současně dochází k navýšení výkonnosti a zkrácení čekacích dob na potřebné výkony,“ komentuje předání věcného daru ve formě nových nástrojů vrchní sestra centrálních operačních sálů Mgr. Magda Klusáčková.

Nemocnice Třebíč velmi děkuje společnosti PKS stavby za věcný dar i dlouhodobou spolupráci.

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

První žaludeční bypass provedený v Třebíči týmem primáře Cagaše

Třebíč - V úterý 8. 9. 2020 byl proveden první operační žaludeční bypass na třebíčské chirurgii. Pacientku operoval tým lékařů ve složení MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. a MUDr. Tomáš Svoboda pod vedením primáře chirurgického oddělení MUDr. Jana Cagaše. Po operaci pacientka do jednoho měsíce výrazně zhubne a současně dojde ke zlepšení cukrovky.

Gastrický bypass je jednou z metod metabolické chirurgie. Dříve byla hlavní indikací obezita, neboť po operaci docházelo k poměrně razantnímu hubnutí. V poslední době se však jako hlavní benefit tohoto výkonu ukazuje dramatické zlepšení metabolického syndromu a především cukrovky.

„Metoda má více variant a na našem pracovišti provádíme tzv. omega loop gastric bypass (OLGB). Výkon spočívá ve vytvoření žaludečního váčku, který je posléze napojen na tenké střevo tak, aby bylo z pasáže vyřazeno celkem 1,5 metru jeho resorpční délky. Efekt výkonu je velmi rychlý a již do měsíce dochází k významné redukci dávek antidiabetik i inzulinu,“ pochvaluje si účinnost zákroku primář Cagaš.

Doba hospitalizace při nekomplikovaném průběhu činí cca 5 dní po operaci, z toho jeden operační den na jednotce intenzivní péče. Výkon je plně hrazen zdravotní pojišťovnou po splnění indikačních kritérií, pacient musí být ve věku 18 - 60 let, BMI nad 35, přítomnost diabetu II. typu a všech medicínských podmínek.  „Vzhledem k efektu na diabetes II. typu je zřejmé, že je pro zdravotní pojišťovny výhodnější proplatit daný operační výkon, než doživotně každému diabetikovi hradit antidiabetika a inzulin,“ dodává primář Cagaš.

První pacientkou, která podstoupila tento operační zákrok v třebíčské nemocnici je Ing. Jana Gálová z Brna, ve čtvrtek 17. 9. 2020 proběhla závěrečná kontrola jejího zdravotního stavu a byla popuštěna do domácího léčení.

Zájemci o tento výkon se mohou objednat do chirurgické ambulance na tel. čísle 568 809 780 za MUDr. Cagašem nebo MUDr. Jeřábkem ke konzultaci či případnému vyšetření.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

 


V září otevíráme paliativní ambulanci

Třebíč – Od 1. září 2020 Nemocnice Třebíč otevírá novou ambulanci Paliativní medicíny. Ambulance nabídne podporu specialistů v paliativní medicíně a léčbě chronické bolesti zastoupených primářem Ladislavem Kabelkou a panem doktorem Zdeňkem Heřmánkem, dále podporu psychologa a sociálních pracovníků. Umožní koordinaci komplexní péče a podporu života v závažné nemoci.

„Nově otevřená ambulance je určena pacientům, nejlépe s doprovodem svých blízkých i ke konzultaci rodinám pacientů s nevyléčitelným, chronickým onemocněním. Současně bude sloužit k nastavení další péče při propouštění z oddělení akutní péče či následné péče. Návštěva v ambulanci bude probíhat na základně indikace ošetřujícího praktického lékaře či specialisty,“ vysvětluje činnost ambulance primář Kabelka. 

Objednání bude možné v systému e-ambulance, obdobně jako u ostatních ambulancí nemocnice. Je možné také kontaktovat Bc. Evu Hanákovou, koordinátorku nemocničního konziliárního týmu paliativní medicíny. Ambulance se nachází v budově U a v počátečním režimu bude otevřena každé úterý od 11.00 do 15.00 hodin.


 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Rozvěrač u operace nahradí jednoho asistenta

Třebíč, 27. 8. 2020 – Operační instrumentárium Nemocnice Třebíč se rozšířilo o další přístroj, kterým je rozvěrač Sattler, jehož pořizovací cena je 375 925,- Kč. Rozvěrač je systém upínacích háků a elevatorií určených pro operace TEP kyčelního a kolenního kloubu. Slouží k plné podpoře operatéra během celé operace. Předností rozvěrače je blesková instalace, nastavení, jednoduchá obsluha a rychlá přestavba, díky čemuž operatér získává volný prostor pro ideální přístup k pacientovi. „Použitím rozvěrače dochází ke zlepšení přehledu v operačním poli a současně nahradí jednoho asistenta při operaci. Je to pro nás zásadní a nepostradatelný zdravotnický prostředek, který plně podpoří celý operační tým v průběhu operace a to od řezu až po šití,“ chválí si nového pomocníka primář ortopedického oddělení MUDr. Jiří Šajnar.

Rozvěrač Sattler byl zakoupen také díky finanční podpoře společností MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. a MANN + HUMMEL Service s.r.o., kterým za jejich dlouholetou podporu velmi děkujeme.


Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nutriční poradenství v Nemocnici Třebíč

Třebíč, 27. 8. 2020 - Kvalifikovaní nutriční terapeuti Nemocnice Třebíč nabízejí individuální poradenství v oblasti výživy pro hospitalizované, ale i pro ambulantní pacienty v rámci nutriční poradny. Věnují se preventivní výživě v boji proti obezitě, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku či nádorovému onemocnění. Zaměřují se na léčebnou výživu při onemocněních vyžadujících dietní omezení. Provádějí předoperační zhodnocení výživového stavu a nutriční přípravu a přesně nastaví podpůrnou výživu při onkologických i jiných onemocněních způsobujících poruchy příjmu potravy.

Nutriční poradenství se převážně zaměřuje na poradenství u onemocnění zažívacího traktu a ledvin a u metabolických onemocnění, kde se soustředí na úpravu stravovacích a pohybových návyků při redukci hmotnosti, cukrovce a zvýšených hladinách tuků v krvi.

Co čeká pacienta v rámci konzultace?

Nutriční terapeut provede odborné vyšetření výživového stavu a zhodnotí jeho stravovací a pohybové zvyklosti, změří složení těla bioimpedanční metodou, doporučí energetickou a biologickou potřebu a společně s pacientem sestaví individuální nutriční plán přesně podle jeho potřeb. Terapeut v případě potřeby také spolupracuje s lékařem nutricionistou z nutriční ambulance.

Objednání na konzultace nutričního stavu a potřeb pacienta je možné u Mgr. Zdeňky Bartošové na telefonním čísle 568 809 382, v případě hrazení konzultací pojišťovnou je nutné mít žádanku od lékaře. Cena první návštěvy je 300,- Kč, každá další návštěva 140,- Kč. Nutriční poradnu naleznete v přízemí budovy U.

V současné době ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč probíhají v Domovech s pečovatelskou službou Vltavínská, Myslbekova, Koutkova a Fr. Hrubína velmi oblíbené preventivní přednášky na téma Zdravá výživa v seniorském věku. „Naše přednášky zvyšují informovanost seniorů o správném stravování, přináší nové inspirace, zpestření jídelníčku a stávají se krásnou společenskou událostí pro obyvatele těchto domovů,“ uvádí nutriční terapeutka Zdeňka Bartošová.

 

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

Den otevřených dveří a prevence Nemocnice Třebíč - ZRUŠENO

Třebíč, 20. 8. 2020 – Na základě rozhodnutí vedení Nemocnice Třebíč v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19) v regionu se každoročně pořádaná akce Den otevřených dveří a prevence dne 5. září 2020 neuskuteční. „Velice nás to mrzí, vše bylo připraveno, pestrá škála vyšetření pro veřejnost, prezentace integrovaných záchranných složek, nově i se zástupci armády ČR. Nezapomněli jsme ani na děti, pro které byl připraven zajímavý doprovodný program. Avšak ochrana zdraví našich pacientů i personálu je absolutní prioritou,“ komentuje zrušení plánované akce ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.


 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč, 19. 8. 2020 - V budově U Nemocnice Třebíč u zadního schodiště probíhá výměna osobního a nákladního výtahu. Celá rekonstrukce zahrnuje kompletní přestrojení výtahové šachty, výměnu pohonu, kabiny výtahu a dále výměnu dveří výtahů ve všech patrech. Výše uvedené práce budou prováděny za plného provozu nemocnice, nicméně oddělení umístěná v budově U budou částečně omezena hlukem a zvýšenou prašností. Práce na výměně výtahů budou trvat 1 – 2 měsíce. Následně po dokončení prací bude probíhat i výměna obou předních výtahů. Stavební práce provádí firma ELLIN s.r.o., financování zajistil Kraj Vysočina.


Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Primář třebíčské chirurgie provádí unikátní operace

Třebíč – dne 27. 7. 2020 proběhla úspěšně kontrola pacienta pana Michala Pavelce z Jaroměřic nad Rokytnou, který byl operován pro rakovinu tlustého střeva v jaterním ohbí tlustého střeva. Unikátní miniinvazivní zákrok – laparoskopickou pravostrannou hemikoletomii s intrakorporální anastomozou, která je chirurgickým odstraněním pravé poloviny tlustého střeva spolu s červovitým přívěskem a koncovou částí tenkého střeva, provedl primář chirurgického oddělení Nemocnice Třebíč MUDr. Jan Cagaš.

V případě, kdy je cílem odstranění nádorového onemocnění tlustého střeva je nutné spolu se samotným střevem odstranit i spádové lymfatické cévy a uzliny. „Aby byl výkon onkologicky dostatečný, je třeba podvázat cévní stopky dostatečně centrálně tak, aby byla jistota, že všechny potenciální uzlinové metastázy jsou odstraněny. Po samotném odstranění výše uvedených útrob je nezbytné spojit koncovou část tenkého a tlustého střeva tak, aby trávenina mohla bez přerušení doputovat až ke konečníku a aby nebylo např. nutné konstruovat stomii (střevní vývod). Sešití střeva lze dvěma způsoby, buď ručně nebo pomocí speciálního šicího náčiní, tzv. stapleru. V našem případě jsme zvolili staplerovou metodu, navíc vše bez nutnosti větší jizvy v nadbřišku a s nižší pravděpodobností pooperačního vzniku kýly,“ vysvětluje průběh operace primář Cagaš.

Celý výkon proběhl laparoskopicky i se sešitím tenkého a tlustého střeva k sobě včetně laparoskopického přešití otvoru ve střevě pro zavedení stapleru. Pouze odstranění orgánu s nádorem bylo provedeno krátkým řezem nad stydkou sponou s dobrým kosmetickým efektem. Avšak tato drobná jizva se schová ve spodním prádle. Pan Pavelec odchází bez komplikací, břicho klidné, stravu toleruje, celkově v dobrém stavu a je propuštěn do domácího léčení.

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč

Třebíč - Nemocnice Třebíč díky dotačnímu projektu města Jaroměřice nad Rokytnou Osobní ochranné prostředky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, nakoupila od společnosti ALTREVA spol. s r. o. klíčové osobní ochranné prostředky pro zdravotníky. Z dotačního příspěvku ve výši 50 000,- Kč bylo nakoupeno 500 ks jednorázových plášťů a 1000 ks ústních roušek. Zajištění dostatečného množství ochranných pracovních prostředků pro ochranu personálu, především zdravotnických pracovníků, napomáhá k výraznému snížení rizika přenosu nákazy.Ochranné prostředky zajišťují ochranu zdraví a bezpečnost, brání přenosu onemocnění mezi pacienty a zaměstnanci a umožňují personálu poskytovat potřebné zdravotnické služby.

 

Městu Jaroměřice nad Rokytnou děkujeme!

 

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč

Třebíč – Nadace ČEZ v uplynulém COVID období významně finančně podpořila Nemocnici Třebíč. Jednou z pomocí bylo financování projektu - Osobní ochranné prostředky ve výši 50 000,- Kč. Nadační příspěvek byl využit na nákup šitých roušek od firmy Altreva.

O finanční prostředky bylo požádáno na zajištění dostatečného množství osobních ochranných prostředků pro ochranu zdravotnických pracovníků, u kterých bylo zvýšené riziko přenosu nákazy. Ochranné prostředky zajišťují ochranu zdraví a bezpečnost, brání přenosu onemocnění mezi pacienty a zaměstnanci a umožňují, aby personál mohl poskytovat potřebné zdravotnické služby.

Dalším financovaným projektem byl nadační příspěvek na pořízení laparoskopické věže ve výši 500 000,- Kč. Stávající laparoskopická věž je již zastaralá a výrazně opotřebovaná. Laparoskopická věž patří mezi základní vybavení operačních oborů a je využívána při velké části operačních výkonů. Tyto výkony jsou pro pacienta šetrnější a snižují délku hospitalizace a rekonvalescence. Zásadním přínosem nové laparoskopické věže bude mnohem kvalitnější a detailnější zobrazení. Pro operatéra tak bude operační pole přehlednější, dojde k omezení rizika nežádoucích komplikací. Pořízení laparoskopické věže přispěje k navýšení výkonnosti, zkrácení čekacích dob a ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pacientů z regionu.


Nadaci ČEZ a JE Dukovany velmi děkujeme za dlouhodobou podporu.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč – Obec Petrůvky dne 24. června 2020 darovala anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení (ARO) Nemocnice Třebíč nový přístroj AIRVO 2. Přístroj převzala primářka MUDr. Edita Langrová za účasti ředitelky nemocnice Ing. Evy Tomášové od starosty obce Ing. Jaroslava Novotného.

AIRVO 2 je zvláštní typ přístroje, který využívá vysoké průtoky předehřátého zvlhčeného kyslíku podávaného převážně nosní kanylou tzv. NHF (Nasal High Flow) ke zlepšení výměny plynů u spontánně dýchajícího pacienta. „Tento systém terapie je pacienty velmi dobře snášen, mnohem lépe než jiné typy neinvazivní ventilace např. maskou. Laicky řečeno přístroj ulehčí spontánní dýchání a přitom zajistí dostatečné okysličení a pacient se tak může zlepšit bez nutnosti ho připojit na klasickou ventilaci,“ vysvětluje primářka MUDr. Edita Langrová.

Indikovaným nasazením tohoto zařízení je možné optimalizovat spontánní dýchání pacienta a tak předejít nebo i vyloučit nutnost zavedení umělé plicní ventilace. Přístroj nevyžaduje zvýšené dechové úsilí ani jinou zátěž pacienta. Je to moderní metoda, která dokáže oddálit nebo zcela vyeliminovat intubaci a zavedení umělé plicní ventilace. Může také pomáhat při převádění pacienta z umělé plicní ventilace na spontánní dýchání. Díky vysokým průtokům kyslíku do plic dochází ke zmenšení anatomického mrtvého prostoru, dochází ke zvětšení kapacity plic na konci výdechu, ke snížení dechové frekvence a k prohloubení dechů. Přístroj tak umožní zmírnění dechové práce pacienta a zlepšení uvolňování sekretu z dýchacích cest. 


Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč - Nemocnice Třebíč díky dotačnímu projektu Zdravotnické prostředky pro ortopedickou operativu rozšířila svoje instrumentárium o nový nástroj - oscilační pilu. Tento projekt byl uskutečněn s podporou města Jaroměřice nad Rokytnou. Jedná se o oscilační pilu zakoupenou od společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. v celkové hodnotě 121 445,28 Kč. Tato bateriová pila představuje vyšší komfort pro operatéra a to zejména ve snadnější manipulaci s pilou oproti starším vzduchovým nástrojům, které musely být napojeny tlakovou hadicí na stlačený vzduch. „Stávající oscilační pila je denně plně vytížena, využívá se pro většinu ortopedických operačních výkonů. Pořízení tohoto nového zdravotnického prostředku umožní navýšení operativy, a to díky zkrácení prodlevy způsobené sterilizací nástroje. Navíc v případě poruchy jedné z oscilačních pil nemusí být ukončen operační program,“ vysvětluje vedoucí oddělení zdravotnické techniky Marek Handl.

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč

Třebíč - Novým primářem chirurgického oddělení Nemocnice Třebíč se od června stal nově nastupující lékař MUDr. Jan Cagaš. „Nabídku vést chirurgii v nemocnici Třebíč jsem přijal, protože mě oslovila vůle vedení nemocnice tento obor výrazně rozvíjet. V předchozí době jsem spolu s kolegou Jeřábkem, který mě bude zastupovat, pracoval ve I. ChK FNUSA  a v nemocnici SurGal, kde jsem vykonával funkci primáře chirurgie. Mojí snahou a vizí je etablovat v Nemocnici Třebíč miniinvazivní laparoskopickou chirurgii, zahrnující výkony na tlustém střevě, metabolickou chirurgii včetně tubulizací žaludku a gastrický bypass. Věřím, že při úspěšném splnění této vize z tohoto bude profitovat nejen nemocnice, ale hlavně pacienti z okolí," popsal svoje pracovní plány do budoucna primář Cagaš. Výraznou posilou chirurgického týmu se stal také MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D., který se specializuje na všeobecnou chirurgii v plném rozsahu se zaměřením na miniinvazivní techniky. Operuje laparoskopicky celé spektrum diagnóz - od operace žlučníku, slepého střeva, kýly, po kolorektální operace, operace žaludku, operace sleziny, nadledvin a ledvin. Použijeme-li opět slova pana primáře, pevně věříme, že pacienti rozšíření nabídky laparoskopických operací přivítají a chirurgie se stane výkladní skříní třebíčské nemocnice.


Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč - Nemocnice Třebíč od 25. 5. 2020 povoluje návštěvy pacientů hospitalizovaných minimálně 5 dnů - ve středu od 1500 do 1700 hodin a v neděli od 1400 do 1600 hodin. U oddělení ARO, JIP, LDN budou návštěvy povoleny individuálně dle domluvy s ošetřujícím lékařem. Čas návštěvy je maximálně 30 minut. Návštěva bude povinna vyplnit Čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že nemá příznaky onemocnění COVID-19. Hospitalizovaný pacient nesmí mít v jeden den více než jednu návštěvu. Pacienta může navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby. Návštěvy u osoby v terminálním stavu budou umožněny kdykoliv, vždy však po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Cílem povolení návštěv je zvýšení psychického a sociálního komfortu pacientů, avšak v  případě, že navštěvující osoba bude mít zvýšenou tělesnou teplotu nad 37° C, či jiný známý příznak onemocnění COVID-19, návštěva pacienta nebude umožněna a to z důvodu ochrany zdraví pacienta i personálu nemocnice.

Čestné prohlášení a více informací naleznete na webových stránkách Nemocnice Třebíč v aktualitách.

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč - Od pondělí 27. 4. 2020 bude v důsledku započetí výstavby a rekonstrukce operačních sálů v Nemocnici Třebíč změněn průjezd vozidel areálem.

Vjezd do nemocnice bude bývalou přední vrátnicí z ulice Bráfova kaštanovou alejí kolem červeného triážního stanu. Výjezd, po zaplacení parkovného, bude za budovou N zadní vrátnicí na ulici Sportovní. Uvedená změna bude po celou dobu výstavby 2020 – 2022. Vjezd a výjezd od urgentního příjmu zůstává nezměněn.

Rovněž je nutné dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu nemocnicí a dodržovat maximální povolenou rychlost a být ohleduplný k chodcům pohybujícím se po areálu. Parkování v nemocnici bude z důvodů výstavby kapacitně značně omezené.


 

Jitka Mácová - tisková mluvčí
Nemocnice Třebíč
e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč - V návaznosti na mimořádná opatření vlády dochází od 22. 4. 2020 v Nemocnici Třebíč k rozšíření ambulantních provozů a plánované operativy – v případě nezhoršení epidemiologické situace v ČR. 

K rozšíření provozu ambulancí dochází za daných podmínek. Určení počtu pacientů na ordinační dobu je v kompetenci lékaře. Doprovod je pokud možno maximálně jedna osoba. Nutné dodržení rozestupů v čekárnách. Respektování objednacích časů. Použití ochranných prostředků – roušky.

V plánu je postupné rozšiřování operativy od akutních výkonů až k dlouhodobě plánovaným operacím. Plánovaný termín operace a předcházející termín předoperačního vyšetření sdělí telefonicky zaměstnanci příslušného operačního oboru.

Pacienti v karanténě či s COVID+  mohou vstupovat do nemocnice pouze po předchozí telefonické komunikaci.

 

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí
Nemocnice Třebíč
e-mail: jmacova02@nem-tr.cz
Nemocnice Třebíč

Třebíč – Nemocnice Třebíč zakoupila z darů od partnerů ultrazvuku pro neurologické oddělení. Nový ultrazvukový přístroj značky Philips Affinity 50 využívá třebíčská nemocnice od první poloviny prosince. Ultrazvukový přístroj je dnes pro neurologii základní vyšetřovací modalita, zajišťuje diagnostiku tepen v mozku, a to jak v akutních, tak i v chronických fázích. Doposud neurologie využívala velmi vytížený přístroj na kardiologické ambulanci, což neumožňovalo zajištění akutních vyšetření ani dostatečně pokrýt kapacitu požadovaných vyšetření.

 

Nemocnice Třebíč

Třebíč – Poslední letošní přednáška z oblíbeného cyklu „Nebojte se zeptat lékaře,“ která probíhá v rámci mezinárodního Projektu Zdravé město Třebíč, proběhla ve čtvrtek 28. listopadu od 16:30 do 18:00 hodin v příjemném prostředí hudebního sálu oddělení městské knihovny. Na téma „Tajemství krve“ si přichystaly zajímavou přednášku MUDr. Alena Havlíčková a MUDr. Martina Tomášová z hematologické ambulance Nemocnice Třebíč.