Tiskové zprávy

Primář třebíčské chirurgie provádí unikátní operace

Třebíč – dne 27. 7. 2020 proběhla úspěšně kontrola pacienta pana Michala Pavelce z Jaroměřic nad Rokytnou, který byl operován pro rakovinu tlustého střeva v jaterním ohbí tlustého střeva. Unikátní miniinvazivní zákrok – laparoskopickou pravostrannou hemikoletomii s intrakorporální anastomozou, která je chirurgickým odstraněním pravé poloviny tlustého střeva spolu s červovitým přívěskem a koncovou částí tenkého střeva, provedl primář chirurgického oddělení Nemocnice Třebíč MUDr. Jan Cagaš.

V případě, kdy je cílem odstranění nádorového onemocnění tlustého střeva je nutné spolu se samotným střevem odstranit i spádové lymfatické cévy a uzliny. „Aby byl výkon onkologicky dostatečný, je třeba podvázat cévní stopky dostatečně centrálně tak, aby byla jistota, že všechny potenciální uzlinové metastázy jsou odstraněny. Po samotném odstranění výše uvedených útrob je nezbytné spojit koncovou část tenkého a tlustého střeva tak, aby trávenina mohla bez přerušení doputovat až ke konečníku a aby nebylo např. nutné konstruovat stomii (střevní vývod). Sešití střeva lze dvěma způsoby, buď ručně nebo pomocí speciálního šicího náčiní, tzv. stapleru. V našem případě jsme zvolili staplerovou metodu, navíc vše bez nutnosti větší jizvy v nadbřišku a s nižší pravděpodobností pooperačního vzniku kýly,“ vysvětluje průběh operace primář Cagaš.

Celý výkon proběhl laparoskopicky i se sešitím tenkého a tlustého střeva k sobě včetně laparoskopického přešití otvoru ve střevě pro zavedení stapleru. Pouze odstranění orgánu s nádorem bylo provedeno krátkým řezem nad stydkou sponou s dobrým kosmetickým efektem. Avšak tato drobná jizva se schová ve spodním prádle. Pan Pavelec odchází bez komplikací, břicho klidné, stravu toleruje, celkově v dobrém stavu a je propuštěn do domácího léčení.

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč

Třebíč - Nemocnice Třebíč díky dotačnímu projektu města Jaroměřice nad Rokytnou Osobní ochranné prostředky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, nakoupila od společnosti ALTREVA spol. s r. o. klíčové osobní ochranné prostředky pro zdravotníky. Z dotačního příspěvku ve výši 50 000,- Kč bylo nakoupeno 500 ks jednorázových plášťů a 1000 ks ústních roušek. Zajištění dostatečného množství ochranných pracovních prostředků pro ochranu personálu, především zdravotnických pracovníků, napomáhá k výraznému snížení rizika přenosu nákazy.Ochranné prostředky zajišťují ochranu zdraví a bezpečnost, brání přenosu onemocnění mezi pacienty a zaměstnanci a umožňují personálu poskytovat potřebné zdravotnické služby.

 

Městu Jaroměřice nad Rokytnou děkujeme!

 

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč

Třebíč – Nadace ČEZ v uplynulém COVID období významně finančně podpořila Nemocnici Třebíč. Jednou z pomocí bylo financování projektu - Osobní ochranné prostředky ve výši 50 000,- Kč. Nadační příspěvek byl využit na nákup šitých roušek od firmy Altreva.

O finanční prostředky bylo požádáno na zajištění dostatečného množství osobních ochranných prostředků pro ochranu zdravotnických pracovníků, u kterých bylo zvýšené riziko přenosu nákazy. Ochranné prostředky zajišťují ochranu zdraví a bezpečnost, brání přenosu onemocnění mezi pacienty a zaměstnanci a umožňují, aby personál mohl poskytovat potřebné zdravotnické služby.

Dalším financovaným projektem byl nadační příspěvek na pořízení laparoskopické věže ve výši 500 000,- Kč. Stávající laparoskopická věž je již zastaralá a výrazně opotřebovaná. Laparoskopická věž patří mezi základní vybavení operačních oborů a je využívána při velké části operačních výkonů. Tyto výkony jsou pro pacienta šetrnější a snižují délku hospitalizace a rekonvalescence. Zásadním přínosem nové laparoskopické věže bude mnohem kvalitnější a detailnější zobrazení. Pro operatéra tak bude operační pole přehlednější, dojde k omezení rizika nežádoucích komplikací. Pořízení laparoskopické věže přispěje k navýšení výkonnosti, zkrácení čekacích dob a ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pacientů z regionu.


Nadaci ČEZ a JE Dukovany velmi děkujeme za dlouhodobou podporu.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč – Obec Petrůvky dne 24. června 2020 darovala anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení (ARO) Nemocnice Třebíč nový přístroj AIRVO 2. Přístroj převzala primářka MUDr. Edita Langrová za účasti ředitelky nemocnice Ing. Evy Tomášové od starosty obce Ing. Jaroslava Novotného.

AIRVO 2 je zvláštní typ přístroje, který využívá vysoké průtoky předehřátého zvlhčeného kyslíku podávaného převážně nosní kanylou tzv. NHF (Nasal High Flow) ke zlepšení výměny plynů u spontánně dýchajícího pacienta. „Tento systém terapie je pacienty velmi dobře snášen, mnohem lépe než jiné typy neinvazivní ventilace např. maskou. Laicky řečeno přístroj ulehčí spontánní dýchání a přitom zajistí dostatečné okysličení a pacient se tak může zlepšit bez nutnosti ho připojit na klasickou ventilaci,“ vysvětluje primářka MUDr. Edita Langrová.

Indikovaným nasazením tohoto zařízení je možné optimalizovat spontánní dýchání pacienta a tak předejít nebo i vyloučit nutnost zavedení umělé plicní ventilace. Přístroj nevyžaduje zvýšené dechové úsilí ani jinou zátěž pacienta. Je to moderní metoda, která dokáže oddálit nebo zcela vyeliminovat intubaci a zavedení umělé plicní ventilace. Může také pomáhat při převádění pacienta z umělé plicní ventilace na spontánní dýchání. Díky vysokým průtokům kyslíku do plic dochází ke zmenšení anatomického mrtvého prostoru, dochází ke zvětšení kapacity plic na konci výdechu, ke snížení dechové frekvence a k prohloubení dechů. Přístroj tak umožní zmírnění dechové práce pacienta a zlepšení uvolňování sekretu z dýchacích cest. 


Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč - Nemocnice Třebíč díky dotačnímu projektu Zdravotnické prostředky pro ortopedickou operativu rozšířila svoje instrumentárium o nový nástroj - oscilační pilu. Tento projekt byl uskutečněn s podporou města Jaroměřice nad Rokytnou. Jedná se o oscilační pilu zakoupenou od společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. v celkové hodnotě 121 445,28 Kč. Tato bateriová pila představuje vyšší komfort pro operatéra a to zejména ve snadnější manipulaci s pilou oproti starším vzduchovým nástrojům, které musely být napojeny tlakovou hadicí na stlačený vzduch. „Stávající oscilační pila je denně plně vytížena, využívá se pro většinu ortopedických operačních výkonů. Pořízení tohoto nového zdravotnického prostředku umožní navýšení operativy, a to díky zkrácení prodlevy způsobené sterilizací nástroje. Navíc v případě poruchy jedné z oscilačních pil nemusí být ukončen operační program,“ vysvětluje vedoucí oddělení zdravotnické techniky Marek Handl.

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč

Třebíč - Novým primářem chirurgického oddělení Nemocnice Třebíč se od června stal nově nastupující lékař MUDr. Jan Cagaš. „Nabídku vést chirurgii v nemocnici Třebíč jsem přijal, protože mě oslovila vůle vedení nemocnice tento obor výrazně rozvíjet. V předchozí době jsem spolu s kolegou Jeřábkem, který mě bude zastupovat, pracoval ve I. ChK FNUSA  a v nemocnici SurGal, kde jsem vykonával funkci primáře chirurgie. Mojí snahou a vizí je etablovat v Nemocnici Třebíč miniinvazivní laparoskopickou chirurgii, zahrnující výkony na tlustém střevě, metabolickou chirurgii včetně tubulizací žaludku a gastrický bypass. Věřím, že při úspěšném splnění této vize z tohoto bude profitovat nejen nemocnice, ale hlavně pacienti z okolí," popsal svoje pracovní plány do budoucna primář Cagaš. Výraznou posilou chirurgického týmu se stal také MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D., který se specializuje na všeobecnou chirurgii v plném rozsahu se zaměřením na miniinvazivní techniky. Operuje laparoskopicky celé spektrum diagnóz - od operace žlučníku, slepého střeva, kýly, po kolorektální operace, operace žaludku, operace sleziny, nadledvin a ledvin. Použijeme-li opět slova pana primáře, pevně věříme, že pacienti rozšíření nabídky laparoskopických operací přivítají a chirurgie se stane výkladní skříní třebíčské nemocnice.


Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč - Nemocnice Třebíč od 25. 5. 2020 povoluje návštěvy pacientů hospitalizovaných minimálně 5 dnů - ve středu od 1500 do 1700 hodin a v neděli od 1400 do 1600 hodin. U oddělení ARO, JIP, LDN budou návštěvy povoleny individuálně dle domluvy s ošetřujícím lékařem. Čas návštěvy je maximálně 30 minut. Návštěva bude povinna vyplnit Čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že nemá příznaky onemocnění COVID-19. Hospitalizovaný pacient nesmí mít v jeden den více než jednu návštěvu. Pacienta může navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby. Návštěvy u osoby v terminálním stavu budou umožněny kdykoliv, vždy však po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Cílem povolení návštěv je zvýšení psychického a sociálního komfortu pacientů, avšak v  případě, že navštěvující osoba bude mít zvýšenou tělesnou teplotu nad 37° C, či jiný známý příznak onemocnění COVID-19, návštěva pacienta nebude umožněna a to z důvodu ochrany zdraví pacienta i personálu nemocnice.

Čestné prohlášení a více informací naleznete na webových stránkách Nemocnice Třebíč v aktualitách.

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč - Od pondělí 27. 4. 2020 bude v důsledku započetí výstavby a rekonstrukce operačních sálů v Nemocnici Třebíč změněn průjezd vozidel areálem.

Vjezd do nemocnice bude bývalou přední vrátnicí z ulice Bráfova kaštanovou alejí kolem červeného triážního stanu. Výjezd, po zaplacení parkovného, bude za budovou N zadní vrátnicí na ulici Sportovní. Uvedená změna bude po celou dobu výstavby 2020 – 2022. Vjezd a výjezd od urgentního příjmu zůstává nezměněn.

Rovněž je nutné dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu nemocnicí a dodržovat maximální povolenou rychlost a být ohleduplný k chodcům pohybujícím se po areálu. Parkování v nemocnici bude z důvodů výstavby kapacitně značně omezené.


 

Jitka Mácová - tisková mluvčí
Nemocnice Třebíč
e-mail: jmacova02@nem-tr.cz


Nemocnice Třebíč

Třebíč - V návaznosti na mimořádná opatření vlády dochází od 22. 4. 2020 v Nemocnici Třebíč k rozšíření ambulantních provozů a plánované operativy – v případě nezhoršení epidemiologické situace v ČR. 

K rozšíření provozu ambulancí dochází za daných podmínek. Určení počtu pacientů na ordinační dobu je v kompetenci lékaře. Doprovod je pokud možno maximálně jedna osoba. Nutné dodržení rozestupů v čekárnách. Respektování objednacích časů. Použití ochranných prostředků – roušky.

V plánu je postupné rozšiřování operativy od akutních výkonů až k dlouhodobě plánovaným operacím. Plánovaný termín operace a předcházející termín předoperačního vyšetření sdělí telefonicky zaměstnanci příslušného operačního oboru.

Pacienti v karanténě či s COVID+  mohou vstupovat do nemocnice pouze po předchozí telefonické komunikaci.

 

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí
Nemocnice Třebíč
e-mail: jmacova02@nem-tr.cz
Nemocnice Třebíč

Třebíč – Nemocnice Třebíč zakoupila z darů od partnerů ultrazvuku pro neurologické oddělení. Nový ultrazvukový přístroj značky Philips Affinity 50 využívá třebíčská nemocnice od první poloviny prosince. Ultrazvukový přístroj je dnes pro neurologii základní vyšetřovací modalita, zajišťuje diagnostiku tepen v mozku, a to jak v akutních, tak i v chronických fázích. Doposud neurologie využívala velmi vytížený přístroj na kardiologické ambulanci, což neumožňovalo zajištění akutních vyšetření ani dostatečně pokrýt kapacitu požadovaných vyšetření.

 

Nemocnice Třebíč

Třebíč – Poslední letošní přednáška z oblíbeného cyklu „Nebojte se zeptat lékaře,“ která probíhá v rámci mezinárodního Projektu Zdravé město Třebíč, proběhla ve čtvrtek 28. listopadu od 16:30 do 18:00 hodin v příjemném prostředí hudebního sálu oddělení městské knihovny. Na téma „Tajemství krve“ si přichystaly zajímavou přednášku MUDr. Alena Havlíčková a MUDr. Martina Tomášová z hematologické ambulance Nemocnice Třebíč.