Vzdělávání zdravotníků

Paliativní péče

Cyklus seminářů a přednášek Purkyňky

Vzdělávací centrum pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč


Krajské edukační centrum - Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (Třebíč)

Purkyňky


Cyklus přednášek a seminářů s názvem „Purkyňky“ zajišťuje vzdělávání lékařů Nemocnice Třebíč i externích odborníků. Jednou měsíčně Spolek lékařů v Třebíči a OS ČLK Třebíč připravuje seminář, kde jsou přednášejícími zaměstnanci nemocnice i vybraní odborníci z jiných nemocnic. Cílem je především zvýšení vzdělání lékařů a informování o novinkách v oborech.