Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno - Odběrové středisko pro dárce krve

Hlavní telefon+420 568 809 337, +420 800 700 061Hlavní mailvojackova.petra@fnbrno.czKde nás najdeteBudova L
Podlaží Přízemí
Ordinační hodinyOdběry probíhají: pondělí - pátek 06:30 - 11:00kompletní ordinační hodiny
Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno - Odběrové středisko pro dárce krve

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / pavilon L

Odběrové středisko je detašovaným pracovištěm Fakultní nemocnice Brno. V odběrovém středisku provádíme odběry dárců krve i pacientů před operací a registraci dárců kostní dřeně.

 • Darování krve a plazmy
 • Autotransfuze - odběry krve pro pacienty před operací (transfuze vlastní krve)
 • Registrace dárců kostní dřeně


Opakovaní dárci se k odběrům objednávají, prvodárci mohou přijít bez předchozího objednání a bez omezení, doporučujeme však mimo pátek.

Kontakty:
Evidence: 800 700 061  –  bezplatná linka pro objednávání, informace
                    568 809 337

VEDOUCÍ  ZAMĚSTNANCI:
MUDr. Petra Vojáčková - vedoucí lékař
Tel: 568 809 407
E-mail: vojackova.petra@fnbrno.cz

Darování krve a plazmy
K odběrům je potřeba se předem objednat. Dárci plazmy mají přednostní odbavení (časová náročnost odběru, objednávání na konkrétní čas).

Prvodárci mohou přijít bez předchozího objednání, nejlépe však mimo pátek.

K odběru krve se dostavte s platným průkazem totožnosti - občanský průkaz (cestovní pas), průkazka zdravotní pojišťovny.

Co jíst před odběrem?
k odběru krve za účelem výroby transfuzních přípravků není vhodné chodit nalačno. Důležitý je z hlediska stravy i interval 12 hodin před odběrem. Proto, prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím. Děkujeme.  

12 hodin před odběrem:

 • vynechejte jídla s obsahem tuku (smažená jídla, sekaná, uzené, párek, sýry, jogurty, tvaroh, oříšky, čokoláda)
 • zdržte se pití alkoholu
 • pijte dostatečné množství nealkoholických tekutin
 • dbejte na dostatečný odpočinek, nechoďte po noční služběV den odběru:

 • dietně posnídejte (bez tuku) - nejlépe obyčejný rohlík, kmínový či toustový chléb, křehké kukuřičné plátky, rýžové chlebíčky, suchary, dětské piškoty, kukuřičné lupínky, med, džem, ovoce anebo zelenina. Nevhodné jsou mléčné a masné výrobky, celozrnné pečivo s olejnatými semeny, ořechy a vejce
 • vypijte alespoň 0,5 l nealkoholických tekutin. Kávu konzumujte bez mléka či smetany.
 • před odběrem minimálně 3 hodiny nekuřte


Frekvence odběrů:

Typ odběru Interval mezi odběry
Odběr plné krve (PK) ženy - 4 měsíce
  muži - 3 měsíce
Plazmaferéza (PA) 14 dní
PK -  PA 1 měsíc
PA -  PK  14 dníV daném odběrovém dni zveme takový počet dárců v jednotlivých krevních skupinách, abychom vytvořili optimální sklad transfuzních přípravků pro potřebu našich pacientů. Objednáváním na konkrétní hodinu se snažíme předcházet dlouhým čekacím dobám.

Odběry plné krve jsou v současnosti prováděny pouze u těch z Vás, kteří jsou k odběru objednáni.

Vy, kteří přicházíte darovat krev poprvé, jste vítáni a budete-li splňovat kritéria pro darování krve, bude u Vás odběr krve proveden v den Vašeho příchodu do našeho Odběrového střediska.

Kritéria dárcovství krve:

Trvalé zdravotní předpoklady:

 • věk: 18 – 65 let
 • hmotnost: minimálně 50 kg
 • netrpím vážným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním
 • neprodělal/a/ jsem žloutenku B, C
 • nejsem HIV pozitivní
 • neprodělal /a/ jsem malárii
 • nejsem alkoholik
 • nepatřím do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog)
 • nebyl jsem v letech 1980-96 více jak dvanáct měsíců v Anglii nebo ve Francii


 Aktuální zdravotní předpoklady:

 • nejsem právě nemocen/a/ a nejsem v pracovní neschopnosti
 • nejsem zraněn/a/, nemám opar
 • v posledním týdnu jsem nebyl/a/ na ošetření chrupu (trhání zubu, čištění kanálků)
 • v posledních 14 dnech jsem neužíval /a/ antibiotika
 • v posledním měsíci jsem neměl/a/ přisáté klíště
 • v posledním měsíci jsem nebyl/a/ očkován/a/ proti žloutence typu B
 • v posledních 6 měsících jsem si nenechal/a/ provést tetování ani piercing a nebyl/a/ jsem na operaci ani na endoskopickém vyšetření (vyšetření žaludku, střev..)
 • pro ženy: momentálně nemenstuuji, nejsem těhotná, od posledního porodu uplynulo alespoň 12 měsíců, 6 měsíců nekojím


Vážení dárci, věnujte prosím  zvýšenou pozornost sdělením o odkladu odběru krve při návratu ze zahraničí. Při objednávání k dárcovství krve se informujte na bezplatné lince 800 700 061 na  případný odklad k odběru.

Další info naleznete zde: www.fnbrno.cz/darce

Můžete zde vyplnit též:


Autotransfuze- odběry vlastní krve před operací

Odběry se provádí v Odběrovém středisku- v pavilonu L po předchozím objednání- osobně nebo telefonicky:

 • pondělí – pátek od 11:00 do 14:00 hodin
 • telefon: 568 809 337 nebo bezplatná linka 800 700 061 - evidence dárců krve, autotransfuze

Odběry provádíme v pátek od 6:30 do 11:00 hod.

Pacient sám sobě před plánovanou operací daruje krev do zásoby tak, aby se mohla při jeho operaci použít k náhradě krevní ztráty.
Hlavní výhodou autotransfuze je vyloučení přenosu infekčních onemocnění, především infekční žloutenky a AIDS, a snížení počtu imunologických potransfuzních reakcí. Odběr autologní (vlastní) krve se využívá především při ortopedických operacích, zejména při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.
Ošetřující lékař, který pacienta objednává k plánovanému operačnímu výkonu zváží, zda zdravotní stav pacienta umožňuje provést odběr krve. V kladném případě vysvětlí pacientovi účel a postup této metody. Pokud se při operaci počítá s větší ztrátou krve, může pacient přijít k odběru krve až 3x, a to vždy v týdenních intervalech, což je doba potřebná pro regeneraci krevního obrazu. Během odběrů pacient užívá preparáty železa. Podle nejnovějších trendů lékař zváží provedení autologního odběru i u pacienta nad 80 let věku. Věková hranice ani některá onemocnění, která vylučují člověka z běžného dárcovství, nemusí být v případě darování vlastní krve na překážku.

Co je potřeba přinést k odběru?
Pacient si k prvnímu odběru nebo v den, kdy se přijde domluvit na termíny odběrů, donese žádanku na odběr krve pro autotransfuzi. Na žádance, kterou vyplní ošetřující lékař, je uveden termín operace a množství  transfuzních přípravků, které budou k operaci požadovány. Pacient si k prvnímu odběru přinese předoperační interní vyšetření, platný občanský průkaz a legitimaci zdravotní pojišťovny. Nemusí být na lačno, důležitý je pitný režim před odběrem. Ráno může užít léky, které obvykle užívá (mimo léků na snížení krevního tlaku!).

Při použití této metody obdrží pacient vlastní červené krvinky (erytrocyty).

Alternativou odběru krve je podání transfuzního přípravku, který je vyroben z krve dárce, respektive transfuze cizí krve v průběhu nebo po Vaší plánované operaci.

Registrace dárců kostní dřeně

Odběrové středisko je také náběrovým centrem Českého národního registru dárců kostní dřeně www.kostnidren.cz .
Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.
Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě bezplatné.


Kritéria pro zápis nových dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně:

 • věk 18 - 35 let
 • dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti
 • ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka


Bližší informace naleznete na www.kostnidren.cz .
Zájemci o vstup do registru z řad našich dárců krve a plazmy mohou spojit registraci s odběrem krve, na který jsou u nás objednáni.

Pokud nejste našimi dárci krve, můžete se dostavit bez předchozího objednání, a to:

Pondělí – pátek 12:00 – 14:00 hod

S sebou si, prosím, nezapomeňte vzít platný občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění.

Děkujeme Vám, že s Vaší pomocí můžeme přispět k záchraně lidských životů.

Aktuální informace naleznete na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/DarcikrveTrebic/

zobrazit celý text skrýt celý text
Ordinační hodiny Fotogalerie
Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

 

Příjem dárců k odběru Pondělí  –  pátek 6:30  –  11:00 hod
Autotransfuze Pátek 6:30  –  11:00 hod
Registrace dárců kostní dřeně Pondělí  –  pátek 12:00  –  14:00

 

Fotogalerie