Omezení léčebné péče v třebíčské nemocnici

Třebíč, 22. 11. 2023 – Většinová část lékařů Nemocnice Třebíč se připojila k protestní akci Lékařského odborového svazu a Spolku mladých lékařů a z tohoto důvodu bude od 1. prosince 2023 výrazně redukována léčebná péče v třebíčské nemocnici.

Léčebná péče o pacienty bude nově zajišťována v rámci směnného provozu.

Provoz základních ambulancí zůstane zachován, stejně jak některé odborné ambulance.

Prováděna bude pouze akutní a onkologická operativa.

Počet lékařů v běžné pracovní době bude výrazně snížen na většině oddělení, ambulancí i radiodiagnostickém pracovišti (rentgen, ultrazvuk, CT, magnetická rezonance), což bude mít za následek delší čekací lhůty, neboť prioritní bude zajištění péče o pacienty v ohrožení života.

Prosíme veřejnost o shovívavost. Vedení nemocnice ve spolupráci s primáři všech oddělení se snaží o zajištění akutní a intenzivní péče v maximálním možném rozsahu.

Současně apelujeme na všechny pacienty, aby do nemocnice přicházeli pouze v případě závažných zdravotních problémů a prioritně využívali ordinačních hodin svých praktických lékařů a specialistů, u kterých jsou registrováni.

Prioritou je zachování urgentního příjmu, chirurgické, interní a dětské ambulance a dále zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS).

Přesný výčet ordinačních hodin jednotlivých ambulancí od 1. 12. 2023 je uveden na webových stránkách Nemocnice Třebíč u dané konkrétní ambulance a bude průběžně aktualizován. V obecnější podobě uvádíme výčet ambulancí pod tímto textem.


Zachováno

 • Urgentní příjem
 • Chirurgická ambulance
 • Interní ambulance
 • Dětská ambulance včetně odborných ambulancí
 • Odborné ambulance:
  • Ortopedická ambulance 1 (Nemocnice Třebíč)
  • Ortopedická ambulance 2 (Lékařský dům Vltavínská) včetně vyšetřování kyčelních kloubů novorozenců a kojenců
  • Traumatologická ambulance
  • Urologická ambulance
  • Gynekologická ambulance
  • ORL ambulance
  • Oční ambulance
  • Neurologické ambulance
  • Plicní ambulance
  • Infekční ambulance
  • Kožní ambulance
  • Rehabilitační ambulance
  • Hematologická ambulance
  • Akutní a onkologická operativa

Omezeno/uzavřeno

 • Chirurgické odborné ambulance
 • Interní odborné ambulance (endokrinologická, částečně nefrologická, částečně gastroenterologická, kardiologická – pouze kontroly a ECHO, zcela zrušeno provádění interních předoperačních vyšetření)
 • Anesteziologická ambulance
 • Nutriční ambulance
 • Plánovaná operativa
Nemocnice Třebíč - uzavření ambulancí 12/2023
Interna Zcela zrušeno provádění interních předoperačních vyšetření.
Gastroenterologická 4., 11., 18., 27., 28., 29. 12. 
Nefrologická 7., 14., 21. 12.
Revmatologická 1., 4., 5., 6., 7., 8., 28. 12.
Kardiologická 27., 28., 29. 12. 
Endokrinologická 5., 12., 19. 12.
   
Chirurgie Provoz ambulancí zajišťují pouze zdravotní sestry.
Hojení ran Každé pondělí
Cévní vstupy  Každou středu
Stomická poradna Každý čtvrtek
   
ARO Žádosti o preskripci enterální výživy volat na tel. 568 809 238, 568 809 241.
Anesteziologická 1. - 31. 12.
Nutriční 1. - 31. 12.
   
Ortopedie  
Ortopedická ambulance 2 - Lékařský dům Vltavínská 1., 27., 28., 29. 12.
   
Dětské  
Endokrinologická 22. 12. - 1. 1. 2024, provoz obnoven 2. 1. 2024 
Nefrologická 22. 12. - 1. 1. 2024, provoz obnoven 2. 1. 2024
Gastroenterologická 22. 12. - 1. 1. 2024, provoz obnoven 2. 1. 2024
   
Infekční 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 25., 26., 30., 31. 12. (víkendy, svátky)

 

 Mgr. Jitka Mácová - tisková mluvčí, Nemocnice Třebíč, e-mail: jmacova02@nem-tr.cz, 11/2023