Několik užitečných rad našim pacientům

  

Vážená paní, vážený pane,

pro každého pacienta je nemoc velmi osobní záležitost, často ji provází obavy. Přejeme si, abyste byli našimi aktivními partnery při péči o své zdraví nebo v léčbě nemoci, a proto Vám nabízíme několik rad:

 • Poskytněte lékaři veškeré informace o svém zdravotním stavu – jaké máte potíže, co a kde Vás bolí, jaké užíváte léky a jaké používáte pomůcky
 • Uveďte, u kterých odborných lékařů jste sledováni
 • Nezatajujte důležité informace
 • Důvěřujte nám a sdělte všechny své pochybnosti
 • Nebojte se vyjádřit své obavy a strach
 • Ptejte se lékaře a sestry na vše, co Vám není jasné a srozumitelné
 • Pečlivě dodržujte veškeré pokyny lékaře i ostatního zdravotnického personálu
 • Buďte tolerantní a ohleduplní k ostatním pacientům, jejichž zdravotní stav si vyžádá akutní ošetření
 • Respektujte soukromí ostatních pacientů i zdravotnického personálu a zásady slušného chování
 • Chraňte si své tělesné i duševní zdravíCo byste měli vědět o pobytu v nemocnici


Léčebný proces:

 • Při přijetí Vám bude předložen k podpisu souhlas s hospitalizací v nemocnici.
 • Ošetřujícímu lékaři uvedete osoby, kterým budeme poskytovat informace o Vašem zdravotním stavu.
 • V katalogu najdete informace o „Harmonogramu dne“ na oddělení, Právech a povinnostech pacientů, odpovědi na nejčastější otázky i řadu dalších rad a informací.
 • Lékař Vás seznámí s charakterem onemocnění, způsobem léčby a s potřebnými výkony. Před operačním zákrokem nebo složitým vyšetřením od Vás bude vyžádán písemný souhlas s navrhovaným zákrokem.
 • Od lékaře se dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby, léčebném režimu a kontrolních vyšetřeních.
 • Důvěřujte nám. Informujte lékaře o Vašem celkovém zdravotním stavu - jaké máte potíže, co Vás bolí, jaké užíváte léky, jaké používáte pomůcky i u kterých odborných lékařů jste sledováni.
 • Nemocnice Třebíč je výukovým pracovištěm. Studenti/tky se podílí i na Vaší léčbě. Požádáme Vás proto o písemný souhlas s jejich přítomností a možností nahlížet do Vaší dokumentace.
 • O propuštění budete informováni ošetřujícím lékařem. Při propuštění budete vybaveni léky na 3 dny nebo dostanete recepty na nově ordinované léky a případně také poukaz na zdravotnické pomůcky. Léky i zdravotnické prostředky si můžete vyzvednout v naší lékárně v areálu nemocnice.
 • O průběhu léčby podá ošetřující lékař písemnou zprávu Vašemu praktickému lékaři.
 • O případném odvozu vozidlem dopravní zdravotní služby po ukončení hospitalizace do místa pobytu, nebo do ústavu sociální péče, rozhodne ošetřující lékař.
 • Pokud se nacházíte v těžké sociální situaci vyplývající z Vašeho onemocnění, zajistíme Vám kontakt se sociální pracovnicí. Ta Vás bude informovat o možnostech sociálních a zdravotně sociální dávek a služeb.


Doplňující informace:

 • Součástí celkové léčby je i léčebná výživa - dieta, proto ji dodržujte. Pokud Vám návštěvy přinesou něco na přilepšenou, poraďte se raději se zdravotním personálem. Můžete také požádat o uložení potravin do lednice.
 • Doporučujeme Vám bezplatné uložení cenností a větších finančních částek do centrálního trezoru nemocnice. Za případné ztráty a poškození neneseme odpovědnost.
 • Duchovní služby na požádání zajišťuje jáhen František Svoboda. S požadavkem na jejich zajištění se obraťte na zdravotní sestru.
 • Respektujte, zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů v celém areálu nemocnice.
 • Návštěvní hodiny. Mimo tyto hodiny, ohlaste návštěvu zdravotnickému personálu.
 • Využijte pobytu k možnosti registrace a získání osobního čísla pro objednání k lékaři pomocí eAmbulace (internetu). Výrazně tak zkrátíte čas strávený v čekárnách. Objednáte se z domu na přesný den a hodinu.
 • Parkování pro hospitalizované: maximální částka za parkování v areálu je 500,- Kč. Při vícedenní hospitalizaci a s tím spojeným parkováním v areálu, nebude částka vyšší.

V případě, že budete mít nejasnosti, neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám připadá nesrozumitelné u ošetřujícího personálu.