Služby poskytované s písemným souhlasem pacienta

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
•        Celková nebo regionální anestezie
•        Epidurální analgezie
•        Kanylace arterie

Hematologické oddělení CLA
•        Podání transfuzních přípravků a krevních derivátů
•        Odběr krve na molekulárně-genetické vyšetření
•        Sternální punkce
•        Trepanobiopsie

Dětské a novorozenecké oddělení
•        Odběr krve na novorozenecký screening
•        Kanylace umbilikání vény
•        Lumbální punkce u dítěte
•        Výplach žaludku u dítěte

Gynekologicko-porodnické oddělení
•        Abdominální hysterektomie
•        Cerclage
•        Císařský řez
•        Diagnostická laparoskopie
•         Exstirpace Bartholiniho cysty
•        Hysteroskopie s kyretáží
•        Chromolaparoskopie
•        Kyretáž
•        LAVH - Operační odstranění dělohy poševní cestou laparoskopickou asistencí
•        LOOP - konizace a jiné operace děložního čípku v analgosedaci
•        LOOP - konizace a jiné operace děložního čípku
•        LPSK - operační výkon pomocí laparoskopie
•        LPTM s výkonem dle nálezu - otevření dutiny břišní
•        Malé operace v oblasti genitálu
•        Manuální lýze
•        Porod koncem pánevním
•        Poševní plastiky
•        Radikální hysterektomie
•        Resutura rány
•        Revize dutiny děložní
•        Sterilizace
•        Sutura rány a poranění
•        TOT,TVT - Závěsná operace močové trubice poševní cestou pomocí beznapěťové pásky
•        UPT- umělé přerušení těhotenství potratovou tbl
•        UPT - umělé přerušení těhotenství v analgosedaci (amb.)
•        UPT - umělé přerušení těhotenství v I. trimestru
•        UPT - umělé přerušení těhotenství ve II.trimestru
•        Vaginální hysterektomie
•        Vulvektomie
•        Závěsná operace dle Burche


Chirurgické oddělení
•        Hartmannova resekce sigmatu pro divertikulitidu
•        Amputace
•        Laparoskopická resekce sigmoidea pro divertikulární chorobu
•        Laparoskopická resekce sigmoidea pro nádorové onemocnění
•        Bariatrická operace
•        Levostranná hemikolektomie pro nádorové onemocnění
•        Pravostranná hemikolektomie pro nádorové onemocnění
•        Resekce sigmatu pro divertikulární chorobu
•        Resekce sigmatu pro nádorové onemocnění
•        Midline
•        PICC
•        PORT
•        cholecystektomie
•        appendektomie
•        Sutura achilovy šlachy
•        náhrada hlavičky vřetenní kosti /radia/
•        cerviko-kapitátní náhrada CKP
•        Odstranění kovového (osteosyntetického) materiálu
•        Operace křečových žil (varixů) klasickou technikou
•        Převaz rány a podtlaková terapie
•        Spojková operace na žaludku a střevech
•        Převaz metodou NPWT
•        Operační revize zažívacího traktu pro střevní neprůchodnost
•        Operační revize zažívacího traktu pro krvácení
•        Resutura
•        Operace štítné žlázy
•        Stomie
•        Zánět, náhlá příhoda břišní

Infekční oddělení
•        Transplantace stolice

Interní oddělení
•        Dočasná nitrokomorová srdeční stimulace
•        Elektrická kardioverze
•        Esofagogastroduodenoskopie
•        Farmakologická zátěžová echokardiografie
•        Jaterní biopsie
•        Kolonoskopie
•        Punkce hrudníku, břicha, perikardu, kloubu, jiné
•        Punkce štítné žlázy
•        Zahájení a provádění hemodialyzační léčby
•        Zavedení centrálního žilního katétru
•        Zavedení dočasného dialyzačního katétru
•        Zavedení peritoneálního dialyzačního katétru
•        Zavedení permanentního dialyzačního katétru
•        Transesofageální (jícnová) echokardiografie

Kožní oddělení
•        Odstranění kožního útvaru
•        Retinoidy
•        Skleroterapie

Neurologické oddělení
•        Lumbální punkce

Oční oddělení
•        Vyšetření sítnice za pomocí kontrastní látky  
•        Operace šedého zákalu
•        Laserové ošetření sítnice
•        Laserové rozrušení zadního pouzdra YAG laserem
•        operační výkon na očních víčkách

Ušní-nosní-krční oddělení (ORL)
•        Adenoidektomie
•        Antromastoidektomie
•        Antrostomie
•        Exstirpace tumoru boltce
•        FESS - dospělý
•        Mukotomie, elektrokoagulace lastur
•        Mikrolaryngoskopie
•        Myringoplastika
•        Odstranění kožního nádoru
•        Odstranění krčního tumoru
•        Odstranění střední krční cysty
•        Odstranění tumoru zvukovodu
•        Oesophagoskopie
•        Plastika odstouplého ušního boltce
•        Revize čelistní dutiny
•        Revize měkkých tkání krku
•        Septoplastika, resekce septa
•        Tonsilektomie
•        Tonsilotomie
•        Tracheostomie
•        Tympanostomie
•        Uvulopalatoplastika
•        Vynětí nádoru příušní slinné žlázy
•        Vynětí podčelistní slinné žlázy

Ortopedické oddělení
•        Artrodéza
•        Artroskopie
•        Epikondylitida
•        Extrakce osteosyntetického materiálu
•        Hlezenní vazy
•        Karpální tunel
•        Konzervativní ošetření zlomenin
•        Laváž
•        Lupavý prst
•        Luxace čéšky
•        Dupuytrenova kontraktura
•        Návrty tibie
•        Operační výkon (univerzál)
•        Osteosyntéza
•        Osteotomie
•        Plastika LCA
•        Přednoží
•        Spondylodiscitis
•        Sutura Achilovy šlachy
•        Totální endoprotéza
•        Trapeziektomie
•        Vertebrogenní algický syndrom

Plicní oddělení
•        Bronchokonstrikční test
•        Bronchoskopie
•        Pleurální punkce
•        Spiroergometrie
•        Hrudní drenáž
•        Očkování TBC

Radiologické oddělení
•        CT - vyšetření výpočetní tomografií
•        Magnetická rezonance
•        Cílená punkce nebo drenáž pod zobrazovací metodou
•        Perkutánní biopsie pod kontrolou zobrazovacích metod
•        Skiaskopické vyšetření
•        PRT – cílená terapie bolesti v oblasti páteře pod CT kontrolou
•        Souhlas s dobrovolnou účastí na lékařském/nelékařském ozáření jiné osoby

Rehabilitační oddělení
•        Lymfodrenáže

Urologické oddělení
•        Adheze preputia
•        Adrenalektomie otevřená
•        Aplikace Ialurilu Prefill do močového měchýře
•        Argus sling
•        Biopsie z penisu
•        Circumcize
•        Cystolitotrypse endoskopická
•        Cystolitotrypse otevřená
•        Cysta nadvarlete
•        Endopyelotomie
•        Epicystostomie
•        Excize granulační tkáně z ureterokutaneostomie
•        Extirpace suburetrální cysty
•        Frenuloplastika
•        Hydrokéla
•        Instilace BCG vakcíny do močového měchýře
•        Karunkula
•        Kondylomata
•        Laparo adrenalektomie
•        Laparo marsupializace cysty ledviny
•        Laparo nefrektomie
•        Laparo pyelolitotomie
•        Laparo pyeloplastika včetně vascular hitch
•        Laparo resekce ledviny
•        Lymfadenektomie retroperitoneální
•        Mužská sterilizace
•        Nefrektomie
•        Odstranění ateromu
•        Odstranění JJ stentu
•        Orchiektomie z třísla
•        Orchiektomie ze šourku
•        Prostatektomie OPEN
•        Optická uretrotomie
•        Parciální resekce penisu
•        Punkční biopsie prostaty perineální PBS
•        PBP+TRUS
•        PEK Perkutánní extrakce kamene z ledviny
•        Perineostomie
•        PNS Perkutánní punkční nefrostomie
•        Pyeloplastika
•        RACE Radikální cytektomie
•        RAPE Radikální prostatektomie
•        Resekce devertiklu močového měchýře
•        Resekce ledviny
•        Torze varlete
•        TURP transureterální resekce prostaty
•        TURT transureterální resekce nádoru močového měchýře
•        TVT
•        UCSK Uretrocystoskopie
•        Úplná amputace penisu
•        Urodynamické vyšetření
•        Ureterokéla laser
•        Ureterokéla TUR
•        Uretrektomie
•        Uretroplastika
•        URS Ureterorenoskopie
•        Varikokéla
•        Vesiko- vaginální píštěl
•        Zavedení JJ stentu
•        Perineostomie
•        Uretrektomie
•        Aplikace Ialurilu Prefil do močového měchýře
•        Revize scrota – absces
•        BCG vakcína