Služby poskytované s písemným souhlasem pacienta

Přehledný seznam služeb vyžadujících písemný souhlas pacienta.

Celoústavně

 • Podání transfúzních přípravků a krevních derivátů
 • Souhlas s fotodokumentací


Anesteziologicko – resuscitační oddělení

 • Bronchoskopie
 • Celková nebo svodná anestezie
 • Dočasná nitrokomorová srdeční stimulace
 • Elektrická kardioveze
 • Epidurální analgezie
 • Hrudní drenáž
 • Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí
 • Punkce hrudníku, břicha
 • Punkční epicystostomie
 • Zavedení centrálního žilního katetru
 • Zavedení dočasného dialyzačního katetru


Dětské a novorozenecké oddělení

 • Biopsie střevní sliznice
 • Kanylace umbilikální vény (pupeční žíly)
 • Odběr krve pro novorozenecký screening
 • Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí
 • Výplach žaludku
 • Gynekologicko – porodnické oddělení
 • Abdominální hysterektomie
 • Cerclage
 • Císařský řez
 • Císařský řez se sterilizací
 • Diagnostická laparoskopie
 • Epidurální analgezie
 • Extirpace Bartoliniho cysty
 • Hystereskopie s kyretáží
 • Konizace a jiné operace na děložním čípku
 • Konizace čípku ambulantně
 • Laparoskopická sterilizace
 • Laparotomie
 • Manuální vybavení placenty
 • Menší operace v oblasti genitálu
 • Odstranění zevních rodidel
 • Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí
 • Poševní plastiky
 • Radikální hysterektomie
 • Resutura rány
 • Revize dutiny břišní
 • Separovaná abraze (kyretáž)
 • Spontánní porod do vody
 • Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru (UPT)
 • Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru ambulantně
 • Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru (UPT)
 • Vaginální hysterektomie
 • Závěsná operace močové trubice a močového měchýře břišní cestou dle Burche
 • Závěsná operace močové trubice poševní cestou bez napěťové pásky (TVT, TOT)


Chirurgie

 • Amputace končetiny
 • Diagnostická laparoskopie
 • Hrudní drenáž
 • Koloskopie (vyšetření tlustého střeva endoskopem – ohebnou sondou)
 • Náhlá příhoda břišní (střevní neprůchodnost, zánětlivá onemocnění dutiny břišní vedoucí k zánětu pobřišnice)
 • Oesopagogastroduodenoskopie
 • Operace křečových žil (varixy)
 • Operace kýly
 • Operace na tepnách
 • Operace nádorového onemocnění
 • Operace prsní žlázy
 • Operace štítné žlázy
 • Operace zánětu červovitého přívěsku slepého střeva
 • Operace zlomenin
 • Operace žlučníku laparoskopickou i klasickou metodou
 • Operační výkon - všeobecný souhlas (není možné předem jednoznačně určit, jaký výkon bude proveden z důvodu ne zcela jasné diagnostiky)
 • Terapeutické výkony na tepnách (Perkutánní angioplastika – PTA- rozšíření zúžení tepny)
 • Vytvoření arterio – venózní spojky a-v shunt (umělé vytvoření komunikace mezi tepnou a žílou většinou na předloktí ruky)


Infekční oddělení

 • Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí


Interní oddělení

 • Dočasná nitrokomorová srdeční stimulace
 • Elektrická kardioveze
 • Esophagogastroduodenoskopie
 • Jaterní biopsie
 • Koloskopie
 • Punkce hrudníku, břicha, perikardu (osrdečník), kostní dřeně, kloubu
 • Punkce štítné žlázy
 • Rektoskopie a anoskopie
 • Zahájení hemodialyzační léčby
 • Zavedení centrálního žilního katetru
 • Zavedení dočasného dialyzačního katetru
 • Zavedení peritoneálního katetru
 • Zavedení permanentního dialyzačního katetru


Kožní oddělení


 • Odstranění kožní afekce
 • Souhlas s fotodokumentací


Neurologické oddělení

 • Jehlová elektromyelografie
 • Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí
 • Oční oddělení
 • Laserové ošetření sítnice
 • Laserové rozrušení zadního pouzdra YAG laserem
 • Odstranění kožních afekcí na víčkách
 • Odstranění nádorové afekce na víčkách s plastickou úpravou a posunem s kožním lalokem
 • Odstranění spojivkové afekce – pterigium internum – pod operačním mikroskopem
 • Operace šedého zákalu
 • Plastická úprava víček
 • Vyšetření sítnice za pomocí kontrastní látky


Otorinolaryngologické oddělení (Ušní, nosní, krční)

 • Adenotomie
 • Antromastoidektomie
 • FESS (funkční chirurgický výkon v dutině nosní a vedlejších nosních dutinách)
 • Mikrolaryngoskopie
 • Mukotomie
 • Myringoplastika
 • Odstranění cysty spodiny dutiny ústní
 • Odstranění krční uzliny
 • Odstranění střední krční cysty
 • Oesophagoskopie
 • Plastika boltců
 • Repozice zlomeniny jařmového kosti a zygomatikomaxilárního komplexu
 • Resekce septa
 • Tonsilektomie
 • Tonsilotomie
 • Tympanotomie
 • Vynětí nádoru příušní slinné žlázy
 • Vynětí podčelistní slinné žlázy


Oddělení dlouhodobě nemocných Třebíč

 • Gastroskopie
 • Kolonoskopie
 • Punkce hrudníku, břicha


Ortopedické oddělení

 • Arthroskopie
 • Operace epikondylitidy loketního kloubu
 • Operace karpálního tunelu
 • Plastika středního zkříženého vazu kolenního kloubu
 • Operace postranních vazů zevního kotníku
 • Sutura Achylovy šlachy
 • Osteosyntéza
 • Operace deformit přednoží
 • Artrodéza – znehybnění kloubu kostním spojením
 • Totální náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu
 • Operace kontraktur ruky
 • Uvolnění klouzavého pohybu šlachy prstů ruky
 • Operace kořenového kloubu palce
 • Operace čéšky
 • Osteotomie
 • Návrty tuberosity holenní kosti
 • Výplach zánětlivého ložiska kloubu, kosti, měkké tkáně


Plicní oddělení (TRN)


 • Bronchokonstrikční test
 • Bronchoskopie
 • Pleurální punkce
 • Spiroergometrie


Urologické oddělení

 • Nefrektomie translumbální
 • Nefrektomie
 • Odstranění cysty nadvarlete
 • Operace fimózy
 • Operace pro torzi varlete s orchiopexí
 • Operace varikokely
 • Operační plastika hydrokély
 • Optická uretrotomie
 • Orchiektomie z třísla
 • Orchiektomie ze šourku
 • Perkutánní punkční nefrostomie
 • Punkční biopsie prostaty
 • Punkční epicystostomie
 • Resekce ledviny
 • Transureterální resekce nádoru močového měchýře
 • Transureterální resekce prostaty
 • Transvezikální prostatektomie klasická
 • Ureterocystoskopie
 • Ureterorenskopie
 • Zavedení JJ stentu
 • Hematoonkologická ambulance
 • Trepanobiopsie
 • Sternální punkce
 • Podání Methotreksátu


Oddělení zobrazovacích metod

 • Poučení a souhlas pacienta s diagnostickým výkonem
 • Poučení a souhlas pacienta s výkonem
 • Poučení a souhlas pacienta s lékařským ozářením