Epidemiologická situace v Nemocnici Třebíč

Epidemiologická situace v Nemocnici Třebíč

Třebíč, 23. 10. 2020 - Stejně jako celá ČR, tak i okres Třebíč se nachází v situaci, kdy musíme čelit pandemii COVID-19. Nemocnice Třebíč se na tuto situaci systematicky připravovala. Byl aktivizován pandemický plán, pravidelně se schází krizový štáb. Monitoruje se aktuální stav v nemocnici a ihned je na daný stav reagováno.     

V nemocnici bylo rozšířeno poskytování péče infekčního oddělení. Na klasickém infekčním a nyní i kožním oddělení jsou léčeni COVID-19 pozitivní pacienti. Oddělení plicní (TRN) slouží jako třídící oddělení pro suspektní pacienty přijaté s potížemi interního charakteru, kteří mají příznaky onemocnění COVID-19. Těmto hospitalizovaným pacientům je proveden test PCR a po zjištění výsledku jsou nemocní s pozitivním výsledkem přeloženi na zmíněná infekční oddělení. Pacienti s negativním testem jsou přeloženi na rehabilitační oddělení, které tedy nyní slouží k léčení pacientů interních oborů (potíže plicního, kožního původu apod.), kteří jsou zde izolovaní od „kovidových“ nemocných. Obdobným způsobem funguje třídění na oddělení spojeného lůžkového fondu (SLF) v budově C, avšak pro pacienty s potížemi chirurgického původu (chirurgie, ortopedie, urologie, ORL apod.), kteří mají příznaky COVID-19. O nemocné s pozitivním testem těchto oborů pečuje vyčleněný zdravotnický personál na témže podlaží (dříve SLF a chirurgie 2). Pacienti s negativním výsledkem testu jsou léčeni o poschodí výše, kde jsou hospitalizováni i pacienti nesuspektní (modré podlaží, dříve ortopedie a chirurgie 3). Oddělení ARO pečuje o pacienty s COVID-19, kteří mají těžký průběh nemoci a potřebují intenzivní péči či umělou plicní ventilaci. Interní a neurologické oddělení hospitalizuje nesuspektní pacienty všech konzervativních oborů. Dětské, novorozenecké a gynekologicko-porodnické oddělní řeší izolace pacientů COVID-19 pozitivních na vlastních lůžkách.

Od pondělí 19. 10. 2020 jsou uzavřeny odborné ambulance. Ošetření akutních pacientů je zajištěno také v ambulantním provozu.

Ke dnešnímu dni máme hospitalizovaných 72 pacientů s onemocněním COVID-19. Z toho jsou 4 pacienti, jejichž stav vyžaduje intenzivní péči a z nich pouze 1, který je napojen na umělou plicní ventilaci.

Prosíme všechny spoluobčany, aby do nemocnice přicházeli pouze v případě, kdy jejich zdravotní stav nemůže být řešen cestou praktického lékaře, a mají akutní potíže. Personálně to zatím Nemocnice Třebíč zvládá, ale je třeba prvotně zajistit péči u pacientů, kteří ji skutečně potřebují. Respektujme se vzájemně, ať společně zvládneme a překonáme tuto krizi.

Děkujeme.
 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz