Internet pro pacienty

Dostupnost internetu prostřednictvím WiFi
V Nemocnici Třebíč v areálu na Purkyňově náměstí 2 je nyní pro pacienty a veřejnost volně dostupný internet prostřednictvím WiFi sítě 2,4 a 5 GHz. Internet tak lze na telefonu, notebooku či počítačovém tabletu využít naladěním SSID NemTR-Free v budovách CH, A, A1, U, M, M1, R, N  a dále v okolí budov. 100% pokryti signálem však nelze zaručit všude. V současné době připravujeme změnu providera internetové konektivity a posílení signálu WiFi, SSID NemTR-Free. Ke zkvalitnění služby by mohlo dojít již v polovině měsíce března 2013.

Půjčování počítačových tabletů – nová služba pacientům
Od 1. února 2013 nabízí Nemocnice Třebíč pacientům novou službu. Jde o možnost zapůjčit si počítačový tablet (iPad) a připojit se do internetové sítě. Rovněž v této souvislosti bylo zdokonaleno pokrytí areálu nemocnice free internetem na bázi WiFi připojení.
Pacienti si díky této službě mohou zpříjemnit hospitalizaci nebo si zkrátit čekání na ambulantní ošetření. Připojit se mohou jak ze zapůjčeného tabletu, tak z vlastního notebooku, či smart telefonu.
K dispozici máme celkem 21 tabletů. Půjčit si ho mohou pacienti na základě podepsané smlouvy o nájmu na recepci v pavilónu M po předložení průkazu totožnosti. Poplatek činí 50,-Kč/den. Tamtéž získají elektronický klíč pro připojení k síti.
Doufáme, že tato služba pomůže našim pacientům zpříjemnit nutný pobyt v nemocnici a že nám společně vydrží tato zařízení co nejdéle.

Na tuto službu byla poskytnuta Krajem Vysočina investiční dotace "WiFi - internet pro pacienty" a dotace na provoz "Tablety pacientům".