Etický kodex pracovníků Nemocnice Třebíč

Etický kodex pracovníků Nemocnice Třebíč

Jaké chování může očekávat pacient od personálu naší nemocnice?

 • Zachováváme zásady slušného jednání a chování – zdvořilé a slušné oslovení, představení při prvním kontaktu
 • Jste jediný/á, komu se v danou chvíli věnujeme
 • Pozorně vyslechneme Vaše zdravotní problémy a potíže
 • Informace o Vaší nemoci, potřebných výkonech a o dalším léčebném postupu Vám sdělí lékař jasným, srozumitelným a vhodným způsobem
 • Na základě informace lékaře se rozhodnete, zda souhlasíte s navrhovaným postupem léčby
 • Respektujeme i Vaše právo na odmítnutí péče
 •  Poučíme Vás o prevenci a následných opatřeních – dietě, denním režimu, užívání léků…
 •  Ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zprostředkujeme kontakt s někým, kdo je schopen požadovanou informaci poskytnout
 • V maximální míře respektujeme Vaše soukromí
 • Zachováváme mlčenlivost o údajích, které jste nám sdělili
 • Informace o Vašem zdravotním stavu poskytneme jen Vám a osobám, které sami výslovně uvedete
 • Máte možnost seznámit se s Právy pacientů
 • Upravený vzhled a čistý oděv je pro nás samozřejmostí


Zaměstnanci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace