Reklama a inzerce

Nemocnice Třebíč nabízí:

  • Možnost využití reklamních ploch pro Vaši inzerci v prostorách Nemocnice Třebíč (klap rámy, reklamní polepy, bannery na stěnách, atd.) Pro více informací o reklamě v třebíčské nemocnici kontaktujte: Mgr. Jitka Mácová, e-mail: jmacova02@nem-tr.cz, tel.: +420 739 246 678. Ceník.
  • Možnost odvysílání Vašich reklamních spotů na TV obrazovkách ve frekventovaných prostorách nemocnice (vstupní hala budovy M, čekárna u recepce v budově C, čekárny ambulancí). Pro technické informace ohledně TV reklamy kontaktujte společnost HOSPI: Bc. Jakub Hotař, BA (Hons), jednatel společnosti, tel.: +420 728 507 765, email: info@hospi.cz, web: www.hospitalmedia.cz.