Onkologická péče

Onkologická péče nebo péče o onkologické pacienty

Nemocnice Třebíč nedisponuje oddělením onkologie, ale velmi úzce v péči o pacienty s onkologickou problematikou spolupracuje s Krajským onkologickým centrem, Onkologickým centrem Třebíč nebo přímo Masarykovým onkologickým ústavem. V rámci nemocnice již několik roků funguje Onkologická indikační komise. Jsou do ní zařazeni pacienti, kteří do naší nemocnice buď přišli s již diagnostikovaným onkologickým onemocněním nebo zde byla malignita diagnostikována. Nejvyšší počet pacientů je urologických, následován chirurgickými a interními.

Onkologická indikační komise za předsednictví prim. MUDr. Slavíčka zasedá jednou týdně a na základě výsledků provedených vyšetření zvolí další strategii léčby, závěr komise má pro odesílající oddělení charakter závazného doporučení. Největší operační zákroky, které se provádí v naší nemocnici v rámci onkochirurgie jsou resekční operace žaludku a střev, v rámci onkogynekologie radikální operace a  v rámci onkourologie radikální cystektomie, laparoskopické i klasické nefrektomie a resekční záchovné výkony ledvin a radikální operace prostaty. Ostatní – neoperační onkologická terapie je komisí doporučena a následně i prováděna mimo naši nemocnici a to v rámci krajského onkologického centra  Nemocnice Jihlava anebo Onkologického centra v Třebíči.
 

Odkazy na související onkologickou péči v Kraji Vysočina

Kooperující organizace v Kraji Vysočina
Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava
Klinická onkologie Třebíč s.r.o.