Aktuality

O tom, že od června 2020 je na chirurgickém oddělení nový primář MUDr. Jan Cagaš jsme Vás již informovali (zde). V současné době se začala naplňovat jeho slova, kdy při nástupu mluvil o zavádění nových typů miniinvazivních laparoskopických operací, šetrných pro pacienta, s minimální jizvou a rychlou rekonvalescencí. Jeho dobrá nálada a věčný úsměv na rtech, jsou jen vítaným bonusem. O první velmi unikátní operaci se více dozvíte v tiskové zprávě.

Od středy 1. dubna funguje odběrné místo v naší nemocnici - mapa níže ke stažení.

Pro pacienty, které doporučí krajská hygienická stanice nebo praktický lékař a pro samoplátce (K vyšetření na COVID-19 pro samoplátce je možné se objednat pouze přes webovou stránku odbery.kr-vysocina.cz, kde si zájemci vyberou čas a místo odběru a zvolí si způsob platby). Testování samoplátců provádíme v pondělí a ve čtvrtek.

Rychlotesty neprovádíme.

Pokyny:

 • ODBĚR SE PROVÁDÍ Z AUTA
 • VJEZD I VÝJEZD ZADNÍ BRÁNOU (Z ULICE SPORTOVNÍ)
 • PŘIPRAVTE SI 1 DOKLAD TOTOŽNOSTI (PRŮKAZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEBO JINÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI)
 • NUTNÁ ROUŠKA
 • VÝSLEDKY DOSTUPNÉ DO DVOU DNŮ

PROVOZNÍ DOBA  

srpen

PO 12-14
ÚT 12-13
ST 12-13
ČT 12-14

 PÁ, SO, NE, SVÁTKY - ODBĚRY NEPROVÁDÍMEInformace pro firmy - Skupinové testování zaměstnanců

Pokud potřebujete zajistit pro své zaměstnance potvrzení o výsledku vyšetření na COVID 19, využijte nabídku Nemocnice Třebíč.
Umožňujeme provedení skupinového testování (na fakturu).
Máte-li zájem o zajištění odběrů, kontaktujte Mgr. Helenu Jašovou na telefonním čísle 568 809 490 nebo na e-mailu hjasova@nem-tr.cz.

Nemocnice Třebíč spustila testování samoplátců.

K vyšetření na COVID-19 pro samoplátce je možné se objednat pouze přes webovou stránku odbery.kr-vysocina.cz, kde si zájemci vyberou čas a místo odběru a zvolí si způsob platby.

Bez předchozí registrace a platby nebude možné test provést.

Veškeré instrukce k platbě i potvrzení termínu a času odběru přijdou registrovanému zájemci o testování v SMS a do e-mailu. Potvrzení o výsledku vyšetření na formuláři Ministerstva vnitra bude ve zmíněné aplikaci k dispozici zpravidla do 48 hodin po odběru.

Cena: 1674 Kč.

Testování samoplátců v Nemocnici Třebíč je možné ve dnech:

PONDĚLÍ    12:00 – 14:00

ČTVRTEK   12:00 – 14:00


 

Pokyny:

 

 • ODBĚR SE PROVÁDÍ Z AUTA
 • VJEZD I VÝJEZD ZADNÍ BRÁNOU (Z ULICE SPORTOVNÍ)
 • PŘIPRAVTE SI 1 DOKLAD TOTOŽNOSTI (PRŮKAZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEBO JINÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI)
 • NUTNÁ ROUŠKA
 • VÝSLEDKY DOSTUPNÉ DO DVOU DNŮ


S účinností od středy 29. července 2020 až do odvolání platí na území Kraje Vysočina mimořádná opatření krajské hygieny.

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb (tj. zahrnuty jsou i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžková zařízení, lékárny a výdejny zdravotního materiálu a všechna pracoviště poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.


ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ TOHOTO MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV V AREÁLU NEMOCNICE POUZE S OCHRANOU NOSU A ÚST

29.7.2020

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

povinnost nosit ve zdravotnickém zařízení roušku stále trvá, proto byl v budově C u recepce umístěn automat, ve kterém je možné roušku zakoupit – 2 ks/40,- Kč. V automatu lze zakoupit i rukavice a malou lahvičku dezinfekce.

Roušky i nadále zůstávají v nabídce Lékárny Nemocnice Třebíč po celou provozní dobu v budově M2.


Vážení pacienti, návštěvy pacientů,

před hospitalizací nebo návštěvou pacienta je nutné vyplnit čestné prohlášení o Vašem zdravotním stavu. Čestné prohlášení naleznete ke stažení a k možnému vyplnění v klidu Vašeho domova níže v přílohách.

 Z důvodu hospitalizace COVID-19 pozitivního pacienta

je s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání na infekčním oddělení zákaz návštěv.

 

Vážení příbuzní a přátelé pacientů,

 

s ohledem na zahájení návštěv v Nemocnici Třebíč od 25. 5. 2020, prosíme, zvažte nutnost Vaší návštěvy! Velmi oceníme, jestliže i nadále budete využívat ke kontaktu s Vaším blízkým moderní technologie a návštěvy svých příbuzných či známých v nemocnici omezíte na minimum.

 

Povolením návštěv k nemocným chceme zvýšit psychický a sociální komfort našich hospitalizovaných pacientů. Je však nutné mít na zřeteli, že každý člověk bez viditelných či pocitových příznaků (skryté onemocnění) COVID-19 přináší do nemocnice velké riziko zanesení nemoci mezi pacienty i personál.

 

V případě, že jste v karanténě či jste byl v kontaktu s osobou v riziku, máte zvýšenou tělesnou teplotu nad 37° C, či jiný známý příznak onemocnění COVID-19, zůstaňte doma – návštěva Vám nebude umožněna.

 

Pravidla pro návštěvy hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Třebíč od 25. 5. 2020 s ohledem na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, obecně závazná opatření orgánů ochrany veřejného zdraví a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR:

 

 1. Na infekčním oddělení a na pokojích, kde jsou hospitalizováni pacienti s podezřením nebo potvrzenou nákazou COVID-19, nejsou návštěvy možné.
 2. Časy pro návštěvy pacientů, kteří jsou hospitalizováni min. 5 dnů (netýká se terminálních stavů pacientů a gynekologicko-porodnického oddělení):

 a) Středa:      1500 – 1700 hod.

 b) Neděle:     1400 – 1600 hod.

  Časy pro návštěvy pacientů na gynekologicko-porodnickém oddělení:

c) Středa:      1500 – 1700 hod.

d) Pátek:        1500 – 1700 hod.

e) Neděle:     1400 – 1600 hod.

U oddělení ARO, JIP, LDN budou návštěvy v uvedených časech u pacientů hospitalizovaných min. 5 dnů povoleny individuálně dle domluvy s ošetřujícím lékařem.

 1. Vstupní dveře na jednotlivé lůžkové stanice zůstávají v čase návštěv uzavřeny, musíte zazvonit.
 2. Personál Vám dojde otevřít dveře a změří Vám tělesnou teplotu.
 3. Jste povinni vyplnit Čestné prohlášení (naleznete níže ke stažení nebo Vám ho předá personál k vyplnění), ve kterém potvrdíte, že nemáte příznaky onemocnění COVID-19.
 4. Musíte mít řádně nasazenou roušku, která zakrývá nos i ústa. Při vstupu a odchodu jste povinen vydezinfikovat si ruce.
 5. Jednoho pacienta může navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby.
 6. Jeden pacient nesmí mít v jeden den více než jednu návštěvu.
 7. Čas návštěvy je maximálně 30 minut.
 8. Návštěvy u osoby v terminálním stavu jsou umožněny kdykoliv vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem.
 9. Pokud to zdravotní stav pacienta a provoz oddělení umožní, mohou být k návštěvě využity jídelny pacientů na oddělení za podmínky dodržení vládních opatření, tj. minimální rozestupy mezi jednotlivými skupinkami (pacient + návštěva) minimálně 2 metry.

 

 

 

Pravidla návštěv se mohou při změně epidemiologické situace změnit.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Čestné prohlášení

 

 

 

Já, níže podepsaný (á)

 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

 

.........................................................................................................................

 

 

tímto čestně prohlašuji, že jsem v posledním měsíci vědomě nepřišel(a) do rizikového kontaktu s osobou, u které bylo diagnostikováno onemocnění virem COVID-19.

Neměl(a) jsem žádné potíže, nemám zvýšenou teplotu[1], ani dýchací obtíže a nepociťuji žádné jiné příznaky přenosné choroby.

 

 

Jsem si vědom(a) právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

 

 

Dne

 

 

.............................................

 

Vlastnoruční podpis

 


[1] Naměřená teplota: ……………….. °C  nesouvisí s přenosnou nemocí.

 (Vyplňuje se jen v případě teploty od 37 °C.)

 

 

 5. září 2020

10 - 16 hodin

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Víte, jak to u nás vypadá? Pojďte se podívat - promo video Nemocnice Třebíč.

Na základě pravidelných informací, které mi poskytuje vedení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě upozorňuji spoluobčany i touto cestou na mírně se zhoršující epidemiologickou situaci v našem regionu a s tím související narůst počtu spoluobčanů pozitivních na COVID-19. Apeluji na všechny obyvatele i návštěvníky Vysočiny, aby důsledně a uvědoměle dodržovali všechna hygienickou stanicí nařízená nebo doporučená opatření – nošení roušek, důslednou dezinfekci rukou, udržování dostatečné vzdálenosti v obchodech nebo na zastávkách, minimalizovali  shromažďování v uzavřených objektech apod. Pokud se nám společně bude dařit držet čísla pozitivně testovaných díky odpovědnému chování v rozumných mantinelech, je pravděpodobné, že krajská hygienická stanice nebude muset vyhlašovat nová nebo rozšiřovat platnost již nařízených mimořádných opatření. Pracovní skupina COVID krajského krizového štábu pravidelně vyhodnocuje všechna aktuální data. Za všechny její členy bych byl velice rád, aby opatření na Vysočině zůstala povětšinou v režimu dobrovolně dodržovaných opatření.

S díky za pochopení

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

23.7.2020

Vážení pacienti,

dovolujeme si vás upozornit na změnu režimu provozní doby odběrové ambulance v budově L.

V PO – PÁ od 6:30 hodin do 8:00 hodin budou přednostně provedeny odběry biologického materiálu pacientům s diabetem na inzulínu.