Aktuality

V úterý 11. června 2024 v 13.00 hodin navštívili Nemocnici Třebíč starostové třebíčského okresu. Vedení Nemocnice Třebíč poděkovalo starostkám a starostům za dlouhodobou finanční podporu, které si vedení nemocnice velmi váží. Ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová současně informovala starosty o chodu, struktuře a hospodaření nemocnice. Setkání bylo spojené s prohlídkou stavby parkovacího domu a drobným pohoštěním. Finanční příspěvky, přicházející od obcí, pravidelně putují na obnovu přístrojového vybavení nemocnice.

Nejnákladnějším projektem pro rok 2024 bude pořízení systému pro centrální míchání dialyzačního roztoku a drobné stavební úpravy prostor dialyzačního střediska. Systém centrálního míchání umožní již plně automatický systém pro přípravu dvou dialyzačních roztoků včetně jeho distribuce k jednotlivým dialyzačním přístrojům. „Díky systému centrálního míchání dojde zcela automaticky k namíchání správného dialyzačního roztoku. Systém zkontroluje finální produkt a poté přečerpá do příslušného zásobníku. Pomocí centrálního rozvodu je poté k dispozici pro jednotlivé dialyzační přístroje,“ vysvětluje funkci systému míchání ředitelka nemocnice Eva Tomášová. „Předpokládaná pořizovací cena přesahuje dva miliony korun,“ dodává ředitelka nemocnice.

Další finančně nákladnou položkou je inkubátor pro novorozence, jehož pořizovací cena je tři čtvrtě milionu korun. „Nový inkubátor bude mít, jako první inkubátor v nemocnici, inovativní funkci regulace teploty. Tato funkce zajistí optimální regulaci teploty pro novorozence nejen v samotném režimu uzavřeného inkubátoru, ale i při otevřené péči a přechodu mezi těmito typy péče,“ popisuje ředitelka Tomášová. Stálá regulace teploty je docílena kombinací tří zdrojů tepla, díky kterému je novorozenec neustále v ideálních tepelných podmínkách i při různých procedurách. Inkubátor tak umožňuje neomezený přístup k novorozenci bez narušení optimální teploty. Mezi další výhody patří hladký a velmi snadno dezinfikovatelný prostor inkubátoru s cílem minimalizovat riziko infekcí. K tomu je určen i uzavřený zvlhčovací systém s režimem automatického čištění. „Inkubátor bude mít zásadní využití zejména pro nedonošená miminka,“ doplňuje ředitelka Tomášová.

„Děkujeme všem dárcům, kteří finančně podporují nemocnici a podílejí se na zvyšování bezpečí a komfortu při poskytování léčebných i ošetřovatelských služeb pacientům celého třebíčského regionu,“ uzavírá ředitelka.

Máte zájem stát se partnerem Nemocnice Třebíč a spolupodílet se na financování provozu nemocnice či vybraného přístrojového vybavení? Stačí kontaktovat obchodní oddělení Bc. Monika Trnková, e-mail mtrnkova@nem-tr.cz, tel. 568 809 647. Děkujeme.

Svépomocná skupina se uskuteční: v úterý 11. 6. 2024 v čase 9:30 – 11:30 hod.

Kde: Komunitní centrum Moravia Třebíč, STŘED, z.ú., Smrtelná 389/6, Horka-Domky, Třebíč,

Facilitátor skupiny: Vladislava Nováková

Pozvánka ke stažení zde.

Třebíčskou nemocnici zdobí až do konce června zajímavá výstava připravená odborem sociálních věcí Kraje Vysočina. Expozici s tématem "DOBROVOLNICTVÍ" si můžete prohlédnout v přízemí budovy M1.


Počty holčiček a chlapečků narozených v třebíčské nemocnici naleznete právě zde...

 

V týdnu od 27. do 31. května 2024 proběhla stáž studentek Katolického gymnázia Třebíč v třebíčské nemocnici. Děvčata nahlédla do zákulisí nemocnice a byl jim představen chod vybraných oddělení i pracovní pozice, které by mohly v budoucnu v nemocnici zastávat. Navštívily pracoviště urgentního příjmu, radiodiagnostické oddělení, oddělení rehabilitační, dětské a novorozenecké, nutriční terapie, patologie a logopedie.

Získaly také veškeré informace o možnosti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a nabízených stipendijních příspěvcích.

Kdyby měly studentky vyzdvihnout nejzajímavější moment týdne, byla by to návštěva patologie. „Jako budoucí povolání bych si asi práci na patologii nevybrala, ale rozhodně na mě patologie udělala největší dojem," odpovídá gymnazistka. „Na urgentním příjmu jsme absolvovaly vyšetření EKG. Vidět svoji vlastní křivku aktivity srdce, to byl také zážitek," dodává studentka.

Stáže studentů zařadila nemocnice do programu v rámci náborové kampaně. „Cílem je ukázat mladým lidem, že Nemocnice Třebíč je ideální místo pro začátek jejich pracovní kariéry," komentuje studentskou stáž ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

Péče o nastávající maminky je v třebíčské nemocnici zcela komplexní. Postaráme se o vše od počátku těhotenství, přes porod miminka až do konce rekonvalescence po porodu.

Gynekologická ambulance

Gynekologická ambulance se nachází v přízemí pavilonu C a nabízí komplexní škálu vyšetření během celého těhotenství.

Kompletní prenatální ultrazvuková diagnostika
Ultrazvukový screening do 14. týdne těhotenství
Ultrazvukový screening mezi 20. - 22.  týdnem těhotenství
Ultrazvukový screening mezi 30. - 32.  týdnem těhotenství
Kombinovaný prvotrimestrální screening
Podrobné hodnocení morfologie plodu
Ultrazvukový screening mezi 36. - 37.  týdnem těhotenství

→Gynekologická ambulance web

→Gynekologická ambulance video

→Ultrazvuk pro gynekologii web

→Ultrazvuková vyšetření a další péče video

 


Předporodní kurzy péče o novorozence

 •     význam a výhody kojení,
 •     péče o prsa před a po kojení,
 •     správná technika kojení,
 •     komplikace při kojení,
 •     péče o novorozence na oddělení,
 •     fyziologické projevy dítěte,
 •     bezpečnost dítěte a
 •     baby masáže.

Kurz provádíme ve IV. patře novorozeneckého oddělení (budova M2).
Objednejte si schůzku na tel. čísle 568 809 355.

Porodnická ambulance, porodní sály

Porodnická ambulance se nachází v prostorách porodních sálů ve 4. podlaží budovy M2. Jsou zde většinou ošetřovány budoucí maminky v posledních týdnech těhotenství.

Do této ambulance přicházejí budoucí rodičky, které chtějí rodit v třebíčské porodnici  a které byly předány svým gynekologem k tzv. registraci (check in). Tyto budoucí maminky přicházejí s doporučením svého gynekologa. Při registraci je každá budoucí maminka založena do nemocničního informačního systému, je jí změřena tělesná teplota, krevní tlak a vyšetřena moč biochemicky. Poté následuje pohovor s lékařem a je provedeno ultrazvukové vyšetření.

→Porodnická ambulance web

→Porodnice web

→Porodnická ambulance, porodnice video

→Bufetové snídaně pro maminky po porodu video

→Péče o novorozence video

→Screening vrozených kritických srdečních vad u novorozenců video

Laktační poradna

Laktační poradna se nachází v 3. NP pavilonu M2. Základem je klidná a vyrovnaná maminka.

Dovolte nám zbavit Vás stresu a užívat si to nejkrásnější z mateřství – úspěšné a pohodové kojení.

Cena 350,- Kč/hodinu. Možnost čerpat finanční příspěvek od zdravotních pojišťoven.

Objednejte si schůzku na tel. čísle 568 809 355.

→Laktační poradna web

Vyšetření Vašeho miminka během prvních dnů po porodu

 • vyšetření kyčlí ortopedem - odhalení vrozených vývojových vad kloubů
 • vyšetření sluchu - screening vrozené hluchoty
 • vyšetření očí - odhalení možného zákalu čočky
 • ultrazvukové vyšetření ledvin - kontroluje se stav ledvin a event. vrozené vývojové vady ledvin a močových cest
 • screening vrozených vývojových vad (odběr kapky krve z patičky za 48 - 72 hod. po porodu)
 • screening vrozených kritických srdečních vad
 • vyšetření fyzioterapeutem a nácvik správného polohování včetně konzultace  (bonus pouze v třebíčské porodnici)

 

Milá maminko, tatínku, vážení rodiče, všichni zaměstnanci porodnice i novorozeneckého oddělení třebíčské nemocnice Vám přejí šťastné a radostné chvíle při narození Vašeho miminka a hlavně všem pevné zdraví.

Pokud máte více otázek k pobytu na našem porodním oddělení nebo týkajících se vašeho těhotenství či porodu, využijte e-mailové adresy: porodnice.trebic@nem-tr.cz, naše porodní asistentky Vám rády odpoví.


Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, skrze který si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry.

Děkujeme vám, sestřičky, bez vás by to nešlo...

Jsme hrdí na to, že jako organizace přijímáme Květnovou výzvu Do práce na kole a našich 71 přihlášených zaměstnanců a zaměstnankyň si bude po celý měsíc užívat aktivního pohybu, zlepší si fyzickou i psychickou formu, okysličí mozkové buňky a v rámci jednotlivých týmů se utkají o celou řadu hodnotných cen.

Bezmotorová přeprava pomáhá zlepšovat nejen životní prostředí, ale i vztahy na pracovišti.
Těšíme se na společnou cestu a přejeme radost z jízdy, chůze nebo poklusu.


Fotogalerie: 2021 2022 2023
Více informací na: https://www.dopracenakole.cz/kvetnova-vyzva

První květnové pondělí se v rámci Evropského dne melanomu uskutečnila na kožním oddělení třebíčské nemocnice preventivní kontrola znamének. Zájemci o bezplatné vyšetření kožních znamének přicházeli v rozmezí od osmi do dvou hodin odpoledne. Vyšetření znamének prováděly primářka kožního oddělení MUDr. Sandra Bogorová a lékařka MUDr. Věra Pavlasová. Příležitost preventivního vyšetření kožního povrchu těla využilo rekordních sto osmdesát čtyři osob. Odhaleno bylo deset zhoubných nádorů kůže a dalších devět závažných problémů.

„Cílem pravidelně pořádané celosvětové kampaně Evropský den melanomu je prevence rakoviny kůže, včasný záchyt kožních prekanceróz a kožních nádorů a samozřejmě edukace veřejnosti o ochraně proti škodlivému působení slunečního záření. Takto můžeme zabránit vzniku, popřípadě zajistit včasnou diagnostiku a zahájit léčbu nádorů kůže,“ popisuje význam akce primářka Bogorová.

„Vyšetřené pacienty jsme poučily, jak se správně chovat ke své kůži v letí sezóně. Vyvarovat se nadměrnému opalování mezi jedenáctou dopolední a třetí odpolední. Natřít se opalovacím krémem s vysokým faktorem. Vhodná je i pokrývka hlavy,“ dodává primářka.

Diagnostikovali jsme pět kožních prekanceróz, čili projevů předcházejících vzniku maligního nádoru, deset zhoubných nádorů kůže a čtyři nepravidelně pigmentované névy, u kterých je nutno provést excizi s histologickou verifikací,“ shrnuje výsledek dne melanomu primářka.

U většiny nálezů bylo zajištěno jejich odstranění přímo na operačním sálku. Ostatním bylo doporučeno řešení cestou spádových dermatovenerologických ambulancí, kde jsou pacienti běžně sledováni. 

„Prevence je základ a není to klišé. O vyšetření znamének byl opět enormní zájem. Personál se nezastavil ani na chvíli. Počet odhalených kožních problémů nás však ujistil, že tento náročný den stál za to. Děkuji lékařskému i nelékařskému personálu, který se dne melanomu účastnil,“ komentuje den prevence na kožním oddělení a přidává poděkování ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

V sobotu 7. září se veřejnost může těšit na den otevřených dveří a prevence, kde si mohou nechat změřit například nitrooční tlak, hodnoty cukru v krvi, vyšetřit hladinu cholesterolu, nechat posoudit riziko rakoviny prostaty, zkontrolovat tepny v mozku a mnoho dalšího. A pro velký zájem zařadíme vyšetření znamének opět do programu.

Čtvrtek 9. května 2024 patřil areál Nemocnice Třebíč dobrovolníkům. Jedenáct zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany a jedenáct dobrovolníků z Klubu českých turistů Třebíč přijelo zvelebit nemocniční prostředí.

Dobrovolníci zajistili obnovení venkovních nátěrů – ramp, parkovacích kuželů, vodorovného značení a sloupů veřejného osvětlení. Dámy z klubu českých turistů si vzaly do parády odstranění plevele, nafoukaného listí a pohozených odpadků. Doplnily mulčovací kůru a upravily přilehlou zeleň.

Energetici posekali trávníky, uklidili strojovny výtahů, provedli výměnu a přilepení poškozených dlaždic. Vymalovali sklad potravin, zčistili požární odvětrávání a oklepali vlhké zdivo.

Stravovací provoz uvařil dobrovolníkům výtečný oběd v podobě žampiónového krému a hlavního chodu sumečka na grilu s bramboro-celerovým pyré či znojemskou pečeni s rýží. Při pauze na kávu posvačili bagetu a ořechový hřeben z listového těsta.

Vedení nemocnice v ranních hodinách dobrovolníky přivítalo a poděkovalo za jejich smysluplnou práci. „Vážíme si pomoci členů Klubu českých turistů i všech zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany. Jedná se již o dvanáctý ročník. Skupina ČEZ je naším dlouholetým partnerem, který se také pravidelně podílí na spolufinancování a modernizaci přístrojového vybavení,“ komentuje dobrovolnickou aktivitu ředitelka třebíčské nemocnice Eva Tomášová.

Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život - umývej si ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.I Nemocnice Třebíč se k tomuto významnému dni připojila, a to v pondělí 6. května 2024. Cílem této akce bylo upozornit na správnou techniku dezinfekce rukou. Zájemci si mohli okamžitě zkontrolovat pomocí dezinfekčních prostředků i UV lampy, jak je efektivní jejich čištění rukou. Hygiena rukou je nesmírně důležitá především pro zaměstnance zdravotnických zařízení, ale i návštěvy pacientů. Mít správně umyté nebo vydezinfikované ruce není úplně jednoduché a často se tato procedura podceňuje. Vydezinfikovat ruce si přišlo z řad personálu, ale i návštěvníků nemocnice přes 200 zájemců. Bylo znát, že nejsou lhostejní k této tématice.

Mgr. Ilona Tomanová, sestra pro nemocniční hygienu

 
Hosté letošního ročníku:

 1. Mgr. Alice Pernicová, TERRITORY MANAGER HEALTHCARE CZECH REPUBLIC. Držitelka certifikátu Hygienická dezinfekce rukou, které získala na školení pořádaném WHO
 2. Mgr. Zdeněk Přikryl, DiS., oblastní manažer firmy Promedica, Divize Dezinfekce a sterilizace
 3. Zdravotní klauni

Dovolte, abychom vás informovali o změně na pozici primářky kožního oddělení.

Novou primářkou se od 1. 5. 2024 stává lékařka kožního oddělení MUDr. Sandra Bogorová. Paní primářce Bogorové přejeme hodně radosti a pracovních úspěchů v nové funkci.

Paní MUDr. Věra Pavlasová i nadále zůstává v naší nemocnici jako zástupce primářky na kožním oddělení. Děkujeme za její dlouholetou práci ve funkci primářky a těšíme se na další spolupráci.


Profesní kariéra prim. MUDr. Věry Pavlasové

1. 8. 1983 nastoupila do OÚNZ Třebíč jako sekundární lékař na kožní oddělení

8. 1. 1991 konkurz na primáře kožního oddělení

1. 2. 1991 jmenovaná na funkci primářky, primářka do 30. 4. 2024

1. 5. 2024 lékař a zástupce primáře na kožním oddělení