Aktuality

 Pravidla postupu při podezření na koronavirovou infekci

Finanční dar pro Nemocnici Třebíč - vzor smlouvy


Vaše dobrota je v době krize bezmezná. My si toho neskutečně vážíme. Ale i Vaši pomoc musíme mít smluvně ošetřenou.

Jestliže se rozhodnete naši nemocnici podpořit finančním darem, připravili jsme pro Vás vzor smlouvy.

Pouze vyplníte Vaše osobní údaje a odešlete podepsané na naše obchodní oddělení

paní Ing. Monice Maule na adresu: mmaule@nem-tr.cz.  

Vzor smlouvy níže ke stažení. 


Děkujeme.

Odběrový stan - COVID - 19

Od středy 1. dubna funguje odběrné místo v naší nemocnici.

PROVOZNÍ DOBA   

všední dny od 7.00 do 17.00 hodin 

víkend od 8.00 do 13.00 hodin

Odběrný stan je určen pouze pro indikované pacienty, tedy ty, které doporučí krajská hygienická stanice nebo praktický lékař.

INFORMACE K PROVOZU LSPP

PROVOZNÍ DOBA VE VŠEDNÍ DNY  8.00 - 14.00 

Platí od 23. 3. 2020 do odvolání. 

DeKaDent s.r.o.

IČO 0758 5471

MDDr. Tomáš Chládek

MDDr. Ondřej Havlíček

Sázavská 427

582 81 Habry

(v případě přetížení nastoupí druhá směna 14.00 - 18.00 nebo dle potřeby)

 Telefon 777 730 557 - ideálně SMS, telefon se obvykle nestihne vzít.

 Důležitá informace: NEVSTUPUJTE DO BUDOVY A DO ČEKÁRNY!

 Vyhledejte přízemní okno s označením LSPP, zaklepejte a budete informováni o dalším postupu.

 

PROVOZNÍ DOBA VÍKEND 8.00 - 12.00 

(Případně déle dle aktuální potřeby, ale pouze po tel. domluvě)

Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o.

Vrchlického 50, 586 01  Jihlava

recepce: +420 567 331 666

Podmínky, které musí pacienti dodržovat: 

 • chodit v roušce,
 • ohlašovat se PŘEDEM telefonicky na tel. 567 331 666 od 7.30 hod. daného dne, 
 • poplatek 90,- Kč,
 • v recepci budou max. 4 pacienti 2 m od sebe, 
 • ostatní čekající musí zůstat venku nebo v autě (proto telefonické ohlašování předem!).


DĚTSKÁ REHABILITACE

konzultace s MUDr. J. Kalenskou vždy ve středu od 9.00 do 11.00 hod. na telefonním čísle 568 809 283.

Vážené švadlenky, maminky, babičky, ale i pánové, 

rádi bychom poděkovali všem, kteří pro naši nemocnici šijí roušky.

Velmi nám tím pomáhate a my si toho nesmírně vážíme.

DĚKUJEME!

 

Vaši zdravotníci

Vaše Nemocnice Třebíč

LAKTAČNÍ PORADNA NEMOCNICE TŘEBÍČ

PROVOZNÍ DOBA

ÚTERÝ              14.30   -   17.30

ČTVRTEK         14.30   -   17.30

POUZE NA OBJEDNÁNÍ 568 809 355

CENA 350,- Kč/hod.

 

Základem je klidná a vyrovnaná maminka.

Dovolte nám zbavit Vás stresu a užívat si to nejkrásnější

z mateřství – úspěšné a pohodové kojení.

V době nouzového stavu funguje pouze laktační poradenství na tel. 568 809 355.


PORADNA PRO KOJÍCÍ MAMINKY

Nabízí možnost kojícím maminkám konzultovat problémy související s laktací a pomoc při:

 • předcházení problémů spojených s kojením,
 • konkrétním řešení problémů v souvislosti s kojením a nástupem laktace,
 • podpoře zvýšení tvorby mateřského mléka a udržení laktace,
 • prospívání miminka,
 • správné výživě maminky během kojení a
 • učení se správné techniky kojení.

 

PŘEDPORODNÍ KURZY PÉČE O NOVOROZENCE

 • význam a výhody kojení,
 • péče o prsa před a po kojení,
 • správná technika kojení,
 • komplikace při kojení,
 • péče o novorozence na oddělení,
 • fyziologické projevy dítěte,
 • bezpečnost dítěte a
 • baby masáže.

 

 

Naleznete nás ve IV. patře novorozeneckého oddělení.

Laktační poradenství provádí vyškolené zdravotní sestry – držitelky certifikátu kurzu kojení: Pokorná Lenka a Svobodová Eva

Možnost čerpat finanční příspěvek od zdravotních pojišťoven.

Telefonické laktační poradenství na tel. 568 809 355 (nonstop zdarma)

 

 


Milí dárci krve, od pondělí 23. 3. 2020 bude odběrové středisko opět v provozu!

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA

 

telefonní číslo 564 602 602 mohou občané využívat ve všední dny v době od 8:00 do 22:00 hodin

V týmu operátorů na této lince nejsou zdravotníci, nemohou s vámi konzultovat zdravotní stav, ale disponují informacemi, které Vám pomohou zorientovat se v aktuální situaci, poradí Vám nebo Vás nasměrují. Kapacita naší linky je omezená, proto prosíme o strpení, pokud se ihned nedovoláte, případně můžete využít následující komunikační kanály:

 

 • Máte-li zdravotní problém obraťte se prosím na lékaře prostřednictvím formuláře https://www.ulekare.cz/vysocina, zde Vám během šesti hodin odpoví erudovaný lékař. Tuto konzultaci za Vás platí Kraj Vysočina.

Dále můžete využít informační linku Ministerstva zdravotnictví České Republiky 1212.

 

Pokud Váš zdravotní stav vykazuje příznaky onemocnění koronavirem (teplota nad 38°C, kašel, případně zimnice a dechové potíže), a tyto Vás neohrožují na životě, napište prosím e-mail s vaším jménem, příjmením, adresou, rodným číslem a telefonním číslem na adresu: koronavirus@khsjih.cz. Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě Vás budou kontaktovat. Pokud nemůžete využít e-mailového spojení, volejte COVID linku Kraje Vysočina 564 602 602 a operátoři Vám s registrací Vašeho neakutního případu pomohou.

18. 3. 2020

Dne 18. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým přítomnost otců u porodu zakázalo.

http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-v-zajmu-ochrany-verejneho-zdravi-zakazalo-pritomnost-_18790_4107_1.html

 

Maminky,

často se nás ptáte, jak to v současné době (COVID – 19) chodí u porodu a na novorozeneckém oddělení.

Porodnický a novorozenecký tým Nemocnice Třebíč pro Vás připravil nejčastější dotazy a odpovědi na ně.

 

Proč nemůže být otec dítěte u porodu?

Dne 18. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým přítomnost otců u porodu zakázalo. Toto opatření jsme povinni respektovat a dodržovat v zájmu ochrany zdraví pacientů i zdravotníků.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-v-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-v-v%C3%BDjimkami.pdf

 

Musím rodit s rouškou?

Zdravá rodička, která přichází k porodu, má během celého porodu, pokud to lze, roušku na ústech a nosu.

 

V průběhu porodu jsou nějaká omezení nebo vše probíhá standardně?

Pokud je vše fyziologické během porodu, porod probíhá standardně, miminko dostává maminka po porodu na hrudník, necháváme dotepat pupečník, přikládáme ke kojení, miminko si užívá bonding s maminkou.

 

Lze provézt bonding i u císařského řezu?

Ano, bonding lze provést i u bezproblémového císařského řezu.

 

Můžu mít po porodu miminko u sebe?

Na novorozeneckém oddělení mají maminky miminko u sebe v klasickém rooming-in režimu.

Opět je nutná rouška na překrytí úst a nosu po celou dobu pobytu.

 

Kolik je maminek na pokoji?

Pokud je to možné, ukládáme maminky na pokoji samostatně. Záleží ovšem na tom, jaká je momentální porodnost.

 

Kolikátý den po porodu můžu domů?

Maminky propouštíme do domácího ošetřování standardně 3. - 4. den po porodu.

Na přání rodičky a po domluvě s pediatry lze propustit miminko i za 48 hodin po porodu.


Je možný ambulantní porod? 

Ambulantní porody jsou možné po domluvě s pediatry. Doporučujeme však maminkám zůstat minimálně do druhého

dne po porodu, z důvodu projevení možných poporodních komplikací.

 

Můžu se pohybovat po novorozeneckém oddělení?

Doporučujeme se co nejvíce zdržovat na svém pokoji.

 

Co považujete za nejdůležitější?

Velice důležité je, aby maminky dodržovaly hygienu a často si umývaly ruce mýdlem a vodou.


Další zajímavé informace pro maminky - rodičky: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-tehotne-zeny-v-ere-covid-19/


17. 3. 2020 

Milé maminky,

Nemocnice Třebíč reaguje při svém provozu na krizová opatření vlády a aktuální epidemiologickou situaci. Rozhodla se proto omezit výskyt osob ve zdravotnickém zařízení pouze na ty,  jejichž přítomnost je nezbytně nutná.  V případě pacienta a jeho blízkých je při porodu touto osobou nastávající maminka. Tímto opatřením se snažíme zabránit nákaze pacientů i personálu, a zachovat tak provoz nemocnice do budoucna.  Onemocnění COVID-19 se již bohužel šíří mezi osobami, které necestovaly do zahraničních rizikových oblastí, a proto není možné určit „rizikovou“ nebo „bezpečnou“ skupinu obyvatel. Pocit bezpečí v tomto smyslu může být falešný.

Jsme si vědomi, že se opatření dotkne také přítomnosti otců o porodu, tedy okamžiku, na který se budoucí rodiče tolik těší. Vzhledem k nárůstu případů onemocnění COVID-19 se však snažíme podniknout veškerá opatření, abychom udrželi provoz nemocnice pro akutní pacienty a rodičky. Podmínkou je zachování zdraví personálu a vyloučení případné karantény pracoviště z důvodu kontaktu s nemocnou osobou.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 9. 3. 2020 opatření, ve kterém uvedlo rodičky ve výjimce ze zákazu návštěv , avšak toto opatření již nelze v současné době v plném rozsahu aplikovat. Je tomu tak z důvodu krizového opatření vlády o omezení svobody pohybu osob účinného od 16. 3. 2020 od 00.00 hod. Opatření občanům zakazuje volný pohyb mj. s výjimkou cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Nezbytným doprovodem rozumíme dopravu do zdravotnického zařízení a předání pacienta zdravotnickému personálu.

Současně považujeme za potřebné dodat, že ani pro případ výjimečně nezbytné přítomnosti osob blízkých ve zdravotnickém zařízení (např. k rozloučení s osobou v terminálním stavu), nemáme dostatek osobních ochranných prostředků, které jsme jim pro tento účel povinni poskytnout (zejména ústenky).

Jsme přesvědčeni, že důsledné dodržování opatření vlády, přestože mohou být nepříjemná, pomůže situaci s onemocněním COVID-19 překonat bez ohrožení péče o pacienty.

 

Děkujeme za pochopení.


 

 

Vážení klienti,

než se rozhodnete navštívit lékařskou pohotovostní službu, prosíme, předem zavolejte na telefonní číslo 568 809 341 a domluvte se s lékařem, zda Váš zdravotní stav vyžaduje fyzickou kontrolu nebo je možno ho vyřešit telefonickou konzultací, případně odesláním receptu elektronicky.

Pokud Vám došly léky a Váš praktický lékař již neordinuje, lékař Vám může odeslat recept elektronicky (sms nebo e-mailem v ordinačních hodinách:

všední dny 17 - 20 hod.; soboty, neděle a svátky 9 - 20 hod.).

Děkujeme za pochopení.

!!! POZOR!!!
Vážení dárci, bohužel, do konce týdne, tedy do 20.3.2020 bude naše odběrové středisko uzavřeno a nebudou probíhat ŽÁDNÉ ODBĚRY.

PRO DALŠÍ INFORMACE, PROSÍM, SLEDUJTE NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY
Opakujeme, že nemáme žádné kontakty na Vás, dárce, z důvodu napadení sítě.
Prosíme Vás, abyste sledovali náš Facebook, volejte nám, pište na messenger.
V příštích dnech Vás budeme moc potřebovat. Děkujeme za Vaši přízeň.
Prosíme o maximální sdílení a šíření této informace, moc děkujeme.


Pro další informace sledujte facebookové stránky Dárci krve Třebíč: 

https://www.facebook.com/DarcikrveTrebic/


Odběrové středisko nemá žádné kontakty na Vás, dárce, z důvodu napadení sítě.