Aktuality

Ve středu 24. května se v rámci evropského dne melanomu uskutečnila na kožním oddělení třebíčské nemocnice preventivní kontrola znamének.  Zájemci o bezplatné vyšetření kožních znamének přicházeli v rozmezí od osmi do dvou hodin odpoledne. Vyšetření znamének prováděly primářka oddělení MUDr. Věra Pavlasová a lékařka MUDr. Klára Benešová. Příležitost nechat se preventivně vyšetřit si nenechalo ujít sto čtrnáct osob.

„Prevence má obrovský význam,“ zdůrazňuje primářka Pavlasová. „Šest pacientů jsme převzaly do dispenzární péče a pozvaly znovu na podzim. Osm pacientů jsme objednaly k excisi suspektních ložisek na náš zákrokový sálek ještě na červen tohoto roku. Z těchto osmi pacientů byli čtyři pacienti se suspektním Basocelulárním karcinomem, čtyři pacienti s dysplastickými nevy na hraně počínajícího maligního melanomu. Histologický nález nám dá jasnou odpověď,“ komentuje výsledky vyšetření primářka Pavlasová.

„Blíží se nám léto, nezapomínejte na pravidlo 3K – krém, klobouk, košile,“ vzkazuje všem milovníkům slunce primářka kožního oddělení.

„Výsledky dne melanomu jsou jasným důkazem, že prevence má smysl. Včasné odhalení problému je předpokladem k úspěšné léčbě,“ komentuje výsledky preventivního dne na kožním oddělení ředitelka nemocnice Eva Tomášová. „Velmi děkuji lékařskému i nelékařskému personálu, který se této akce účastnil, především pak paní primářce Věře Pavlasové, která den melanomu v naší nemocnici pravidelně zaštiťuje,“ dodává ředitelka.

Nemocnice Třebíč s prevencí pokračuje dál. V září se veřejnost může těšit na den otevřených dveří a prevence, kde si mohou nechat změřit například nitrooční tlak, hodnoty cukru v krvi, vyšetřit hladinu cholesterolu, nechat posoudit riziko rakoviny prostaty, zkontrolovat tepny v mozku a mnoho dalšího. Na listopad nemocnice chystá praktický seminář na téma poskytnutí první pomoci.

Statistika vyšetřených pacientů

2019    66 osob

2020    nekonalo - covid

2021    58 osob

2022   172 osob

2023   114 osob

PREVENTIVNÍ KONTROLA ZNAMÉNEK

Kožní oddělení Nemocnice Třebíč Vás zve v rámci EVROPSKÉHO DNE MELANOMU na preventivní kontrolu znamének dne 24. května 2023 od 8.00 do 14.00 hodin (budova M1, 2. NP)

12. května 1820 se anglické šlechtické rodině Nightingalových narodila v Itálii dcera Florence. O pár let později se Florence Nightingalová díky svému silnému sociálnímu cítění, píli a odhodlání stala nejvýznamnější sestrou v historii světového ošetřovatelství. Na počest jejího narození se slaví 12. květen jako Mezinárodní den sester. Zatímco po celém světě se tento den slaví již od 70. let 20. století, u nás se tato tradice výrazněji ujala teprve ve druhé polovině 90. let.


Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolte mi, abych Vám u příležitosti Mezinárodního dne sester jménem vedení Nemocnice Třebíč  vyjádřila srdečné poděkování a uznání za Vaši poctivou práci, obětavost a přístup k pacientům.

Vaše role byla, je a nadále bude nezastupitelná. Sebelepší technologie nenahradí osobnost a „obyčejnou" každodenní práci nelékařského zdravotnického personálu.

Těším se na setkání s Vámi!

Mgr. Alena Hošková, náměstek pro ošetřovatelskou péči

Třebíč – Květnové slunečné dny a dobrovolnictví v Nemocnici Třebíč již dlouhá léta neodmyslitelně patří  sobě a nebylo tomu jinak ani 10. května 2023. V třebíčské nemocnici byla tentokrát připravena práce pro 10 zaměstnanců z Jaderné elektrárny Dukovany a 14 dobrovolníků z Klubu českých turistů Třebíč. Dobrovolníci zajistili úklid chodníků a oblázkových záhonů podél pavilonu Matka a dítě.  Kompletní rekonstrukce se dočkal senzorický chodník, který se nachází v nemocničním parku. Pánové svařovali plotové dílce, dokončili výměnu zábradlí za budovou E a provedli potřebný sestřih zeleně. Oplocení budovy interních oborů nyní září vrstvou čerstvého nátěru.

Nemocnice zajistila pracovní náplň, potřebné vybavení, občerstvení i dobrou náladu. Středeční nemocniční směna začala energetikům a turistům v osm hodin ráno a skončila ve čtyři odpoledne. O půl jedenácté dobrovolníci posvačili obloženou bagetu, perník s kávou a v jednu hodinu byl v nemocniční jídelně servírován hovězí vývar a smažený vepřový řízek s bramborovým salátem.

„V letošním roce se jedná o jedenáctý ročník, kdy dobrovolníci zvelebili nemocniční areál. Vážíme si pomoci členů Klubu českých turistů i všech zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany. Skupina ČEZ je dlouholetým partnerem nemocnice, který se pravidelně podílí na spolufinancování a modernizaci přístrojového vybavení,“ komentuje bohulibou dobrovolnickou aktivitu ředitelka třebíčské nemocnice Eva Tomášová.

Pád vojenského vrtulníku s lehkou municí do obydlené zóny a záchranu velkého počtu různě těžce zraněných simulovalo dnešní cvičení hasičů, policistů, vojáků a zdravotníků ve vojenském prostoru Vícenice u Náměště nad  Oslavou. Do akce se zapojilo více než 160 členů integrovaného záchranného systému, figurantů, armádních i  policejních vyšetřovatelů, pozorovatelů a další desítky lidí cvičily aktivaci traumaplánu v třebíčské nemocnici.

V lokalitě Vícenice museli 26. dubna 2023 záchranáři cvičně řešit vážnou situaci, která si vyžádala vyhlášení druhého stupně poplachu složek integrovaného záchranného systému. Při cvičném letu a nácviku bojové činnosti došlo k pádu vojenského vrtulníku Mi-24V/35 do fiktivní obytné civilní zóny. Při pádu vrtulníku došlo k poškození budovy a požáru trosek vrtulníku, který v době svého zřícení nesl zhruba jednu tunu paliva, pyrotechnická a tlaková zařízení a na palubě se nacházelo sedm členů osádky. Dva z nich pád nepřežili.

Cvičení se zúčastnilo 20 zdravotnických záchranářů, 4 lékaři, 4 technici a 1 intervent pro poskytování psychické pomoci. Událost si vyžádala nasazení 10 sanitních vozidel, technického vozidla a stanu pro hromadné neštěstí. „Celkem naši zdravotníci ošetřili 16 osob, z nichž 4 utrpěly velmi těžká zranění. Čtyři osoby nehodu nepřežily. Lehce a středně těžce poraněné osoby byly transportovány k definitivnímu ošetření do nemocnice Třebíč,“ říká náměstek LPP Petr Novotný.

„Souběžně se záchranou osob probíhalo i intenzivní hašení trosek vrtulníku a budovy, na kterou se vrtulník zřítil. Na místě mimořádné události zasahovalo 62 hasičů z 12 jednotek. V rámci cvičení byla na krajském ředitelství HZS Kraje Vysočina aktivována informační linka pro veřejnost“, uvedl za HZS Kraje Vysočina krajský ředitel plk. Mgr. Jiří Němec.

Policisté museli neprodleně po přijetí oznámení a příjezdu na místo uzavřít celý prostor, kde k události došlo. Poté bylo nezbytné regulovat dopravu v okolí tak, aby k místu mimořádné události mohly bez problémů přijíždět zasahující vozidla složek IZS.

Pro nás bylo velice důležité prověřit efektivitu a součinnost při vzájemné komunikaci mezi jednotlivými operačními středisky v podmínkách řešení mimořádné události, kdy je předpoklad, že budou z důvodu vysokého počtu volajících přetížené tísňové linky a tyto linky budou z toho důvodu přetíženy,“ uvedl za Policii ČR plk. Mgr. Jiří Lysák, zástupce ředitele územního odboru Třebíč.

Úkolem zasahujících policistů na místě bylo propátrání okolí místa, kde k pádu vrtulníku došlo. Pátrací činnost probíhala se zapojením a v úzké spolupráci s leteckou službou Policie České republiky. Hlavním úkolem pátracího týmu bylo nalézt další případné osoby, které byly mimořádnou událostí zasaženy. Po ukončení záchranných prací se na místo dostavila kompletní výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování. Kriminalisté museli důkladně místo ohledat a případ zadokumentovat. Tato činnost probíhala v úzké součinnosti s Vojenskou policií, která si případ převzala v rámci svých kompetenci k dalšímu prověřování.

Každé vojenské letiště má zpracovaný plán "Plán reakce na události v letovém provozu", který počítá se všemi možnými scénáři letecké havárie. Armáda ČR a složky IZS podobná cvičení pořádá každé tři roky.

V případě havárie vojenského vrtulníku či letounu k místu nehody vždy vyjíždí profesionální vojenská hasičská jednotka, pracující v režimu 24/7. Nicméně vždy se počítá se zapojením všech základních složek integrovaného záchranného systému a Záchranného koordinačního střediska Praha se svými vrtulníky pátrání a záchrany (SAR – Search and Rescue).

V Nemocnici Třebíč byl aktivován traumatologický plán. Sanitky s označením „cvičné“ přivezly dvanáct lehce a středně zraněných osob. Třídění a prvotní ošetření pacientů zajistilo oddělení urgentního příjmu ve spolupráci s chirurgií a posléze byli pacienti přeloženi na příslušná oddělení dle typu zranění. Čtyři pacienti byli odesláni k operačnímu zákroku. Cvičení bylo ukončeno oznámením ze strany ZZS v čase 11.41. „Cvičná aktivace traumatologického plánu prověřila kompletní funkčnost a nastavení systému při hromadné havárii, jsou to pro nás cenné informace a praktické zkušenosti,“ komentuje přínos cvičení ředitelka třebíčské nemocnice Eva Tomášová.

 

„Cvičení jako to dnešní ve vojenském prostoru Vícenice u Náměště nad Oslavou, prověřuje připravenost a koordinovanost složek krajského integrovaného systému i dalších klíčových partnerů nejen při přímých záchranných pracích. Důvod, proč záchranáři, hasiči, policisté i armáda cvičí řešení události tak zásadního rozsahu je fakt, že ji nemůžeme vyloučit v běžném životě.  V reálné situaci samozřejmě může nastat celá řada variant komplikací. Cvičení má upozornit na případná slabá místa nebo umožnit záchranným týmům odzkoušet navržená řešení a stanovené postupy. Měl jsem možnost přesvědčit se přímo na místě, že složky IZS jsou připraveny jednat rychle, efektivně, jsou adekvátně technicky vybaveny a jsou schopny operativně přizpůsobovat způsob své práce měnícím se podmínkám a situaci. Na místě je poděkovat všem zasahujícím, komisařům i figurantům za nasazení a profesionalitu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Činnost zasahujících na místě události sledovali pozorovatelé z řad jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Vyhodnocení cvičení proběhne v následujících dnech. Podle prvotního hodnocení na místě události však cvičení neodhalilo žádná výrazná pochybení či nedostatky.

 

Mgr. Jitka Mácová  tisková mluvčí, Nemocnice Třebíč, e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

kpt. Ing. Petra Musilová – tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina

mjr. JUDr. Dana Čírtková – tisková mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

Petr Janáček – mluvčí ZZS Kraje Vysočina

Ing. Jitka Svatošová – tisková mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina

kpt. Mgr. Jindřiška Budiková - tisková a informační důstojnice 22. zVrL

Oblastní charita Třebíč připravila pro pečující rodiny v domácím prostředí dvě zajímavé akce. Rádi jejich pozvánky sdílíme.


Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život - umývej si ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.

I Nemocnice Třebíč se k tomuto významnému dni připojila. Cílem této akce bylo upozornit na správnou techniku dezinfekce rukou. Zájemci si mohli okamžitě zkontrolovat pomocí dezinfekčních prostředků i UV lampy, jak je efektivní jejich čištění rukou. Hygiena rukou je nesmírně důležitá především pro zaměstnance zdravotnických zařízení, ale i návštěvy pacientů. Mít správně umyté nebo vydezinfikované ruce není úplně jednoduché a často se tato procedura podceňuje. Vydezinfikovat ruce si přišlo z řad personálu, ale i návštěvníků nemocnice přes 70 zájemců. Bylo znát, že nejsou lhostejní k této tématice.

Mgr. Ilona Tomanová, sestra pro nemocniční hygienu

 

Hosté letošního ročníku:

Mgr. Alice Pernicová, TERRITORY MANAGER HEALTHCARE CZECH REPUBLIC. Držitelka certifikátu Hygienická dezinfekce rukou, které získala na školení pořádaném WHO

Mgr. Zdeněk Přikryl, DiS., oblastní manažer firmy Promedica, Divize Dezinfekce a sterilizace

Počty holčiček a chlapečků narozených v třebíčské nemocnici naleznete právě zde...

Přemýšlíte o změně? Těšíme se na Vás! ????     
                                                   ✅ NABÍZÍME PERSPEKTIVNÍ A STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
                                                   ✅ NABÍZÍME PROPRACOVANÝ SYSTÉM BENEFITŮ
                                                   ✅ NABÍZÍME VYSOKÉ NÁBOROVÉ A STIPENDIJNÍ PŘÍSPĚVKY
                                                              Více ???? https://www.nem-tr.cz/kariera/

V pátek 5. května 2023 od 10.00 do 13.00 hodin ve vestibulu u hlavní recepce v budově M2.

Těší se na Vás Mgr. Ilona Tomanová - sestra pro nemocniční hygienu!

Program:

  • Význam hygieny rukou
  • Nácvik správné HDR (hygienická dezinfekce rukou)
  • Kontrola vydezinfikovaných rukou pod UV lampou v Black boxu

Hosté:

Mgr. Alice Pernicová, TERRITORY MANAGER HEALTHCARE CZECH REPUBLIC. Držitelka certifikátu Hygienická dezinfekce rukou, které získala na školení pořádaném WHO

Mgr. Zdeněk Přikryl, DiS., oblastní manažer firmy Promedica, Divize Dezinfekce a sterilizace

Na Vysočině v pondělí 17. dubna začne už druhý týden sportu zdarma. V rámci akce Vysočina v pohybu si lidé mohou přijít bezplatně zasportovat na desítky míst ve svém okolí. Akce trvá až do neděle 23. dubna 2023.

Seznam zapojených sportovišť je k dispozici na speciálním webu vysocinavpohybu.cz. „Společně s partnery chceme veřejnosti umožnit vyzkoušet si nové sporty, které lidi nadchnou a přesvědčí k pravidelnému pohybu.

Týden sportu zdarma je ideální příležitost jak udělat něco pro své zdraví, inspirace k trávení volného času a také způsob jak shodit přebytečná kila,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.⚽????‍♀⛹‍♀????????????????

Kompletní nabídka sportovišť je k dispozici na www.vysocinavpohybu.cz/landingpage/kdeuplatnit.

Zdroj: Tisková zpráva

Máme pro Vás krásnou zprávu. Svoje blízké nyní můžete navštívit každý den!
PONDĚLÍ - PÁTEK 15:00 – 17:00; SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 13:00 – 15:00