Návštěvní hodiny pacientů

Návštěvy pacientů, pokud nebudou s ohledem na epidemiologickou situaci zakázány, se uskuteční za následujících podmínek:

Dny a časy pro návštěvy pacientů:

STŘEDA 16.00 – 17.00
NEDĚLE 
14.00 – 15.00

Stanice šestinedělí:

STŘEDA 16.00 – 17.00
PÁTEK   16.00  17.00
NEDĚLE 
14.00 – 15.00

U pacientů přicházejících do nemocnice, jejich doprovodu a návštěv bude prováděno:
a) hygienická dezinfekce rukou při vstupu na oddělení,
b) epidemiologická anamnéza (zjišťování příznaků infekčního onemocnění). Návštěvám, které měly rizikový kontakt nebo vykazují příznaky COVID-19, nebude vstup na oddělení umožněn.


Zákaz návštěv pacientů platí od 18. 7. 2022 do odvolání pouze na infekčním oddělení. 

Výjimky: Návštěvy u nevyléčitelně nemocných pacientů v terminálním stádiu, vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem či primářem oddělení.


Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci (chřipka, RS virus, Covid) Vás žádáme, abyste při vstupu do lékárny, čekáren, ambulancí, oddělení a společných prostor zdravotnických zařízení používali ochranné prostředky dýchacích cest s účinností alespoň 94% (např. respirátor FFP2).

Nošení respirátorů nevyžadujeme od osob, kterým v tom brání zdravotní komplikace nebo obdobné vážné důvody s ohledem na jejich zdravotní stav.

Děkujeme za pochopení.

 


S účinností od 25. ledna 2023.