Návštěvní hodiny pacientů

  

Vážení příbuzní a přátelé pacientů,

 

s ohledem na zahájení návštěv v Nemocnici Třebíč od 25. 5. 2020, prosíme, zvažte nutnost Vaší návštěvy! Velmi oceníme, jestliže i nadále budete využívat ke kontaktu s Vaším blízkým moderní technologie a návštěvy svých příbuzných či známých v nemocnici omezíte na minimum.

 

Povolením návštěv k nemocným chceme zvýšit psychický a sociální komfort našich hospitalizovaných pacientů. Je však nutné mít na zřeteli, že každý člověk bez viditelných či pocitových příznaků (skryté onemocnění) COVID-19 přináší do nemocnice velké riziko zanesení nemoci mezi pacienty i personál.

 

V případě, že jste v karanténě či jste byl v kontaktu s osobou v riziku, máte zvýšenou tělesnou teplotu nad 37° C, či jiný známý příznak onemocnění COVID-19, zůstaňte doma – návštěva Vám nebude umožněna.

 

Pravidla pro návštěvy hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Třebíč od 25. 5. 2020 s ohledem na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, obecně závazná opatření orgánů ochrany veřejného zdraví a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR:

 

 1. Na infekčním oddělení a na pokojích, kde jsou hospitalizováni pacienti s podezřením nebo potvrzenou nákazou COVID-19, nejsou návštěvy možné.
 2. Časy pro návštěvy pacientů, kteří jsou hospitalizováni min. 5 dnů (netýká se terminálních stavů pacientů a gynekologicko-porodnického oddělení):

 a) Středa:      1500 – 1700 hod.

 b) Neděle:     1400 – 1600 hod.

  Časy pro návštěvy pacientů na gynekologicko-porodnickém oddělení:

c) Středa:      1500 – 1700 hod.

d) Pátek:        1500 – 1700 hod.

e) Neděle:     1400 – 1600 hod.

U oddělení ARO, JIP, LDN budou návštěvy v uvedených časech u pacientů hospitalizovaných min. 5 dnů povoleny individuálně dle domluvy s ošetřujícím lékařem.

 1. Vstupní dveře na jednotlivé lůžkové stanice zůstávají v čase návštěv uzavřeny, musíte zazvonit.
 2. Personál Vám dojde otevřít dveře a změří Vám tělesnou teplotu.
 3. Jste povinni vyplnit Čestné prohlášení (naleznete níže ke stažení nebo Vám ho předá personál k vyplnění), ve kterém potvrdíte, že nemáte příznaky onemocnění COVID-19.
 4. Musíte mít řádně nasazenou roušku, která zakrývá nos i ústa. Při vstupu a odchodu jste povinen vydezinfikovat si ruce.
 5. Jednoho pacienta může navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby.
 6. Jeden pacient nesmí mít v jeden den více než jednu návštěvu.
 7. Čas návštěvy je maximálně 30 minut.
 8. Návštěvy u osoby v terminálním stavu jsou umožněny kdykoliv vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem.
 9. Pokud to zdravotní stav pacienta a provoz oddělení umožní, mohou být k návštěvě využity jídelny pacientů na oddělení za podmínky dodržení vládních opatření, tj. minimální rozestupy mezi jednotlivými skupinkami (pacient + návštěva) minimálně 2 metry.

 

 

 

Pravidla návštěv se mohou při změně epidemiologické situace změnit.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Čestné prohlášení

 

 

 

Já, níže podepsaný (á)

 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

 

.........................................................................................................................

 

 

tímto čestně prohlašuji, že jsem v posledním měsíci vědomě nepřišel(a) do rizikového kontaktu s osobou, u které bylo diagnostikováno onemocnění virem COVID-19.

Neměl(a) jsem žádné potíže, nemám zvýšenou teplotu[1], ani dýchací obtíže a nepociťuji žádné jiné příznaky přenosné choroby.

 

 

Jsem si vědom(a) právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

 

 

Dne

 

 

.............................................

 

Vlastnoruční podpis

 


[1] Naměřená teplota: ……………….. °C  nesouvisí s přenosnou nemocí.

 (Vyplňuje se jen v případě teploty od 37 °C.)