Návštěvní hodiny pacientů

Dny a časy pro návštěvy pacientů:

PONDĚLÍ - PÁTEK 15.00 – 17.00
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
13.30  16.30


Návštěvy infekční oddělení

Doba návštěv se vždy řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízením ředitele Nemocnice Třebíč. Návštěvní doba na infekčním oddělení je Po – Pá: 15,00 – 17,00, So, Ne a svátky: 14,00 – 16,00. Aktuální informace získáte vždy u službukonající sestry a na webových stránkách. Přístup na oddělení není povolen dětem do 15 let a těhotným ženám. Ošetřující lékař je oprávněn z epidemiologických důvodů návštěvy na vybraných pokojích zakázat (např. riziko přenosu infekce vzdušnou cestou, fekálně-orální, apod.). Návštěvy respektují pokyny zdravotnických pracovníků, včetně použití doporučených osobních ochranných pomůcek (respirátor, ústenka, rukavice, plášť), mytí a dezinfekci rukou. (S platností od 7. 5. 2024)