Zákaz návštěv

Zákaz návštěv

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v našem regionu (COVID-19) vyhlašuje Nemocnice Třebíč od 21. 9. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, otců u porodu a doprovodu dětí. Upozorňujeme na povinnost nošení osobních ochranných prostředků (roušky nebo respirátoru) ve zdravotnickém zařízení.

U oddělení ARO, JIP, LDN budou návštěvy povoleny individuálně dle domluvy s ošetřujícím lékařem.