Návštěvní hodiny pacientů

Návštěvy pacientů, pokud nebudou s ohledem na epidemiologickou situaci zakázány, se uskuteční za následujících podmínek:
a) dny a časy pro návštěvy pacientů:

PONDĚLÍ
16.00 – 17.00
ÚTERÝ 16.00 – 17.00
STŘEDA 16.00 – 17.00
ČTVRTEK 16.00 – 17.00
PÁTEK 16.00 – 17.00
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK   
14.00 – 15.00

U pacientů přicházejících do nemocnice, jejich doprovodu a návštěv bude prováděno:
a) hygienická dezinfekce rukou při vstupu na oddělení,
b) epidemiologická anamnéza (zjišťování příznaků infekčního onemocnění). Návštěvám, které měly rizikový kontakt nebo vykazují příznaky COVID-19, nebude vstup na oddělení umožněn.

 

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Pacienti, jejich doprovod a návštěvy s probíhajícím respiračním onemocněním (rýmou, kašlem, teplotou) nebo osoby s jiným infekčním onemocněním, které je přenosné kapénkami z dýchacích cest, jsou povinni ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické zařízení, zejména ordinace, čekárny, chodby a další prostory sloužící k poskytování zdravotních služeb, včetně přístupu a čekání pacientů, zákrokové a operační sály, lékárna, toalety, pokoje a místnosti pro pacienty, nosit ochranné prostředky dýchacích cest o filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem odpovídající respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou:
a) dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek
dýchacích cest,
b) ostatních dětí do patnácti let věku, pokud mají minimálně chirurgickou roušku,
c) osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto opatření, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,
d) hospitalizovaných pacientů při pobytu na pokoji nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Každý hospitalizovaný pacient při opuštění pokoje musí mít nasazenou adekvátní ochranu dýchacích cest s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu,
e) osob, jejichž zdravotní stav dle potvrzení ošetřujícího lékaře brání nošení uvedených ochranných prostředků dýchacích cest.

 

S účinností od středy 11. května 2022.