Rezidenční místa pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na rezidenční místa pro rok 2022

 pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 

Obor specializačního vzdělávání

   Počet udělených míst

Intenzivní péče  2
Klinická hematologie a transfuzní služba  2

Perioperační péče

 1

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

 1

 

Lhůta pro podání přihlášek:

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami je stanovena do 15. 6. 2022 do 14:00 hodin včetně. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.