Rezidenční místa pro lékařská zdravotnická povolání

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na rezidenční místa pro rok 2022

pro lékařská zdravotnická povolání

 

 Obor specializačního vzdělávání 

   Počet udělených míst 

 Chirurgie  1
 Pediatrie  1

 

Lhůta pro podání přihlášek:

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami je stanovena do 19. 8. 2022 do 14:30 hod. včetně. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.