Rezidenční místa pro lékařská zdravotnická povolání

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na rezidenční místa pro rok 2021

 pro lékařská zdravotnická povolání

 

 

Obor specializačního vzdělávání

Počet udělených míst

Anesteziologie a intenzivní medicína

1

Pediatrie

1

 

Lhůta pro podání přihlášek:

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami je stanovena do 27. 8. 2021 do 12:00 hodin včetně.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.