Rezidenční místa pro nelékařská zdravotnická povolání

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace,

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na rezidenční místa pro rok 2023

pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 

 Obor specializačního vzdělávání 

   Počet udělených míst 

Aplikovaná fyzioterapie    1
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1
Perioperační péče (porodní asistentka)    1
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 1

 

Lhůta pro podání přihlášek:

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami je stanovena do 4. 7. 2023 do 14:00 hodin včetně. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.