PKS stavby a.s. darovala nemocnici nástrojové síto

PKS stavby a.s. darovala nemocnici nástrojové síto

Třebíč – Nemocnice Třebíč převzala věcný dar od společnosti PKS stavby - nástrojové síto pro laparoskopickou operativu v celkové pořizovací hodnotě 282 409,16 Kč včetně DPH.

Jedná se o instrumentárium pro laparoskopické operace splňující požadavky pro využití v miniinvazivní chirurgii, například skalpel, monopolární elektroda, klipovač, chirurgické nůžky, jehelce, úchopové kleště, obturátor, trokar, chirurgická pinseta, svorka na roušky, stojanový set nebo kontejnerová vana s víkem. Všechny tyto nástroje jsou součástí základního vybavení centrálních operačních sálů. Za firmu B. Braun Medical s.r.o. nástroje předal pan Václav Novotný.

Opakovanou sterilizací a používáním dochází k postupnému opotřebení, degradaci nástrojů a je třeba je postupně obměňovat, aby se zajistila vysoká kvalita operačního vybavení a nedošlo ke kontaminaci nástrojů vlivem povrchových defektů.

„Pořízením nových nástrojů a navýšením jejich počtu došlo ke zkrácení prodlev mezi operacemi z důvodu nezbytné sterilizace těchto nástrojů. Ruku v ruce s tím současně dochází k navýšení výkonnosti a zkrácení čekacích dob na potřebné výkony,“ komentuje předání věcného daru ve formě nových nástrojů vrchní sestra centrálních operačních sálů Mgr. Magda Klusáčková.

Nemocnice Třebíč velmi děkuje společnosti PKS stavby za věcný dar i dlouhodobou spolupráci.

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz