Klinický logoped

Hlavní telefon+420 568 809 296, +420 568 809 539Kde nás najdeteBudova L
Podlaží III.
kompletní ordinační hodiny
Klinický logoped
Umístění ambulance klinické logopedie: budova L - 3. patro (centrální laboratoř)

Logopedická ambulance se zabývá nápravou řeči u dětí i dospělých. Navození správné artikulace hlásek, péče o děti s opožděným vývojem řeči. Péčí o dospělé po centrální mozkové příhodě.

Pro první návštěvu v ambulanci je nutné doporučení od praktického lékaře pro dospělé nebo dětského lékaře. Vezměte s sebou vyšetření od jiných specialistů, která souvisejí s komunikačním projevem (pediatr, neurolog, psycholog, ORL, foniatr apod.).


OBJEDNÁNÍ

Návštěva ambulance je možná pouze po předchozím objednání:

Mgr. Alena Kabrhelová, 3. patro budovy L

tel. 568 809 296

Ordinační hodiny

Pondělí  07:00 - 17:00     
Úterý  07:00 - 15:30     
Středa  07:00 - 17:00     
Čtvrtek  07:00 - 15:30     
Pátek 07:00 - 12:00    

Mgr. Pavla Kolmanová, 3. patro budovy L

tel. 568 809 539

Ordinační hodiny

Pondělí  08:00 - 15:00     
Úterý  08:00 - 15:00     
Středa  08:00 - 15:00     
Čtvrtek  08:00 - 15:00     
Pátek  08:00 - 15:00 


Včas se omluvte, pokud nemůžete v objednaný termín přijít (nejpozději 60 minut před začátkem Vašeho termínu).

Pacienty ošetřujeme v objednanou dobu. Je však ojediněle možné, že budete muset čekat, např. z důvodu délky vyšetření nebo terapie předchozího pacienta. Maximální doba čekání je 30 minut.

Upozorňujete, že pokud se dostavíte se zpožděním více než 15 minut, nebudete v objednaný den přijat/a (zdržení by ohrozilo péči o další objednané pacienty).

Prosíme o ohled na ostatní pacienty a zachování klidu a ticha v čekárně.


PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉ LÉČBY

  • včasné zahájení léčby – věnujte mluvenému projevu pozornost; opožděně zahájená léčba snižuje její úspěch. Komunikační schopnosti mají vliv na zařazení člověka do společnosti, jeho sebevědomí, samostatnost i uplatnění.
  • intenzita léčby – dodržujte objednané termíny; časté absence/rušení termínů prodlužuje dobu terapie a významně tak snižuje její účinnost.
  • během terapie se soustřeďte a nerozptylujte (netelefonujte, neposílejte SMS nebo e-maily a podobně); nacvičené techniky mluveného projevu budete doma opakovat.
  • spolupráce – terapie logopeda slouží ke zjištění vad řeči a nácviku správných technik výslovnosti, sama o sobě však v logopedické ambulanci vady řeči neodstraní; správnou výslovnost je třeba opakovat a cvičit také v běžném životě (nacvičovat doma, opravovat chyby ve výslovnosti).
  • zapojení rodiny/blízkých osob a trpělivost – je nezbytné, aby rodiče s dětmi nacvičovali správnou výslovnost a důsledně opravovali jejich chyby; tolerování špatné výslovnosti zabraňuje osvojení správných technik a úplné odstranění vady řeči. 
  • dodržování objednaných termínů – časté absence/rušení termínů prodlužuje dobu terapie a významně tak snižuje její účinnost.

zobrazit celý text skrýt celý text
Ordinační hodiny Fotogalerie
Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

 

Ordinační hodiny - Mgr. Alena Kabrhelová, 3. patro budovy L

tel. 568 809 296

Pondělí  07:00 - 17:00     
Úterý  07:00 - 15:30     
Středa  07:00 - 17:00     
Čtvrtek  07:00 - 15:30     
Pátek    07:00 - 12:00    

Ordinační hodiny - Mgr. Pavla Kolmanová, 3. patro budovy L

tel. 568 809 539

Pondělí  08:00 - 15:00     
Úterý  08:00 - 15:00     
Středa  08:00 - 15:00     
Čtvrtek  08:00 - 15:00     
Pátek  08:00 - 15:00 
Fotogalerie