Kamerový systém

V Nemocnici Třebíč je z důvodů ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob provozován kamerový systém. Je tvořen kamerami, umístěnými ve venkovních i vnitřních veřejných prostorách. Všechny kamery jsou s možností barevného záznamu.
Doba archivace záznamu je stanovena a nastavena na 72 hodin (zabezpečeno automatickou funkcí dohledového software). Starší záznamy jsou automaticky a nenávratně mazány záznamovým softwarem.