Seznam pohotovostí a otevírací doby

Dětské

+420 568 809 462 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 20:00

Dospělí

+420 568 809 341 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 09:00 - 20:00

Zubní

rozpis ke stažení Víkendy a svátky: 09:00 - 12:00

Lékárna

+420 568 809 947 Pracovní dny: 07:00 - 17:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 17:00

Nejnovější aktuality

Nemocnice Třebíč

Ve středu 23. června 2022 v 13.00 hodin navštívili Nemocnici Třebíč starostové třebíčského okresu. Vedení Nemocnice Třebíč poděkovalo starostkám a starostům za dlouhodobou finanční podporu, které si nemocnice velmi váží. Finanční příspěvky, přicházející od obcí, pravidelně putují na obnovu přístrojového vybavení nemocnice.

Setkání bylo spojené s prohlídkou nového pavilonu operačních sálů a drobným pohoštěním. Ředitelka nemocnice Eva Tomášová informovala starosty o chodu, struktuře a hospodaření nemocnice: "Podpora dárců je pro nemocnici velmi důležitá. Přístrojové vybavení ve zdravotnictví vyžaduje pravidelnou obnovu. Všichni si uvědomujeme, že léčebnou i ošetřovatelskou péči využijí právě občané tohoto regionu."


Všem starostům obcí děkujeme za jejich finanční podporu!

 

Zakoupeno s finanční podporou obcí:

2020

Laparoskopická věž pro urologii

Vrtačka a oscilační pila pro ortopedické operace

Ventilátor Airvo

Laparoskopické síto – instrumentárium

2021

Ultrazvuk a cystoskop pro urologii

Fototerapie

7 kusů lůžek pro LDN Moravské Budějovice

91 kusů matrací pro LDN, plicní a rehabilitační oddělení


Nemocnice Třebíč

Nové operační sály jsou v provozu. Ve středu 15. června 2022 se v třebíčské nemocnici stříhala slavnostní páska. Nůžky v ruce drželi hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek, ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová a ředitel společnosti PKS stavby, a.s. Jaroslav Kladiva. Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů byla financována zřizovatelem Nemocnice Třebíč Krajem Vysočina ve výši 362 milionů korun bez daně a vybavení operačních sálů prostřednictvím dotací EU. Stavbu nového pavilonu zajistila společnost PKS stavby, a.s.

Před dvěma lety, téměř na den, se začala psát nová kapitola historie Nemocnice Třebíč, kdy poklepáním základního kamene byla zahájena přístavba a rekonstrukce operačních sálů,“ vzpomínala ředitelka nemocnice Eva Tomášová. „Čtyři sály jsou již rok v plném provozu a další čtyři sály, u kterých proběhla generální rekonstrukce, jsme právě teď slavnostně otevřeli. Jsem ráda, že tato významná změna nastává v roce 120. výročí provozu nemocnice, kdy v září 1902 byla otevřena Všeobecná veřejná nemocnice Františka Josefa I.,“ doplnila ředitelka.

„Dokončení pavilonu operačních sálů je pro třebíčskou nemocnici velkým přínosem a zároveň úlevou od velkých stavebních úprav, kterými areál prošel v minulých letech. Nový objekt plní navíc funkci prostorného vstupu do areálu nemocnice a v přízemí se nachází i velké edukační centrum. Dostavbou tohoto objektu získává celý areál vzdušný a moderní vzhled, výhodou je i zpřehlednění dopravní situace v areálu nemocnice,“ zmínil na slavnostním otevření hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a náměstek hejtmana Vladimír Novotný ho doplnil: „Poděkování za trpělivost patří všem pacientům, ale hlavně zdravotníkům, kteří se museli při své práci vypořádat se stavebním ruchem. Přeji zaměstnancům nemocnice, aby se jim v novém pavilonu dobře pracovalo.“

Nový pavilon operačních sálů nabízí zdravotnickému personálu také zázemí v podobě šaten, denních místností, dospávacího pokoje pro pacienty, zákrokového sálu, centrálního dispečinku a velmi prostorné edukační místnosti, ve které je možné díky video managementu sledovat projekci operací v reálném čase. „Zprovoznění všech osmi operačních sálů, z toho sedmi standardních pro všechny operační obory včetně očního a jednoho zákrokového, nám dává možnost dohnat skluz, který bohužel v mnoha zdravotnických oborech nastal,“ okomentovala současnou situaci ředitelka Tomášová.

Po přestřižení pásky hosté absolvovali slavnostní prohlídku operačních sálů před zahájením provozu. Pozvání vedení nemocnice ke slavnostnímu otevření přijali i zástupci partnerů nemocnice – donátorů a podporovatelů, primáři oddělení, vrchní sestry a vedoucí zaměstnanci.

Nemocnice se po dvou letech stala klidným, k léčbě a hospitalizaci přívětivým místem. „Další do budoucna plánovanou stavební akcí je parkovací dům podél ulice Bráfova. Prozatím ve fázi plánování a příprav je stavba nové budovy S, která by sloužila jako léčebna dlouhodobě nemocných,“ uzavřel krajský radní pro oblast majetku Karel Janoušek.


Financování přístavby a rekonstrukce operačních sálů

  • Financování stavby a projekt zajistil zřizovatel Kraj Vysočina: 362 milionů Kč bez DPH.
  • Vybavení operačních sálů: Dotace EU (REACT-EU) 67,5 milionů Kč s DPH.

Historie a fotodokumentace stavby: https://www.nem-tr.cz/irop/pristavba-a-rekonstrukce-pavilonu-operacnich-salu/.

Nemocnice Třebíč

Vážení pacienti, od středy 8. 6. 2022 je opět zprovozněn obousměrný vjezd do nemocnice a výjezd z nemocnice přední bránou kolem operačních sálů. Výjezd zadní bránou již není možný.

Platební automat je přemístěn do přední části areálu před budovu O.

Dodržujte, prosím, dopravní značení, děkujeme. Parkujte na místech k tomu vyhrazených.

Nemocnice Třebíč

Akce - Do práce na kole 2022 - fotogalerie zaměstnanců Nemocnice Třebíč

Celkem se zapojilo 68 "kolařů" a všichni dohromady ujeli 23224 km.