Seznam pohotovostí a otevírací doby

Dětské

+420 568 809 462 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 20:00

Dospělí

+420 568 809 341 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 09:00 - 20:00

Zubní

rozpis ke stažení Víkendy a svátky: 09:00 - 12:00

Lékárna

+420 568 809 947 Pracovní dny: 07:00 - 17:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 17:00

Nejnovější aktuality

Nemocnice Třebíč
Skupinové testování zaměstnanců

Pokud potřebujete zajistit pro své zaměstnance potvrzení o výsledku vyšetření na COVID 19, využijte nabídku Nemocnice Třebíč.

Umožňujeme provedení skupinového testování (na fakturu).

Máte-li zájem o zajištění odběrů, kontaktujte Mgr. Helenu Jašovou na telefonním čísle 586 809 490 nebo na e-mailu hjasova@nem-tr.cz.
Nemocnice Třebíč

Vážení příbuzní a přátelé pacientů,

s ohledem na zahájení návštěv v Nemocnici Třebíč od 25. 5. 2020, prosíme, zvažte nutnost Vaší návštěvy! Velmi oceníme, jestliže i nadále budete využívat ke kontaktu s Vaším blízkým moderní technologie a návštěvy svých příbuzných či známých v nemocnici omezíte na minimum.

Povolením návštěv k nemocným chceme zvýšit psychický a sociální komfort našich hospitalizovaných pacientů. Je však nutné mít na zřeteli, že každý člověk bez viditelných či pocitových příznaků (skryté onemocnění) COVID-19 přináší do nemocnice velké riziko zanesení nemoci mezi pacienty i personál.

V případě, že jste v karanténě či jste byl v kontaktu s osobou v riziku, máte zvýšenou tělesnou teplotu nad 37° C, či jiný známý příznak onemocnění COVID-19, zůstaňte doma – návštěva Vám nebude umožněna.

 

Pravidla pro návštěvy hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Třebíč od 25. 5. 2020 s ohledem na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, obecně závazná opatření orgánů ochrany veřejného zdraví a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR:

 

 1. Na pokojích, kde jsou hospitalizováni pacienti s podezřením nebo potvrzenou nákazou COVID-19, nejsou návštěvy možné.
 2. Časy pro návštěvy pacientů, kteří jsou hospitalizováni min. 5 dnů (netýká se terminálních stavů pacientů):
  a.      Středa:         1500 – 1700 hod.
  b.      Neděle:        1400 – 1600 hod.
  c.      U oddělení ARO, JIP, LDN budou návštěvy v uvedených časech u pacientů hospitalizovaných min. 5 dnů povoleny individuálně dle domluvy s ošetřujícím lékařem.
 3. Vstupní dveře na jednotlivé lůžkové stanice zůstávají v čase návštěv uzavřeny, musíte zazvonit.
 4. Personál Vám dojde otevřít dveře a změří Vám tělesnou teplotu.
 5. Jste povinni vyplnit Čestné prohlášení (naleznete níže ke stažení nebo Vám ho předá personál k vyplnění), ve kterém potvrdíte, že nemáte příznaky onemocnění COVID-19.
 6. Musíte mít řádně nasazenou roušku, která zakrývá nos i ústa. Při vstupu a odchodu jste povinen vydezinfikovat si ruce.
 7. Jednoho pacienta může navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby.
 8. Jeden pacient nesmí mít v jeden den více než jednu návštěvu.
 9. Čas návštěvy je maximálně 30 minut.
 10. Návštěvy u osoby v terminálním stavu jsou umožněny kdykoliv vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem.
 11. Pokud to zdravotní stav pacienta a provoz oddělení umožní, mohou být k návštěvě využity jídelny pacientů na oddělení za podmínky dodržení vládních opatření, tj. minimální rozestupy mezi jednotlivými skupinkami (pacient + návštěva) minimálně 2 metry.

 

Pravidla návštěv se mohou při změně epidemiologické situace změnit.

V Třebíči dne: 22. 5. 2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Čestné prohlášení

 

 

 

Já, níže podepsaný (á)

 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

 

....................................................................................................................................................................

 

 

tímto čestně prohlašuji, že jsem v posledním měsíci nebyl(a) v zahraničí, v žádném státě v té době zasaženém virem COVID 19. Nejsem si vědom(a), že bych přišel(a) do styku s osobou, u které bylo diagnostikováno onemocnění virem COVID-19.

Neměl(a) jsem žádné potíže, nemám zvýšenou teplotu[1], ani dýchací obtíže a nepociťuji žádné jiné příznaky přenosné choroby.

 

 

Jsem si vědom(a) právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

 

 

Dne

 

 

.............................................

 

Vlastnoruční podpis[1] Naměřená teplota: ……………….. °C nesouvisí s přenosnou nemocí.

 (Vyplňuje se jen v případě teploty od 37 °C.)

 

 

Nemocnice Třebíč

Vážení pacienti, návštěvy pacientů

před hospitalizací nebo návštěvou pacienta je nutné vyplnit čestné prohlášení o Vašem zdravotním stavu.

Čestné prohlášení naleznete ke stažení a k možnému vyplnění v klidu Vašeho domova níže v přílohách.

Nemocnice Třebíč

Odběrový stan - COVID - 19

Od středy 1. dubna funguje odběrné místo v naší nemocnici - mapa níže ke stažení.

Pro pacienty, které doporučí krajská hygienická stanice nebo praktický lékař a pro samoplátce.

PROVOZNÍ DOBA   

po-pá    12 - 14

(sobota, neděle, svátky zavřeno)

Rychlo testy neprovádíme.