Seznam pohotovostí a otevírací doby

Dětské

+420 568 809 462 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 20:00

Dospělí

+420 568 809 341 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 09:00 - 20:00

Zubní

rozpis ke stažení Víkendy a svátky: 09:00 - 12:00

Lékárna

+420 568 809 947 Pracovní dny: 07:00 - 17:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 17:00

Nejnovější aktuality

Nemocnice Třebíč
 Zahájení výstavy ve středu 22. března 2023 v 17.00 hodin v Nemocnici Třebíč - přízemí budovy M2.

Nemocnice Třebíč

V sobotu 11. března 2023 proběhl na rehabilitačním oddělení kurz pro fyzioterapeuty a porodní asistentky na téma Diastáza s lektorkou Kristinou Bertošovou.

Účastnice kurzu zažily den plný zajímavých informací, cvičení a názorných ukázek vyšetření a terapie na skutečné pacientce.

Nemocnice Třebíč

Jedná se o regulovanou cenu na základě Cenoného předpisu MZ 1/2023/CAU ze dne 11. 11. 2022

 V případě, že hrazená položka je zdravotní službou, jejímž účelem je léčebný cíl (nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi související), je úhrada osvobozena od DPH. Klient v tomto případě hradí cenu označenou jako "Cena bez DPH".

Pokud se jedná o službu jiného charakteru, anebo je zdravotní služba poskytnuta za jiným účelem než výše uvedeným, hradí klient cenu včetně DPH.

Samoplátce se zaregistruje k testování přes E-ambulanci (COVID). Dostaví se na infekční ambulanci, kde mu bude vydán podklad k platbě. Samotná platba bude probíhat na pokladně Nemocnice Třebíč a to hotově nebo platební kartou. S potvrzením o zaplacení se samoplátce vrací zpět na infekční ambulanci k provedení odběru. 


 Samoplátce se zaregistruje k odběru přes E-ambulanci (hematologická ambulance). Dostaví se na hematologickou ambulanci, kde mu bude vydán podklad k platbě. Samotná platba bude probíhat na pokladně Nemocnice Třebíč a to hotově nebo platební kartou. S potvrzením o zaplacení se samoplátce vrací zpět na hematologickou ambulanci k provedení odběru.

Nemocnice Třebíč

V třebíčské nemocnici mohou nejen pacienti až do 20. března zhlédnout zajímavou výstavu připravenou odborem sociálních věcí Kraje Vysočina. Expozici s tématem "PĚSTOUNSTVÍ je cesta k domovu" si můžete prohlédnout v přízemí budovy M1.

Cílem putovní výstavy fotografií pěstounů z Vysočiny je bořit mýty o pěstounské péči. Prostřednictvím konkrétních příběhů přibližuje život náhradních rodin a ukazuje, že pěstounské péči se věnují muži i ženy různých profesí, věku i vzdělání a že každou rodinu k pěstounské péči vedla jiná životní cesta.