Seznam pohotovostí a otevírací doby

Dětské

+420 568 809 462 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 20:00

Dospělí

+420 568 809 341 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 09:00 - 20:00

Zubní

rozpis ke stažení Víkendy a svátky: 09:00 - 12:00

Lékárna

+420 568 809 947 Pracovní dny: 07:00 - 17:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 12:20     12:50 - 17:00

Nejnovější aktuality

Nemocnice Třebíč

Oznamujeme, že byla nově otevřena AMBULANCE ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ.

Ambulanci naleznete v prostorách plicního oddělení v budově M1 ve IV. nadzemním podlaží.

Lékař: MUDr. Zdeněk Beránek

Návštěva ambulance možná pouze po telefonickém objednání: +420 568 809 682.

Ordinační doba: ČTVRTEK 14.30 - 15.30

 

CHCETE PŘESTAT KOUŘIT? MY VÁM POMŮŽEME!

Nemocnice Třebíč

Společnost Annabis nabízí vánoční 30% slevu na všechny produkty v průběhu celého prosinece 2023.

V prodeji v Lékarně Nemocnice Třebíč.

Nemocnice Třebíč

Většinová část lékařů Nemocnice Třebíč se připojila k protestní akci Lékařského odborového svazu a Spolku mladých lékařů a z tohoto důvodu bude od 1. prosince 2023 výrazně redukována léčebná péče v třebíčské nemocnici.

Léčebná péče o pacienty bude nově zajišťována v rámci směnného provozu.

Provoz základních ambulancí zůstane zachován, stejně jak některé odborné ambulance.

Prováděna bude pouze akutní a onkologická operativa.

Počet lékařů v běžné pracovní době bude výrazně snížen na většině oddělení, ambulancí i radiodiagnostickém pracovišti (rentgen, ultrazvuk, CT, magnetická rezonance), což bude mít za následek delší čekací lhůty, neboť prioritní bude zajištění péče o pacienty v ohrožení života.

Prosíme veřejnost o shovívavost. Vedení nemocnice ve spolupráci s primáři všech oddělení se snaží o zajištění akutní a intenzivní péče v maximálním možném rozsahu.

Současně apelujeme na všechny pacienty, aby do nemocnice přicházeli pouze v případě závažných zdravotních problémů a prioritně využívali ordinačních hodin svých praktických lékařů a specialistů, u kterých jsou registrováni.

Prioritou je zachování urgentního příjmu, chirurgické, interní a dětské ambulance a dále zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS).

Přesný výčet ordinačních hodin jednotlivých ambulancí od 1. 12. 2023 je uveden na webových stránkách Nemocnice Třebíč u dané konkrétní ambulance a bude průběžně aktualizován. V obecnější podobě uvádíme výčet ambulancí pod tímto textem.


Zachováno

 • Urgentní příjem
 • Chirurgická ambulance
 • Interní ambulance
 • Dětská ambulance včetně odborných ambulancí
 • Odborné ambulance:
  • Ortopedická ambulance 1 (Nemocnice Třebíč)
  • Ortopedická ambulance 2 (Lékařský dům Vltavínská) včetně vyšetřování kyčelních kloubů novorozenců a kojenců
  • Traumatologická ambulance
  • Urologická ambulance
  • Gynekologická ambulance
  • ORL ambulance
  • Oční ambulance
  • Neurologické ambulance
  • Plicní ambulance
  • Infekční ambulance
  • Kožní ambulance
  • Rehabilitační ambulance
  • Hematologická ambulance
  • Akutní a onkologická operativa

Omezeno/uzavřeno

 • Chirurgické odborné ambulance
 • Interní odborné ambulance (endokrinologická, částečně nefrologická, částečně gastroenterologická, kardiologická – pouze kontroly a ECHO, zcela zrušeno provádění interních předoperačních vyšetření)
 • Anesteziologická ambulance
 • Nutriční ambulance
 • Plánovaná operativa
Nemocnice Třebíč

V úterý 14. listopadu od 16.00 hodin se v zasedací místnosti budovy O2 konala přednáška pro veřejnost POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI.
Veřejnost byla seznámena s teorií základů první pomoci a jak postupovat při kardiopulmonální resuscitaci včetně praktické ukázky.

Přednášející:
Prim. MUDr. Edita Langrová – Kardiopulmonální resuscitace;
Bc. Zdeňka Musilová – První pomoc pohledem sestry urgentního příjmu;
Mgr. Helena Vlčanová – Základy první pomoci;
Ing. Miloš Drdla Dr., MBA – První pomoc při napadení, útoku nebezpečným agresorem.