Seznam pohotovostí a otevírací doby

Dětské

+420 568 809 462 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 20:00

Dospělí

+420 568 809 341 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 09:00 - 20:00

Zubní

rozpis ke stažení Víkendy a svátky: 09:00 - 12:00

Lékárna

+420 568 809 947 Pracovní dny: 07:00 - 17:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 17:00

Nejnovější aktuality

Nemocnice Třebíč

5. září 2020

10 - 16 hodin

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Nemocnice Třebíč

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

protože povinnost nosit ve zdravotnickém zařízení roušku nadále trvá (dle Mimořádného opatření MZ ČR), byl v budově C u recepce umístěn automat, ve kterém je možné roušku zakoupit – 2 ks/40,- Kč. V automatu lze zakoupit i rukavice a malou lahvičku dezinfekce.

Roušky i nadále zůstávají v nabídce lékárny Nemocnice Třebíč v budově M2 za cenu 26,- Kč.


Nemocnice Třebíč

Víte, jak to u nás vypadá? Pojďte se podívat - promo video Nemocnice Třebíč.

Nemocnice Třebíč

S okamžitou platností a účinností umožňujeme přítomnost otce u všech porodů za přesně specifikovaných a vymezených podmínek:

  • Doprovázející je zdráv, nemá příznaky onemocnění COVID-19. Doprovázející osobě změříme teplotu, která nesmí přesáhnout 37° C.
  • Doprovázející osoba není v karanténě.
  • Doprovázející osoba musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest na nose a ústech (ústenku), se kterou se dostaví a ostatní osobní ochranné pomůcky, které dostane v porodnici.
  • Doprovázející osoba musí podstoupit hygienickou dezinfekci rukou.
  • Doprovázející osoba je povinna vyplnit Čestné prohlášení (níže ke stažení), ve kterém potvrdí, že nemá příznaky onemocnění COVID-19.
  • Při nadměrném provozu na porodním sále si vedení porodního sálu VYHRAZUJE možnost zákazu vstupu doprovodu na porodní sál.

Věříme, že nové vstřícné opatření Vám pomůže prožít si co nejlépe Váš porod.