Seznam pohotovostí a otevírací doby

Dětské

+420 568 809 462 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 20:00

Dospělí

+420 568 809 341 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 09:00 - 20:00

Zubní

rozpis ke stažení Víkendy a svátky: 09:00 - 12:00

Lékárna

+420 568 809 947 Pracovní dny: 07:00 - 17:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 12:20     12:50 - 17:00

Nejnovější aktuality

Nemocnice Třebíč

Upozorňujeme pacienty, že od října 2023 bude zahájena stavba parkovacího domu. Parkovací dům se bude stavět na místě současného parkoviště, které se nachází po pravé straně přední části areálu Nemocnice Třebíč. Dojde tak k významnému úbytku parkovacích míst v areálu nemocnice, protože staveniště bude zabírat kromě zmíněného parkoviště i další okolní prostory (viz přiložený plánek).  K omezování parkování bude docházet postupně od října 2023 až k úplnému uzavření celého prostoru staveniště v prosinci 2023. Během tohoto času bude při přípravných pracích docházet k omezování průjezdnosti areálu především v okolí budovy M a staré prodejny.

Doporučujeme, aby návštěvníci nemocnice v maximální možné míře využili parkovaní v okolí nemocnice, kdy bude možné vozidla parkovat na odstavném parkovišti, které se nachází v blízkosti nemocnice pod společností 2JCP (bývalá První brněnská strojírna).

Bude-li to možné - doporučujeme při cestě do nemocnice využívat spíše alternativní dopravu nebo využívat veřejnou dopravu.

V důsledku výše uvedeného budou postupně učiněna ještě další opatření, spočívající ve zkrácení parkování vozidel v areálu nemocnice 30 min. zdarma na 15 min. zdarma a dále pravděpodobně proběhne zvýšení poplatku za parkování. Tato opatření budou po celou dobu výstavby parkovacího domu.

Nemocnice Třebíč
Kdy: 9. 10. 2023 15.30 – 16.00
Kde: Nemocnice Třebíč, budova U – diabetologická ambulance
REZERVACE NUTNÁ: https://registrace.mzcr.cz/

Nemocnice Třebíč

Léčebné konopí může být užitečné pro řadu onemocnění, nejen pro ta, které jsou obvykle spojována s chronickou bolestí. Používá se jako podpůrná léčba u závažných chorob, jako je chronická neutišitelná bolest, roztroušená skleróza, nevolnost, při revmatoidní artritidě a dalších onemocněních. Jednou z mála lékáren, která s léčebným konopím pracuje, je nemocniční lékárna v třebíčské nemocnici.

Nemocnice Třebíč

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhl druhý ročník "Setkání bývalých zaměstnanců důchodců". Stejně jako v loňském roce se zaplnila největší zasedací místnost nemocnice v budově O2 - dorazilo přes 70 důchodců.

Ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová přítomné krátce seznámila s chodem, plánovanou výstavbou a hospodařením nemocnice a společně s náměstky a manažerkou kvality provedla urgentním příjmem přes radiodiagnostické oddělení, stravovací provoz až po pavilon Matka a dítě.

„Jedná se o společenskou událost, na kterou se opravdu těšíme. Milé posezení a popovídání s bývalými kolegy. Také se podívat, jak se to tady změnilo. Děkujeme za pozvání," komentují důchodci dnešní akci.