Seznam pohotovostí a otevírací doby

Dětské

+420 568 809 462 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 20:00

Dospělí

+420 568 809 341 Pracovní dny: 17:00 - 20:00 Víkendy a svátky: 09:00 - 20:00

Zubní

rozpis ke stažení Víkendy a svátky: 09:00 - 12:00

Lékárna

+420 568 809 947 Pracovní dny: 07:00 - 17:00 Víkendy a svátky: 08:00 - 17:00

Nejnovější aktuality

Nemocnice Třebíč

Od čtvrtka 26. května 2022 bude PCR a AG testování přesmístěno

do buduvy budovy M1 (boční vchod infekčního oddělení).

Provozní doba testování: ČT  9.00 – 10.00 hodin.

Nemocnice Třebíč

12. května 1820 se anglické šlechtické rodině Nightingalových narodila v Itálii dcera Florence. O pár let později se Florence Nightingalová díky svému silnému sociálnímu cítění, píli a odhodlání stala nejvýznamnější sestrou v historii světového ošetřovatelství. Na počest jejího narození se slaví 12. květen jako Mezinárodní den sester. Zatímco po celém světě se tento den slaví již od 70. let 20. století, u nás se tato tradice výrazněji ujala teprve ve druhé polovině 90. let.


Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolte mi, abych Vám u příležitosti Mezinárodního dne sester jménem vedení Nemocnice Třebíč vyjádřila poděkování a uznání za Vaši poctivou práci, nasazení, píli a přístup k pacientům v uplynulém náročném období. Pro všechny bylo zkouškou profesionálních a osobních sil, vzájemné soudržnosti a schopnosti pomáhat těm, kteří pomoc potřebovali. Pracovní nasazení mělo dopad i na Váš soukromý život.

Uvědomuji si, jak bylo náročné pečovat o pacienty mimo Vaše domovská oddělení, když nebyla známa doba návratu.

Přes všechny uvedené skutečnosti se nám podařilo, také Vaší zásluhou, zvládnout dva zásadní úkoly a to obhájit certifikaci kvality péče a zavést do praxe nový nemocniční informační systém.

Přeji Vám, abyste v následujících měsících načerpali dostatek sil a elánu do Vaší další profesionální činnosti i pro Váš osobní život.

Alena Hošková, náměstek pro ošetřovatelskou péči

Nemocnice Třebíč

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku pro veřejnost POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI, která se uskuteční

ve středu 25. května 2022 od 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy O2 (přízemí operačních sálů).


Přednášející:

Mgr. Helena Jašová – Základy první pomoci

Erika Svobodová Venhodová – První pomoc pohledem sestry urgentního příjmu

Prim. MUDr. Edita Langrová – Kardiopulmonální resuscitace

Ing. Miloš Drdla Dr., MBA – První pomoc při napadení, útoku nebezpečným agresorem

 

Nemocnice Třebíč

Kožní oddělení Nemocnice Třebíč Vás zve v rámci EVROPSKÉHO DNE MELANOMU

   NA PREVENTIVNÍ KONTROLU ZNAMÉNEK.

   Kdy: ve středu 25. května 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

Kde: ambulance kožního oddělení - budova M2, 2. NP