Praxe a stáže

Nemocnice Třebíč

Vážení absolventi, vážení studenti,

pro vykonání své stáže či praxe jste si vybrali Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, která je akreditována Spojenou akreditační komisí ČR. Jednotlivá oddělení splňují nejpřísnější kritéria kvality a bezpečí. Tyto kritéria naplňují i naše laboratoře, které splnily podmínky Auditu II a získaly osvědčení Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Zároveň máme akreditovanou celou škálu oborů specializačního vzdělávání lékařů.

Naše pracoviště jsou tak zárukou kvalitní praktické přípravy budoucích lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků. Nemocnice v minulých letech i současné době prochází modernizací. Proto si dovolujeme říci, že je atraktivním zaměstnavatelem v našem regionu.

Nemocnice Třebíč

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická TřebíčVyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

 • předmět smlouvy - spolupráce při akreditovaném kvalifikačním kurzu - sanitář


Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola Třebíč - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola

 • předmět smlouvy - praktické vyučování, kuchař - čísník


Vysoká škola polytechnická Jihlava - Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • předmět smlouvy - všeobecná sestra, porodní asistentka


Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

 • předmět smlouvy - ošetřovatel

 

Masarykovy univerzita - Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - odborná praxe studentů LF

 

Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií

 • předmět smlouvy - odborná praxe I.


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta

 • předmět smlouvy - fyzioterapie, nutriční terapie, pediatrické ošetřovatelství, porodní asistentka, radiologický asistent, všeobecná sestra, zdravotně-sociální péče, zdravotní laborant, zdravotní záchranář


Karlova univerzita v Praze - 1. Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - studenti 1. LF UK v Praze (bez předstátnicových)


Karlova univerzita v Praze - 2. Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - studenti 2. LF UK v Praze


Karlova univerzita v Praze - 3. Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - Prázdninová praxe - vnitřní lékařství, Prázdninová praxe – klinické oddělení, Prázdninová praxe z gynekologie a porodnictví, Prázdninová praxe z volitelného oboru, Prázdninová praxe z chirurgie, Závěrečná praxe před dílčí částí státní rigorózní zkoušky, Odborná praxe v semestru I., nebo II., nebo III., nebo IV., nebo V., nebo VI., Odborná praxe v semestru, Odborná praxe prázdninová nebo určené všeobecné sestry (týká se praxí: Prázdninová praxe I., nebo II.) nebo určeného fyzioterapeuta (týká se praxí: Odborná letní praxe) nebo pracovníků určených poskytovatelem praxe (týká se praxí: Úvod do klinické medicíny – praxe I., nebo II., Praxe)


Karlova univerzita v Hradci Králové - Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - studenti oborů akreditovaných LF

 

Stredná zdravotnícka škola Humenné, Slovensko - Stredná zdravotnícka škola Humenné

 • předmět smlouvy - zabezpečení odborné stáže žáků v rámci EK Erasmus+


Nemocnice Třebíč

    Odborná praxe v rámci praktického vyučování v bakalářských oborech

pro přípravu porodních asistentek

Část vzdělávacího programu 

Název oboru vzdělávání

Udělení

akreditace od:

Udělení

akreditace do:

Praktické vyučování

pro přípravu porodních

asistentek

Porodní asistence B 5349

1.8.2023

31.7.2029