Parkování v nemocnici

Parkování v nemocnici
Nový systém parkování od 1. 11. 2015 v Nemocnici Třebíč usnadnil přístup klientů k čekárnám a ordinacím. Své automobily teď mohou parkovat přímo u jednotlivých pavilonů. Naprostá většina parkovacích míst v těsné blízkosti budov je nově vyhrazena jen pro návštěvníky. Místa určená pro zaměstnance jsou rezervovaná až v zadní části areálu.

„Chtěli jsme zjednodušit cestu pacientů do ordinací a zrušili jsme proto rezidenční místa zaměstnanců u pavilonů a přesunuli jsme je na konec areálu, do míst, odkud by byla cesta pro klienty příliš dlouhá a možná i „bolestná“, vysvětluje ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Změna byla možná díky vybudování nového, velkého parkoviště v místech, kde stály nevyužívané budovy.

Příjezd na parkoviště je možný hlavním vjezdem. Do nemocnice platí zákaz vjezdu s přívěsným vozíkem.
 

Vjezd do areálu nemocnice je bezobslužný a je možný pouze:

 • Na zpoplatněný parkovací lístek
 • Na zaměstnaneckou čipovou kartu
 • Zdarma pro osoby se zdravotním postižením - karet TP, ZTP a ZTP/P (případně dalších průkazů pro osoby zdravotně znevýhodněné umožňující mimořádné  výhody)
  • Pro vjezd do nemocnice použijte běžně vjezdové tlačítko, které následně „vydá“ parkovací lístek stejně jako ostatním řidičům. Při odjezdu a příjezdu k výjezdové závoře zazvoníte na recepci a po té co se ozve obsluha, jí sdělíte, že žádáte otevření závory a ukážete průkaz ZTP. Kamera je umístěna ve sloupku v horní části (tečka cca 1 cm). Průkazku ukážete z otevřeného okénka směrem k výjezdovému sloupku a obsluha otevře závoru.


Postup při vjezdu do placené zóny areálu nemocnice (vjezd na parkovací lístek):

 • Řidič odebere z terminálu po zmáčknutí tlačítka parkovací lístek a vjede do areálu otevřenou závorou. V areálu je možné parkovat pouze na místech k tomu vyhrazených.

Ceník platný od 1. 1. 2019:

 • 1 - 30 minut: 0,- Kč
 • 31 - 60 minut: 30,- Kč
 • Každá další započatá hodina: 40,- Kč

Ceník platný od 1. 1. 2019 pro parkování u urgentního přijmu:

 • 1 - 30 minut: 0,- Kč
 • 31 - 60 minut: 30,- Kč
 • Každá další započtená hodina: 50,- Kč

 

Parkování pro hospitalizované:

 • Maximální částka za parkování v areálu je 500,- Kč. Při vícedenní hospitalizaci a s tím spojeným parkováním v areálu, nebude částka vyšší.


Zaplacení parkovného a průjezd areálem:

od středy 8. 6. 2022 je zprovozněn obousměrný vjezd do nemocnice kolem operačních sálů. 

Samoobslužný platební automat je umístěn u budovy O. Řidiči mohou zastavit na dobu placení u pravé strany vozovky tak, aby neblokovali výjezd z nemocnice ostatním vozidlům a mohli si uhradit poplatek. Poté se vydají k výjezdovému terminálu. K otevření závory slouží stejný lístek po zaplacení parkového.

Parkování vozidel osob se zdravotním postižením
Pro vjezd použije řidič standardně parkovací lístek a pro výjezd komunikační panel, který je umístěn u  výjezdového terminálu. Zde si po stisknutí zvonku řidič dohodne otevření závory s dispečerem.

Výjezd zdarma je umožněn pouze po předložení karty ZPS/TZP přes kamerový systém.