Nemocnice potřebuje další přístroje a vybavení

Nemocnice potřebuje další přístroje a vybavení

Třebíč - Nemocnice Třebíč ve velmi krátké době zajistila pro oddělení ARO a JIP celkem 10 ks přístrojů AIRVO 2 Nasal High Flow (pořizovací cena 150.000,- Kč/ks). Tyto přístroje slouží k léčbě pacientů s výrazným zhoršením dechových funkcí při onemocnění COVID-19. Není nutná intubace, což je pro pacienty velmi komfortní a délka rekonvalescence po léčbě tímto přístrojem je výrazně nižší. Současně byly doobjednány k těmto přístrojům dva mikronebulizátory Aerogen Pro-X, které zajistí podávání léků přímo do plic (pořizovací cena cca 20.000,- Kč).

„Přístroje AIRVO nejsou jediné vybavení, které v souvislosti s pandemií musíme zakoupit. Nemocnice v rámci vybavení nové PCR laboratoře musela pořídit 2x kombinovanou chladničku pro laboratorní účely, která je vhodná k uchování reagencií (pořizovací cena 160.000,- Kč), laminární PCR box, třepačky a další vybavení pro novou PCR laboratoř. Odběrové místo na COVID-19 v nemocnici provede denně průměrně 205 stěrů, z toho 30 odběrů vyšetříme v naší laboratoři. Nezbytné je také pořízení přenosného ultrazvukového přístroje s lineární a kardiologickou sondou, který dokáže zajistit efektivně sonografická vyšetření covidových pacientů jak na příjmu, při vizitách, tak při konziliích na odděleních (pořizovací cena 175.000,- Kč). Pro infekční pacienty a jejich transport po nemocnici je také velmi nutný BIOVAK, který zamezí šíření infekce při transportu pacienta (pořizovací cena 140.000,- Kč),“ uvádí ty momentálně nejnákladnější potřebné položky vedoucí oddělení zdravotnické techniky Ing. Marek Handl. Mezi další vybavení pro standardní oddělení, které nyní musí zajistit zdravotní péči o pacienty COVID-19 pozitivní patří průtokoměry na podávání kyslíku, oxymetry ke sledování zdravotního stavu pacientů, dále také tonometry a EKG přístroje.

Pořizovací náklady tohoto vybavení jdou za nemocnicí. Velká část nákladů je také vynaložena na nákup osobních ochranných pomůcek. Operačních rukavic a respirátorů FFP3 má nemocnice v současné době nedostatek a je obtížné je vůbec někde nakoupit.

„Ráda bych vyjádřila svůj vděk a poděkovala všem našim dlouholetým partnerům, městu Třebíč, Nadaci ČEZ (JE Dukovany), společnostem Mann-Hummel a Huhtamaki, přátelům nemocnice a všem dárcům, kteří nás již finančně podpořili prostřednictvím darovacích smluv a sbírkového transparentního účtu či svoji pomoc právě přislíbili,“ děkuje ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová.

Číslo sbírkového transparentního účtu je 123-1910080227/0100.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz