Akreditace oborů specializačního vzdělávání

  

 Specializační obor Udělení akreditace Ukončení akreditace Stupeň
Dermatovenerologie 16.8.2006 17.6.2024 I. typu
Gastroenterologie 16.8.2006 2.1.2026 I. typu
Gynekologie a porodnictví 16.8.2006 10.10.2024 I. typu
Infekční lékařství 16.8.2006 11.1.2024 I. typu
Klinická biochemie 21.10.2008 13.6.2024 I. typu
Nefrologie 1.7.2008 29.6.2024 I. typu
Oftalmologie 6.6.2006 3.11.2024 II. typu
Ortopedie 6.6.2006 28.1.2025 II. typu
Rehabilitační a fyzikální medicína 16.8.2006 16.1.2025 I. typu
Pneumologie a ftizeologie 16.8.2006 17.10.2023 II. typu
Traumatologie 16.8.2006 2.11.2025 I. typu
Vnitřní lékařství 16.8.2006 19.9.2024 II. typu
Farmaceuti      
Nemocniční lékárenství 9.11.2006 20.6.2023 neuvedeno
Anesteziologie a intenzivní medicína 19.1.2007 26.2.2022 I. typu
Dětské lékařství 15.1.2007 3.2.2022 I. typu
Diabetologie 6.11.2006 29.2.2020 I. typu
Endokrinologie 16.8.2006 29.2.2020 I. typu
Hematologie a transfúzní lékařství 26.6.2008 1.3.2022 I. typu
Chirurgie 24.9.2014 6.11.2023 II. typu
Lékařská mikrobiologie 17.3.2008 6.12.2024 základní příprava
Neurologie 14.7.2008 5.12.2022 I. typu
Otorinolaryngologie 26.6.2008 6.1.2023 I. typu
Radiologie a zobrazovací metody 16.6.2008 4.7.2023 I. typu
Urologie - základní kmen  26.2.2010 4.7.2022 část vzdělávacího programu-chirurgický kmen