Akreditace oborů specializačního vzdělávání

Nemocnice Třebíč
                 Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře
Vzdělávací program délka praxe Udělení akreditace od: Udělení akreditace do:
Pro lékaře, kteří absolvovali písemnou část aprobační zkoušky po 1. 1. 2018  6 měsíců      29.06.2022      29.06.2026

 

Nemocnice Třebíč
Akreditace oborů specializačního vzdělávání - lékaři zařazeni do 30. 6. 2017
Specializační obor Udělení akreditace

Ukončení akreditace

Stupeň

Anesteziologie a intenzivní medicína

19.01.2007 26.02.2022 I. typu
Dermatovenerologie 16.08.2006 17.06.2024 I. typu
Dětské lékařství 15.01.2007 03.02.2022 I. typu
Gastroenterologie 16.08.2006 15.02.2026 I. typu
Gynekologie a porodnictví 16.08.2006 14.12.2024 I. typu
Hematologie a transfúzní lékařství 26.06.2008 24.10.2024 AP transfuzního lékařství I. typu
Chirurgie 24.09.2014 06.11.2023 II. typu
Infekční lékařství 16.08.2006 17.02.2024 I. typu
Klinická biochemie 21.10.2008 08.07.2025 I. typu
Lékařská mikrobiologie 17.03.2008 24.02.2025 AP pro základní přípravu
Nefrologie 01.07.2008 28.07.2025 I. typu
Neurologie 14.112007 21.11.2022 I. typu
Oftalmologie 06.06.2006 14.12.2024 II. typu
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 06.06.2006 28.01.2025 II. typu
Otorinolaryngologie 26.06.2008 06.01.2023 I. typu
Pneumologie a ftizeologie 16.08.2006 10.11.2023 II. typu
Radiologie a zobrazovací metody 16.06.2008 04.05.2023 I. typu
Rehabilitační a fyzikální medicína 16.08.2006 23.02.2025 I. typu
Urologie - základní kmen  04.07.2014 04.07.2022

Akreditace na část vzdělávacího programu základní urologický kmen, 24 měsíců + 26 měsíců

Vnitřní lékařství 16.08.2006 13.10.2024 II. typu
Nemocniční lékárenství 09.11.2006 20.06.2023  

 

Nemocnice Třebíč
Akreditace oborů specializačního vzdělávání - lékaři zařazeni po 1. 7. 2017
Specializační obor Kmen Udělení akreditace na kmen do: Udělení akreditace na VSV do: Stupeň
Anesteziologie a intenzivní medicína anesteziologický 15. 11. 2024 10. 9. 2025 I. typu
Dermatovenerologie dermatovenerologický 29.12.2025 21. 5. 2026 I. typu
Gastroenterologie interní   24. 7. 2026 I. typu 
chirurgický  
Gynekologie a porodnictví gynekologicko-porodnický 26.09.2024 22. 5. 2026   
 I. typu
Hematologie a transfúzní lékařství interní
19. 8. 2026
 I. typu 
pediatrický  
Chirurgie chirurgický 09.10.2024 6. 3. 2026 pro část 2.2 b)
Infekční lékařství interní 2. 4. 2026
21. 8. 2026  I. typu
pediatrický 27. 3. 2026
Klinická biochemie interní 2. 4. 2026 31. 7. 2026 I. typu 
pediatrický 27. 3. 2026
Klinická farmacie lékárenský 28. 5. 2026
5. 10. 2026
I. typu 
Lékařská mikrobiologie interní 2. 4. 2026 21. 8. 2026

komplexní příprava v oboru lékařská mikrobiologie včetně antibiotického střediska

pediatrický 27. 3. 2026
Nefrologie interní   30.12.2025 I. typu
Neurologie neurologický 27.09.2024 7. 9. 2026 I. typu 
Oftalmologie oftalmologický 03.07.2025 27. 3. 2026 II. typu
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ortopedický 22.08.2025 25. 6. 2026 II. typu 
Otorinolaryngologie otorinolaryngologický 28.11.2024 21. 8. 2026
I. typu
Pediatrie pediatrický 27. 3. 2026 05.02.2026 I. typu
Pneumologie a ftizeologie interní 2. 4. 2026 22.08.2025 II. typu
Praktické lékárenství  lékárenský 28. 5. 2026
26. 5. 2026
 
Radiologie a zobrazovací metody radiologický 09.10.2024 17. 3. 2026 II. typu
Rehabilitační a fyzikální medicína chirurgický 09.10.2024 10. 3. 2026 I. typu
interní 2. 4. 2026
neurologický 27.09.2024
pediatrický 27. 3. 2026
ortopedický 22.08.2025
Urologie  urologický 09.10.2024 13. 10. 2025 I. typu
Vnitřní lékařství interní 2. 11. 2028 3. 8. 2028  
Nemocnice Třebíč

    Odborná praxe v rámci praktického vyučování v bakalářských oborech

pro přípravu porodních asistentek

Část vzdělávacího programu 

Název oboru vzdělávání

Udělení

akreditace od:

Udělení

akreditace do:

Praktické vyučování

pro přípravu porodních

asistentek

Porodní asistence B 5349

1.8.2023

31.7.2029