Modernizace dorozumívacího zařízení sestra - pacient

Modernizace dorozumívacího zařízení sestra - pacient

Třebíč, 13. 12. 2022 – V třebíčské nemocnici byla dokončena oprava dorozumívacího systému sestra - pacient na oddělení společné interní a neurologické JIP, neurologie, interny A,  B a oddělení LDN Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. V rámci projektu byla provedena demontáž staré technologie s následným nahrazením a instalací nové moderní technologie, která pracuje na principu centrální řídící jednotky propojující samostatné podružné jednotky na sesternách oddělení a komunikačními jednotkami u každého pacientského lůžka a u každého vstupu na pokoj. Celková cena včetně daně činila 4 902 950 korun. Opravu realizovala společnost TIPA Telekom plus a. s.

Současné zařízení nahradilo již původní morálně zastaralé, které bylo pořízeno v roce 1998. „Oprava byla nezbytná, dorozumívací zařízení je nedílnou součástí komunikace pacienta se sestrou a to především pro ležící pacienty a pacienty umístěné v izolaci,“ komentuje naléhavost opravy dorozumívacího zařízení ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

„Bylo naší prioritou toto dorozumívací zařízení modernizovat. Komunikace směrem sestra pacient či naopak je klíčovou součástí ošetřovatelské péče,“ dodává ředitelka Tomášová.

 

Oprava dorozumívacího zařízení byla financována s podporou:

Moravskobudějovický mikroregion

200 000 Kč

Svazek obcí pro komunální služby

60 000 Kč

Obec Březník

50 000 Kč

KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o.

10 000 Kč

Trebilift, s.r.o.

10 000 Kč

Dary obcí

Finančním dárcům děkujeme.


Mgr. Jitka Mácová - tisková mluvčí, Nemocnice Třebíč, e-mail: jmacova02@nem-tr.cz