Generální oprava komunikačního zařízení mezi pacientem a ošetřovatelským personálem

Generální oprava komunikačního zařízení mezi pacientem a ošetřovatelským personálem

Třebíč, 19. 12. 2023 – Generální opravy a modernizace se v třebíčské nemocnici dočkal již druhý pavilon v řadě v případě dorozumívacího systému sestra – pacient. Nyní plně modernizované zařízení v budově M1 využívají oddělení infekční, kožní a plicní. V rámci celého projektu byla provedena výměna staré nevyhovující technologie. Nově nainstalované komunikační zařízení pracuje na principu centrální řídící jednotky, která propojuje jednotky jak na sesternách, tak jednotky u každého pacientského lůžka i jednotky u vstupů na pokoj. Celková pořizovací cena včetně daně činila čtyři a půl milionu korun. Výběrové řízení na opravu komunikačního zařízení vyhrála společnost TIPA Telekom plus a. s., která následně zajistila realizaci veškerých oprav.

Modernizace komunikačních jednotek v budově M1 plynule navázala na loňskou opravu téhož zařízení v budově U. „Komunikace mezi pacientem a ošetřovatelským personálem je často klíčová - obzvláště u starších či imobilních pacientů. Pacienti v izolaci jsou na tento způsob komunikace přímo odkázáni,“ popisuje význam a důležitost opravy dorozumívacího zařízení ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

„Ráda bych poděkovala všem dárcům, kteří přispěli na pořízení tohoto pro pacienta velmi důležitého komunikačního systému. Okamžité přivolání pomoci či zajištění včasné léčebné i ošetřovatelské péče je naší prioritou,“ dodává ředitelka Tomášová.

 

Oprava dorozumívacího zařízení byla financována s podporou:

                                                                                                          v Kč

Město Třebíč 485 214,68
Moravskobudějovický mikroregion 200 000,00
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
100 000,00
TTS energo s.r.o.
100 000,00
Huhtamaki Česká republika, a.s. 100 000,00
Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
100 000,00
Obec Březník 50 000,00
MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. 50 000,00
MANN + HUMMEL Service s.r.o. 50 000,00
KOOPERACE Hrotovice, akciová společnost (a.s.) 30 000,00
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 10 000,00
KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o.
10 000,00
Obec Hvězdonovice 10 000,00
ZON spol. s r.o. 5 000,00
Dary obcí a další drobní dárci.

Děkujeme.

Mgr. Jitka Mácová - tisková mluvčí, Nemocnice Třebíč, e-mail: jmacova02@nem-tr.cz, 12/2023