Základní údaje

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
 

je zřízena na základě zřizovací listiny schválené usnesením č. 074/02/2003/ZK
na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 31. 3. 2003.


Zřizovatel nemocnice
Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava


Předmět a hlavní účel činnosti
Poskytování zdravotní péče, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činností odborné knihovny. Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.Doplňkové činnosti:

  • Příprava a prodej obědů cizím strávníkům.
  • Příprava a prodej potravin a doplňkového sortimentu v kantýnách, či v bufetech, včetně prodeje vlastních výrobků.
  • Výdej a prodej léčivých přípravků, látek a zdravotnických pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.
  • Provozování parkoviště, zpoplatnění vjezdu do areálu.
  • Ubytovací služby.
  • Pronájem věcí movitých.
  • Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
  • Sterilizace zdravotnických prostředků.
  • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.


Kontaktní údaje:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2
674 01  Třebíč

Telefon:  568 809 111
Fax:        568 840 862

E-mail: info@nem-tr.cz

Web: https://www.nem-tr.cz

ID datové schránky: tecrjqc


IČO: 00839396
DIČ: CZ00839396

Čísla účtů:
Běžný účet:  12338711/0100 


Úřední hodiny recepce (podatelna) v budově M2 - nepřetržitý provoz. Telefon 568 809 111

Úřední hodiny pokladny v budově M2 (vyzvednutí cenností) - v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hodin. Telefon 568 809 111

Úřední hodiny recepce v budově C - od 7.00 do 19.00 hodin. Telefon 568 809 904, 568 809 444

Úřední hodiny recepce v budově C (RDG) - v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Telefon 568 809 451