Nadace ČEZ finančně podpořila Nemocnici Třebíč

Třebíč – Nadace ČEZ v uplynulém COVID období významně finančně podpořila Nemocnici Třebíč. Jednou z pomocí bylo financování projektu - Osobní ochranné prostředky ve výši 50 000,- Kč. Nadační příspěvek byl využit na nákup šitých roušek od firmy Altreva.

O finanční prostředky bylo požádáno na zajištění dostatečného množství osobních ochranných prostředků pro ochranu zdravotnických pracovníků, u kterých bylo zvýšené riziko přenosu nákazy. Ochranné prostředky zajišťují ochranu zdraví a bezpečnost, brání přenosu onemocnění mezi pacienty a zaměstnanci a umožňují, aby personál mohl poskytovat potřebné zdravotnické služby.

Dalším financovaným projektem byl nadační příspěvek na pořízení laparoskopické věže ve výši 500 000,- Kč. Stávající laparoskopická věž je již zastaralá a výrazně opotřebovaná. Laparoskopická věž patří mezi základní vybavení operačních oborů a je využívána při velké části operačních výkonů. Tyto výkony jsou pro pacienta šetrnější a snižují délku hospitalizace a rekonvalescence. Zásadním přínosem nové laparoskopické věže bude mnohem kvalitnější a detailnější zobrazení. Pro operatéra tak bude operační pole přehlednější, dojde k omezení rizika nežádoucích komplikací. Pořízení laparoskopické věže přispěje k navýšení výkonnosti, zkrácení čekacích dob a ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pacientů z regionu.


Nadaci ČEZ a JE Dukovany velmi děkujeme za dlouhodobou podporu.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz