Obec Petrůvky darovala nemocnici nový přístroj

Třebíč – Obec Petrůvky dne 24. června 2020 darovala anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení (ARO) Nemocnice Třebíč nový přístroj AIRVO 2. Přístroj převzala primářka MUDr. Edita Langrová za účasti ředitelky nemocnice Ing. Evy Tomášové od starosty obce Ing. Jaroslava Novotného.

AIRVO 2 je zvláštní typ přístroje, který využívá vysoké průtoky předehřátého zvlhčeného kyslíku podávaného převážně nosní kanylou tzv. NHF (Nasal High Flow) ke zlepšení výměny plynů u spontánně dýchajícího pacienta. „Tento systém terapie je pacienty velmi dobře snášen, mnohem lépe než jiné typy neinvazivní ventilace např. maskou. Laicky řečeno přístroj ulehčí spontánní dýchání a přitom zajistí dostatečné okysličení a pacient se tak může zlepšit bez nutnosti ho připojit na klasickou ventilaci,“ vysvětluje primářka MUDr. Edita Langrová.

Indikovaným nasazením tohoto zařízení je možné optimalizovat spontánní dýchání pacienta a tak předejít nebo i vyloučit nutnost zavedení umělé plicní ventilace. Přístroj nevyžaduje zvýšené dechové úsilí ani jinou zátěž pacienta. Je to moderní metoda, která dokáže oddálit nebo zcela vyeliminovat intubaci a zavedení umělé plicní ventilace. Může také pomáhat při převádění pacienta z umělé plicní ventilace na spontánní dýchání. Díky vysokým průtokům kyslíku do plic dochází ke zmenšení anatomického mrtvého prostoru, dochází ke zvětšení kapacity plic na konci výdechu, ke snížení dechové frekvence a k prohloubení dechů. Přístroj tak umožní zmírnění dechové práce pacienta a zlepšení uvolňování sekretu z dýchacích cest. 


Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz