Informace o lékárně

Lékárna se nachází v 1. podlaží Pavilonu pro matku a dítě, zajišťuje komplexní lékárenskou péči a je nedílnou součástí lůžkového zdravotnického zařízení. Zásobuje všechny ambulance a lůžková oddělení Nemocnice Třebíč, včetně LDN Moravské Budějovice.
Lékárenská péče zajišťuje optimalizaci farmakoterapie a používání prostředků zdravotnické techniky. Je dbáno na soustavné sledování jakosti a kontroly poskytované péče. Lékárenská péče je poskytována hospitalizovaným pacientům, pacientům propuštěným do domácí péče, ambulantním pacientům a pacientům v systému domácí péče.

Nemocniční lékárna je držitelem rozhodnutí o udělení akreditace specializačního vzdělávání v oboru nemocniční lékárenství a zabývá se:

  • zajišťováním a výdejem léčiv a PZT (zdravotnických prostředků)
  • přípravou léčiv
  • jejich kontrolou a vedením příslušné evidence
  • výdejem a přípravou laboratorních chemikálií a laboratorních diagnostik
  • přípravou zvlášť náročných lékových forem (ředění cytostatik pro onkologické pacienty)
  • zajišťuje fyzikálněchemické zkoušení čištěné vody
  • konzultační činnost pro lékaře i laickou  veřejnost


Nabízíme široký sortiment léčivých přípravků, potravinových doplňků, vitaminových preparátů, čajů, zdravotnických pomůcek, inkontinenčních pomůcek a jiných.

Dále lékárna nabízí poradenství v oblasti léčebné kosmetiky. Jsme partnerskou lékárnou francouzské firmy Vichy a firmy La Roche Possay. Tyto výrobky jsou distribuovány výhradně přes lékárny. Přípravky jsou hypoaleregenní a vhodné i pro osoby s velmi citlivou pletí. Přípravky odpovídající vašemu tipu pleti vám doporučí odborně vyškolený personál.

Zavítejte k nám, těšíme se na Vaši návštěvu!

Pracoviště klinického farmaceuta

Pod Lékárnu Nemocnice Třebíč spadá pracoviště klinického farmaceuta. Klinická farmacie je obor orientovaný  na racionalizaci farmakoterapie - tj. na účinnost, bezpečnost a hospodárnost používání léčiv.

Klinický farmaceut pravidelně dochází na vybraná oddělení a formou konziliární činnosti je k dispozici všem oddělením.

Klinický farmaceut spolupracuje s lékaři a sestrami a jeho hlavní úlohou je optimalizovat individuální lékové režimy pacientů. Zvažuje indikace léčiv u konkrétních pacientů. Upravuje dávky dle stavu eliminačních orgánů, na základě laboratorních vyšetření a na základě výsledků měření plazmatických hladin léčiv. Vyhledává lékové interakce a dle klinické závažnosti navrhuje řešení. Identifikuje nežádoucí účinky léčiv a navrhuje opatření vedoucí k jejich minimalizaci. Doporučuje vhodnou lékovou formu a způsob podání s ohledem na stav pacienta. Upozorňuje na inkompatibility zejména při infuzní aplikaci léčiv a navrhuje bezpečný způsob podání.