Chování personálu

Etický kodex pracovníků Nemocnice Třebíč 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ NEMOCNICE TŘEBÍČ

 1. Vytvoření příjemného a bezpečného pobytu pacienta s možností uspokojení individuálních potřeb a respektováním lidské důstojnosti, je naší prioritou.
 2. Stálé zkvalitňování odborné péče a tím větší spokojenost našich klientů, chápeme jako proces k rozvoji Nemocnice Třebíč a naplnění našeho poslání.
 3. Pacient má právo získat od lékaře maximum informací o nemoci a potřebných výkonech. Mimo případy ohrožení života, ale respektujeme i Vaši možnost je odmítnout.
 4. Zachováváme zásady slušného jednání a chování. Jste jediný/á, komu se v danou chvíli věnujeme a respektujeme Vaše právo na soukromí.
 5. Poučíme Vás o prevenci i následných opatřeních – dietě, denním režimu, užívání léků a ochotně zodpovíme Vaše dotazy. Nebojte se nás ptát.
 6. Zachováváme mlčenlivost o údajích, které jste nám sdělili a informace o Vašem zdravotním stavu poskytneme jen Vám a osobám, které sami uvedete.
 7. Viditelná identifikace, upravený vzhled a čistý oděv jsou pro nás samozřejmostí.
 8. Po dobu výkonu své profese se stále vzděláváme a jsme schopni své vzdělání prokázat. Dbáme i na pozitivní rozvoj své osobnosti.
 9. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
 10. Známe a dodržujeme práva pacientů. Očekáváme ale i naplnění předpisů této instituce a plnění povinností pacienta.


Jaké chování může očekávat pacient od personálu naší nemocnice?

 • Zachováváme zásady slušného jednání a chování – zdvořilé a slušné oslovení, představení při prvním kontaktu
 • Jste jediný/á, komu se v danou chvíli věnujeme
 • Pozorně vyslechneme Vaše zdravotní problémy a potíže
 • Informace o Vaší nemoci, potřebných výkonech a o dalším léčebném postupu Vám sdělí lékař jasným, srozumitelným a vhodným způsobem
 • Na základě informace lékaře se rozhodnete, zda souhlasíte s navrhovaným postupem léčby
 • Respektujeme i Vaše právo na odmítnutí péče
 •  Poučíme Vás o prevenci a následných opatřeních – dietě, denním režimu, užívání léků…
 •  Ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zprostředkujeme kontakt s někým, kdo je schopen požadovanou informaci poskytnout
 • V maximální míře respektujeme Vaše soukromí
 • Zachováváme mlčenlivost o údajích, které jste nám sdělili
 • Informace o Vašem zdravotním stavu poskytneme jen Vám a osobám, které sami výslovně uvedete
 • Máte možnost seznámit se s Právy pacientů
 • Upravený vzhled a čistý oděv je pro nás samozřejmostí


Zaměstnanci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace