Nutriční poradenství v Nemocnici Třebíč

Nutriční poradenství v Nemocnici Třebíč

Třebíč, 27. 8. 2020 - Kvalifikovaní nutriční terapeuti Nemocnice Třebíč nabízejí individuální poradenství v oblasti výživy pro hospitalizované, ale i pro ambulantní pacienty v rámci nutriční poradny. Věnují se preventivní výživě v boji proti obezitě, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku či nádorovému onemocnění. Zaměřují se na léčebnou výživu při onemocněních vyžadujících dietní omezení. Provádějí předoperační zhodnocení výživového stavu a nutriční přípravu a přesně nastaví podpůrnou výživu při onkologických i jiných onemocněních způsobujících poruchy příjmu potravy.

Nutriční poradenství se převážně zaměřuje na poradenství u onemocnění zažívacího traktu a ledvin a u metabolických onemocnění, kde se soustředí na úpravu stravovacích a pohybových návyků při redukci hmotnosti, cukrovce a zvýšených hladinách tuků v krvi.

Co čeká pacienta v rámci konzultace?

Nutriční terapeut provede odborné vyšetření výživového stavu a zhodnotí jeho stravovací a pohybové zvyklosti, změří složení těla bioimpedanční metodou, doporučí energetickou a biologickou potřebu a společně s pacientem sestaví individuální nutriční plán přesně podle jeho potřeb. Terapeut v případě potřeby také spolupracuje s lékařem nutricionistou z nutriční ambulance.

Objednání na konzultace nutričního stavu a potřeb pacienta je možné u Mgr. Zdeňky Bartošové na telefonním čísle 568 809 382, v případě hrazení konzultací pojišťovnou je nutné mít žádanku od lékaře. Cena první návštěvy je 300,- Kč, každá další návštěva 140,- Kč. Nutriční poradnu naleznete v přízemí budovy U.

V současné době ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč probíhají v Domovech s pečovatelskou službou Vltavínská, Myslbekova, Koutkova a Fr. Hrubína velmi oblíbené preventivní přednášky na téma Zdravá výživa v seniorském věku. „Naše přednášky zvyšují informovanost seniorů o správném stravování, přináší nové inspirace, zpestření jídelníčku a stávají se krásnou společenskou událostí pro obyvatele těchto domovů,“ uvádí nutriční terapeutka Zdeňka Bartošová.

 

 

Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz