Situace v Nemocnici Třebíč (COVID-19)

Třebíč, 9. 10. 2020 - V Nemocnici Třebíč se výrazně zvýšil počet pacientů COVID-19 pozitivních. Celkem je v nemocnici 46 pozitivních pacientů a 29 pozitivních zaměstnanců. Z toho v LDN v Moravských Budějovicích je 32 pozitivních pacientů, 16 pozitivních zaměstnanců a jeden, u kterého bude proveden opakovaný test.

Nemocnice postupuje podle pandemického plánu. Péči o pacienty COVID-19 pozitivní zajišťuje infekční a nově i plicní oddělení a LDN v Moravských Budějovicích. Pacienti, jejichž stav vyžaduje oxygenaci či umělou plicní ventilaci, jsou umístěni na ARO. Došlo k omezování plánované operativy na ortopedickém, urologickém, gynekologickém, ORL a očním oddělení. Ukončen byl provoz jednodenní chirurgie. K částečnému omezení provozu dochází také na rehabilitačním oddělení, kde jsou hospitalizováni necovidoví pacienti interních i chirurgických oborů.

„Máme velmi kritický nedostatek ošetřovatelského personálu – zdravotních sester a sanitářů,“ s obavami komentuje vzniklou situaci ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová.Jitka Mácová - tisková mluvčí

Nemocnice Třebíč

e-mail: jmacova02@nem-tr.cz