Nemocnice poděkovala starostům z Třebíčska

Nemocnice poděkovala starostům z Třebíčska

Třebíč - V úterý 20. června 2023 v 13.00 hodin navštívili Nemocnici Třebíč starostové třebíčského okresu. Vedení Nemocnice Třebíč poděkovalo starostkám a starostům za  dlouhodobou finanční podporu, které si vedení nemocnice velmi váží. Ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová současně informovala starosty o chodu, struktuře a hospodaření nemocnice.

Setkání bylo spojené s prohlídkou centrálního dispečinku, urgentního příjmu, nadzemní i podzemní částí energocentra a drobným pohoštěním. Finanční příspěvky, přicházející od obcí, pravidelně putují na obnovu přístrojového vybavení nemocnice.

Finančně náročným projektem pro rok 2023 bude oprava a modernizace dorozumívacího zařízení v budově M naoddělení infekčním, kožním a plicním. „Dorozumívací zařízení s názvem sestra – pacient je nedílnou součástí komunikace pacienta s ošetřovatelským personálem a to především pro ležící pacienty a pacienty umístěné v izolaci,“ vysvětluje důležitost zařízení především pro imobilní pacienty ředitelka nemocnice Eva Tomášová. „Předpokládaná pořizovací cena je čtyři a půl milionu korun,“ dodává ředitelka nemocnice.

V rámci opravy komunikačního zařízení bude provedena demontáž staré technologie s  následným nahrazením a instalací nové moderní technologie, která bude pracovat na principu centrální řídící jednotky na sesternách oddělení a komunikačních jednotek u každého pacientského lůžka a u každého vstupu na pokoj. Oprava komunikačního zařízení mezi sestrou a pacientem jednoznačně přispěje ke zlepšení kvality zdravotní péče a zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů a především k bezpečnému pobytu na lůžku s možností rychlého přivolání ošetřovatelského personálu a pomoci.

„Děkujeme všem dárcům, kteří finančně podporují nemocnici a podílejí se na zvyšování komfortu při poskytování léčebných i ošetřovatelských služeb pacientům celého třebíčského regionu,“ uzavírá ředitelka.

Máte zájem stát se partnerem Nemocnice Třebíč a spolupodílet se na financování tohoto komunikačního zařízení či jiného přístrojového vybavení? Stačí kontaktovat obchodní oddělení Bc. Monika Trnková, e-mail mtrnkova@nem-tr.cz, tel. 568 809 647.

Mgr. Jitka Mácová - tisková mluvčí, Nemocnice Třebíč, e-mail: jmacova02@nem-tr.cz

6/2023