Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Nemocnice Třebíč v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“), přijímá oznámení dle uvedeného zákona.

Vnitřní oznamovací systém Nemocnice Třebíč je určen pouze pro oznámení učiněné osobami, které pro Nemocnici Třebíč vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Ostatní osoby podávají oznámení dle ZOO prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Informace o podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti a jeho oznamovací systém jsou dostupné na stránkách: Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

Příslušnou osobou k přijímání a prověřování oznámení v Nemocnici Třebíč je právník organizace, JUDr. Jana Plotová.

Anonymní oznámení se nepřijímají.

Způsob podání oznámení do vnitřního oznamovacího systému Nemocnice Třebíč:

- písemně e-mailem na adresu: vosa@nem-tr.cz

- písemně na recepci budovy M na adrese Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč k rukám právníka v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ“,

- osobně nebo ústně do písemného záznamu v kanceláři právníka dle předchozí domluvy do 14 dnů od požadavku na podání oznámení do písemného záznamu,

- telefonicky na č. +420 568 809 652 bez pořízení audiozáznamu.Nenalezen žádný článek