Hematologická a odběrová

Hlavní telefon+420 568 809 223Kde nás najdeteBudova L
Podlaží Přízemí
kompletní ordinační hodiny
Hematologická a odběrová

Hematologická ambulance, vč. stacionáře bude uzavřena ve dnech 8.-10., 12., 15.-17. a 19. července 2024, dále 5.-9. srpna 2024. 


Součástí ambulantní části je hematologická ambulance, denní stacionář a odběrová ambulance.

Spektrum poskytované péče:

1. V hematologické ambulanci se provádí diagnostika, léčba a dispenzarizace nemocných s hematologickými, hematoonkologickými chorobami a poruchami krevního srážení (anemie, poruchy leukocytárního systému, krevních destiček, lymfoproliferativní a myeloproliferativní onemocnění). Je zde zajištěna standardní hematologická péče včetně aplikací transfúzních přípravků a krevních derivátů.
Lékaři pracující na ambulanci zajišťují také konsiliární vyšetření pro jednotllivá oddělení nemocnice v oblasti hematologické problematiky.

2. Na denním stacionáři se pacientům ambulantně podávají transfúzní přípravky a krevní deriváty. Pacienti dochází do stacionáře k infúzní terapii, venepunkcím a k provedení některých diagnostických zákroků (sternální punkce, trepanobiopsie).
Stacionář je využíván také k podávání infúzní vazodilatační terapie na základě indikace cévního chirurga.
Denní stacionář má 5 lůžek a 2 křesla. Po podání léčby, či provedení zákroku pacienti ve stabilizovaném stavu odcházejí domů, což pacienti nevyžadující hospitalizaci velmi ocení.

Diagnostika a léčba krevních chorob vyžadující intenzivní hematologickou péči včetně transplantace kostní dřeně, periferních kmenových buněk a léčba komplikovaných poruch hemostázy je prováděna po domluvě ve vysoce specializovaných hematologických pracovištích. Pro pacienty naší spádové oblasti jsou jimi zpravidla II. interní hematoonkologická klinika a Oddělení klinické hematologie ve FN Brno - Bohunice.
Odbornou péči pro pacienty naší ambulance zajišťují také externí lékaři z II. interní hematoonkologické kliniky FN Brno - Bohunice:
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.

Péči o pacienty zajišťují 3 zdravotní sestry.

3. V odběrové ambulanci se provádí odběry biologického materiálu dle požadavku lékařů jednotlivých ambulancí nemocnice, některých externích lékařů a také odběry pro zájemce o laboratorní vyšetření za úplatu (samoplátce).

Při požadavku vyšetření na HIV na vlastní žádost klienta za úplatu  z důvodu vystavení certifikátu (např. pro výjezd do zahraničí)  - je krevní odběr proveden cestou odběrové ambulance nemocnice, pokud klient žádá vyšetření na HIV z důvodu kontroly zdravotního stavu (např. si je klient vědom rizikového chování v uplynulém období) - je odběr krve proveden cestou kožní ambulance nemocnice.


Přístup do této ambulance je samostatným vchodem v pravé části budovy "L".

Kontakty:
  • Objednávání pacientů do hematologické ambulance: tel. 568 809 223
  • Staniční lékař hematologie: MUDr. Alena Havlíčková tel. 568 809 543; email: ahavlickova@nem-tr.cz
  • Lékař hematologie: MUDr. Marie Šlechtová tel. 568 809 543 nebo 362; email: mslechtova@nem-tr.cz, MUDr. Martina Tomášová
zobrazit celý text skrýt celý text
Ordinační hodiny Fotogalerie
Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny hematologické ambulance:

Pondělí: 07:30 - 14:00 poradna pro poruchy krevního srážení
Úterý: 07:30 - 14:00  
Středa: 07:30 - 12:00  
Čtvrtek: 07:30 - 14:00 hematoonkologická specializovaná poradna
Pátek: 08:00 - 12:00  

Telefonická konzultace s lékařem na výsledky vyšetření PO - ČT  14:00 - 14:30 na tel.: 568 809 543.


Ordinační hodiny odběrové ambulance:

Pondělí: 06:30 - 14:00
Úterý: 06:30 - 14:00
Středa: 06:30 - 14:00
Čtvrtek: 06:30 - 14:00
Pátek: 06:30 - 13:00

Telefonické objednání pacientů od 13.00 hodin na tel.: 568 809 223.

V PO – PÁ od 6:30 hodin do 8:00 hodin budou přednostně provedeny odběry biologického materiálu pacientům s diabetem na inzulínu.

 

 Fotogalerie