Zdravotně sociální pracovník

Hlavní telefon+420 568 809 965Kde nás najdeteBudova U
Podlaží : Přízemí
kompletní ordinační hodiny
Zdravotně sociální pracovník

Umístění: budova U, přízemí, video.


Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se prolíná péče zdravotní a sociální. Do péče jsou přijímáni klienti nahlášeni ze všech oddělení nemocnice, rovněž klienti nemocnice, kteří sami požádají o pomoc nebo prostřednictvím zdravotní sestry, rodiny či jiné osoby.


Zdravotně sociální pracovník pomáhá při řešení sociálních problémů klienta, pokud není schopen svoji situaci řešit vlastními silami, rodina mu nemůže či nechce tuto pomoc poskytnout, nebo je osamocen.

•   Poskytuje informace o sociálních dávkách (příspěvek na péči, hmotná nouze).

•   Poskytuje informace o sociálních službách (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, pečovatelské služby, ubytovny, azylové domy atd.).

•   Individuálně pomáhá při podání žádosti o dávku.

•   Pomáhá při podání žádostí na domovy pro seniory, pečovatelské domy.

•   V zájmu klienta spolupracuje s rodinou a s různými organizacemi dle potřeby (léčebny dlouhodobě nemocných, ubytovny, městské úřady, úřady práce,pečovatelské služby, domácí ošetřovatelská péče, organizace poskytující terénní ambulantní a pobytové sociální služby atd.).

 

•   Spolupracuje s Intervenčním centrem Kraje Vysočina na případech domácího násilí (např. při zjištění domácího násilí u seniora).

•   Podílí se na činnostech spojených s řešením sociální situace u novorozenců.

 

Provozní doba:
Vzhledem k tomu, že zdravotně sociální pracovník dochází i za pacienty na jednotlivá oddělení, doporučujeme si termín schůzky předem telefonicky domluvit.


Kontakty na oddělení

 

Provozní doba - Nemocnice Třebíč

PO - PÁ

Zdravotně sociální pracovník - Nemocnice Třebíč


Bc. Silvie Schmidtová
Telefon: 568 809 965, 704 984 766
E-mail: sschmidtova@nem-tr.cz

Zdravotně sociální pracovník - Nemocnice Třebíč


Bc. Veronika Hromadová
Telefon: 568 809 965, 604 908 277
E-mail: vhromadova@nem-tr.cz

Zdravotně sociální pracovník - Nemocnice Třebíč


Bc. Martina Zimolová
Telefon: 568 809 369
E-mail: mzimolova@nem-tr.cz


Provozní doba - LDN Moravské Budějovice 

PO - PÁ
Zdravotně sociální pracovník - Moravské Budějovice                          
Mgr. Lenka Růžičková                                                                                   
Telefon: 568 809 112
E-mail:  lruzickova02@nem-tr.cz
zobrazit celý text skrýt celý text
Ordinační hodiny Ke stažení Video
Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Provozní doba - Nemocnice Třebíč

PO - PÁ

Zdravotně sociální pracovník - Nemocnice Třebíč


Bc. Silvie Schmidtová
Telefon: 568 809 965, 704 984 766
E-mail: sschmidtova@nem-tr.cz

Zdravotně sociální pracovník - Nemocnice Třebíč


Bc. Veronika Hromadová
Telefon: 568 809 965, 604 908 277
E-mail: vhromadova@nem-tr.cz

Zdravotně sociální pracovník - Nemocnice Třebíč


Bc. Martina Zimolová
Telefon: 568 809 369
E-mail: mzimolova@nem-tr.cz

 
Provozní doba - LDN Moravské Budějovice 

PO - PÁ
Zdravotně sociální pracovník - Moravské Budějovice                          
Mgr. Lenka Růžičková                                                                                   
Telefon: 568 809 112
E-mail:  lruzickova02@nem-tr.czKe stažení Video