Urologie

Hlavní telefon+420 568 809 252Kde nás najdeteBudova C
Podlaží II. NP
kompletní ordinační hodiny
Urologie

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / pavilon C

Samostatné urologické oddělení vzniklo v naší nemocnici v roce 1990. Do té doby byly některé  urologické výkony prováděny na chirurgickém oddělení.

V současné době zajišťuje naše pracoviště diagnostickou a léčebnou péči téměř v komplexním rozsahu oboru urologie s výjimkou transpantologie. Jen některá specializovaná vyšetření (radioizotopová vyšetření, nukleární magnetická rezonance …) a terapeutické postupy (ESWL …) jsou pacientům zajišťovány v jiných nemocnicích kraje Vysočina.

Pacienti jsou léčeni a sledováni ambulantně, v případě potřeby jsou přijati k hospitalizaci. Lůžkové oddělení disponuje lůžky v rámci “Společného lůžkového fondu” (urologického, ORL a chirurgické oddělení). Dětské pacienty hospitalizujeme na dětském oddělení.

Lékaři urologické specializace jsou v nemocnici přítomni vždy v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin, v nepracovní dny od 7:00 do 13:00 hodin. Mimo tuto dobu je hospitalizovaným pacientům i pacientům přicházejícím k vyšetření zvenčí k dispozici lékař chirurgické služby. Tento nemá urologickou specializaci, je však schopen poskytnout pacientovi bezprostřední pomoc a posoudit, zda vyšetření specialistou snese odkladu. V neodkladných případech má možnost konzultovat odborníka s urologickou specializací, který je dostupný nepřetržitě na mobilním telefonu.

Urologické operace provádíme všemi způsoby, které moderní urologie nabízí, tedy otevřenou cestou, laparoskopicky, transuretrálně, ureterorenoskopicky i z perkutánního přístupu. Vždy se snažíme pacientovi nabídnout takovou alternativu, která je nejšetrnější a nejlepší v jeho konkrétním případě s ohledem na charakter onemocnění ale též na pacientův stav i případná přidružená onemocnění.

Uro-onkologickou problematiku řešíme na našem pracovišti prakticky v celé šíři:

 • U zhoubných nádorů ledvin tam, kde je to možné (více než 70% případů), preferujeme "záchovné resekčními výkony". Při nich se neodstraňuje celá ledvina postižená nádorovým procesem, nýbrž jen její větší či menší část. Zachování funkční tkáně ledviny může být pacientovi prospěšné v pozdější době, jelikož u 3,5 až 4,5 % pacientů se může současně nebo i s delším časovým odstupem objevit ložisko nádoru i na druhé straně. Tam, kde není možné odstranění části ledviny, provádíme odstranění celé ledviny, tzv. nefrektomii.  Tyto operace provádíme klasickým způsobem z otevřeného řezu nebo tam, kde je to možné tak laparoskopicky.
 • Nádory močového měchýře řešíme v případě povrchových nádorů endoresekcí (endoskopická operační metoda přes močovou trubici). V indikovaných případech, kde nádor prorůstá do hlubších vrstev stěny měchýře provádíme radikální cystektomie (kompletní odstranění močového měchýře u muže i s prostatou, u ženy s odstraněním dělohy a vaječníků, spádových pánevních a retroperitoneálních uzlin). Derivace moče (zajištění odtoku) řešíme různými způsoby s ohledem na rozsah postižení, celkový stav pacienta i jeho přání. Kde je to možné, vytváříme ortotopickou neovesikou z některé části zažívacího traktu ("nový" močový měchýř ze střeva s napojením zpět na močovou trubici), v ostatních případech zajišťujeme odtok moči ileálním konduitem (stomií, neboli vývodem).
 • U pacientů s lokalizovanou rakovinou prostaty  provádíme radikální prostatektomie. Preferujeme otevřenou cestu, která je šetrná, má srovnatelné výsledky jako některé novější (více zpopularizované) technologie, umožňuje dobrou kontrolu nádoru i vytvoření kvalitní anastomózy pokračujícím stehem, s jen krátkodobou nutností ponechání močového katetru. Tato operace neznamená větší zátěž pro pacienta  nežli metody laparoskopické, u kterých v dané indikaci neshledáváme pro pacienta žádné zjevné výhody.
 • U pacientů s pokročilejšími formami onkologického onemocnění spolupracujeme prostřednictvím Onkologické indikační komise v návrhu i zajištění adekvátní terapie s Krajským onkologickým oddělením v Jihlavě a je-li to nutné, tak i s dalšími specializovanými onkologickými zařízeními.
 • Kromě onkologických onemocnění se věnujeme v celém rozsahu i spektru nenádorových urologických onemocnění.
 • K nejrozšířenějším oblastem patří péče o nemocné s benigní prostatickou hyperplazií (BPH). Tito jsou léčeni konzervativně (neoperačně pomocí medikamentů) nebo moderními operačními metodami endoskopickými (TUR-P nebo TURis) a otevřenými (prostatektomie transvezikální či retropubická dle Millina).
 • Problematika urolitiázy (močových kamenů) je řešena moderními endoskopickými metodami přirozenými močovými cestami nebo perkutánně z vpichu do ledviny.
 • Běžnou součástí operativy jsou plastické výkony na zevním genitálu (obřízka neboli cirkumcise, plastiky hydrokély …) a u žen operační korekce močové inkontinence (řešení úniku moče)  moderními "páskovými" metodami TVT či TOT ale též výkony tzv. rekonstrukční urologie (pyeloplastiky, uretroplastiky …).


K ambulantnímu vyšetření je možné se objednat telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. na tel. č. 568 809 248.

Kontakty na oddělení

 • Pracovna sester
  568 809 252
 • Recepce spojeného lůžkového fondu
  568 809 716
 • Ambulance
  568 809 248
 
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Ke stažení Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Primář

Nemocnice Třebíč MUDr. Ivo Šabacký isabacky@nem-tr.cz

Lékař

Nemocnice Třebíč MUDr. Roman Hrabec ,FEBU rhrabec@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Petr Kumstát pkumstat@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Václav Peňáz vpenaz@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. MVDr Jana Kubátová jkubatova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Michal Soška msoska@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Tereza Bačová tbacova@nem-tr.cz

Vrchní sestra SLF

Nemocnice Třebíč Vladimíra Široká ,DiS. vsiroka@nem-tr.cz+420 568 809 251
Ke stažení Fotogalerie