Infekční

Hlavní telefon+420 568 809 524Kde nás najdeteBudova M1
Podlaží II. NP
kompletní ordinační hodiny
Infekční

Lůžková oddělení | Infekční

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova M - II. nadzemní podlaží


Infekční oddělení se nachází v areálu nemocnice v druhém podlaží pavilonu M, společně s oddělením kožním a plicním.

Budova byla uvedena do provozu v roce 2003.

Disponujeme 20 standardními lůžky, s kterými manipulujeme v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, dle aktuální epidemiologické situace na oddělení.

 

Každý pokoj je vybaven WC s umyvadlem a sprchovým koutem. Pro imobilní pacienty je k dispozici prostorná koupelna s vanou a hydraulickým zvedákem, v případě nutnosti lze využít pro tyto nemocné antidekubitní matrace s kompresorem.

Lůžka na pokojích jsou polohovatelná, u každého je přívod medicinálního kyslíku. V budově je aktivní připojení Wifi.

Osobní věci a oděv si pacienti ukládají do uzamykatelných skříní na pokoji.

V prostorách oddělení je dvoukomorová čistá – špinavá kuchyňka vybavená dekontaminační myčkou a sterilizátorem na nádobí a automatickým výrobníkem horké vody. Na oddělení je dále k dispozici čistící místnost s myčkou podložních mís.

 

K potřebě pacientů je k dispozici plně vyhovující počet infuzních pump, injekčních dávkovačů, EKG, pulsní oxymetry, bed – side monitor, defibrilátor.

 

Služby lůžkové části oddělení:

Na lůžkovou část infekčního oddělení je ročně přijímáno kolem 900 pacientů, s průměrnou ošetřovací dobou kolem 9 dnů.

Pečujeme o nemocné se všemi infekčními chorobami kromě infekce HIV/AIDS.

Jde zejména o infekce COVID-19, zažívacího traktu, kůže, podkoží, sepse, postinfekční a parainfekční záněty pohybového aparátu, infekce centrální nervové soustavy – záněty mozkových blan a mozku, boreliózu všech manifestací, respirační infekce, infekční mononukleózu, infekční žloutenky všech typů a jiné poruchy jaterní činnosti, antropozoonotická onemocnění (nemoci přenosné ze zvířete na člověka), onemocnění parazitární a v neposlední řadě soustřeďujeme pacienty s nozokomiálními infekcemi, způsobenými nejčastěji bakterií clostridium difficile a methicilin resistentním zlatým stafylokokem.

V indikovaných případech zahajujeme na lůžkové části očkování proti vzteklině.

Řešíme diferenciální diagnostiku teplot neznámého původu, uzlinového syndromu a zdravotní obtíže navrátilců z tropů a subtropů.

 

Návštěvy u lůžek pacientů povolujeme individuálně po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem.            

 

Vyšetřovací metody: Naši pacienti jsou vyšetřováni jednak obvyklým klinickým vyšetřením: prohlídkou lékařem, dále běžnými metodami v závislosti na povaze onemocnění: RTG, ultrazvukem, EKG, měření saturace kyslíku pulsním oxymetrem, k dispozici je CT pracoviště a magnetická rezonance. Provádíme laboratorní vyšetření krve, moče, stolice, mozkomíšního moku. K těmto vyšetřením využíváme jak kvalitní laboratoře Nemocnice Třebíč, tak i univerzitní či národní referenční laboratoře v České republice.

Většina vyšetření je nebolestivých, u méně příjemných vyšetření se snažíme odstranit pochopitelnou nejistotu pečlivým poučením, případně podáním vhodných léků.

Vždy užíváme prověřené standardizované postupy vyšetření a léčby. Máme velmi dobré a přátelské kontakty na kolegy klinických pracovišť, takže našim pacientům je případná péče na klinikách k dispozici.

 

Objednání v infektologické ambulanci doporučujeme pacientům s déletrvajícími obtížemi a pacientům přicházejícím  ke kontrolám. Tímto opatřením se snažíme zkrátit nepříjemnou čekací dobu v čekárně. Objednací časy je však nutno brát jako orientační: délka práce s jednotlivým pacientem nemusí odpovídat původnímu plánu. Prodleva proti objednané době vyšetření nastává zejména z důvodů příchozích neobjednaných pacientů s akutními závažnými obtížemi.  Při prodlevě proti původní objednané době, která přesáhne 30 minut, jsou pacienti v čekárně informováni ambulantním lékařem či sestrou o důvodech zpoždění.

Pacienti s akutními zdravotními obtížemi (horečky, bolesti hlavy, vyrážky po přisátí klíštěte, průjmová onemocnění, obtíže po návratu z tropů a subtropů apod.) mohou přijít bez předchozího objednání a budou ošetřeni dle kapacitních možností pracoviště co nejdříve, s přihlédnutím k závažnosti klinických obtíží.

 

V rámci ambulantní péče očkujeme proti vzteklině (antirabické centrum), virovému zánětu mozkových blan, infekčním žloutenkám.

Provádíme vyšetření, sledování a očkování osob poraněných neznámou injekční jehlou. Vyšetřujeme gravidní ženy při podezření na infekce v graviditě a následně zprostředkováváme jejich došetření a sledování na oddělení prenatální diagnostiky na klinikách.

Ambulantně pečujeme o pacienty s chronickými infekčními záněty jater typu B a C. Léčíme a sledujeme nemocné s boreliózou, infekční mononukleózou. Podáváme profylakticky depotní peniciliny.

Poskytujeme konsiliární službu praktickým lékařům a ostatním specialistům.

 

Personál a kvalifikace 

 

Na infekčním oddělení pracují atestovaní infektologové s praxí. Další lékaři jsou v přípravě na atestaci. Lékaři se pravidelně účastní odborných kurzů, národních i mezinárodních zahraničních sjezdů a jsou držiteli všech potřebných licencí České lékařské komory i Diplomů celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

Tým všeobecných sester je stabilizovaný, zkušený. Sestry se účastní postgraduálních vzdělávacích programů včetně aktivní přednáškové činnosti.

 

Oddělení je držitelem:


·         Akreditace MZ ČR pro postgraduální vzdělávání v oboru infekční nemoci.

·         Certifikátu garantovaného pracoviště pro léčbu virových hepatitid ČLS JEP.

 

Nemocnice jako celek získala akreditaci Spojené akreditační komise.

 

Cíl oddělení

 

Na další období je dále plnit a udržet standardy Spojené akreditační komise, uplatňovat nejnovější metody v léčbě infekčně nemocných, angažovat se v politice racionální antibiotické léčby a prevence nozokomiálních nákaz.

 

Kontakty na oddělení

  • Infekční oddělení
    568 809 524
  • Infekční ambulance
    568 809 507
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Ordinační hodiny Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Primář

Nemocnice Třebíč MUDr. Zbyšek Pospíšil zpospisil@nem-tr.cz

Lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Hana Plocková hplockova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Marie Bradáčová mbradacova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Libuša Králová lkralova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Petra Pyrochtová ppyrochtova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Mária Šulcová msulcova@nem-tr.cz

Vrchní sestra

Nemocnice Třebíč Bc. Ludmila Pospíšilová lpospisilova@nem-tr.cz+420 568 809 519
Ordinační hodiny Fotogalerie