Ortopedie

Hlavní telefon+420 568 809 235Kde nás najdeteBudova C
Podlaží +III
kompletní ordinační hodiny
Ortopedie

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova C

 

Ortopedie je samostatný chirurgický obor, zabývající se chirurgií pohybového systému, zaujímající širokou škálu výkonů od korekce vrozených vad, přes degenerativní, zánětlivé onemocnění, až po traumatické postižení pohybové soustavy.

Ortopedické oddělení se nachází v pavilonu C. Lůžková část se skládá ze standardního oddělení se 27 lůžky.
Na ortopedickém oddělení a na ortopedických ambulancích se o pacienty stará 38 členný personál, čítající 10 lékařů, 11 sester, 5 ambulantních sester, 3 sanitářek a 1 sanitáře. 

Ortopedické oddělení je akreditované pracoviště, které umožňuje předatestační přípravu pro lékaře v oboru Ortopedie.

Léčbu v ortopedii můžeme rozdělit na operační a konzervativní, kde operační léčba výrazně převyšuje nad konzervativní.
Operativa je prováděna na 2 operačních sálech, určených výhradně pro kostní operace. Tyto operační sály splňují veškeré požadavky kostní chirurgie. Spektrum vykonávaných operací je široké a stále podléhá inovacím dle nových poznatků v oboru. Pro příklad uvedeme nejčastěji prováděné plánované operace: umělé náhrady kloubů (kyčel, koleno, rameno, hlezno, metakarpofalangeální klouby rukou), artroskopické ošetření kloubů, stabilizace ramena, plastika zkříženého vazu kolena, menisektomie, synovektomie, burzektomie, korekce předonoží, chirurgie ruky (palmární aponeurektomie pro M. Dupuytren, operace pro stenosující tendovaginitidy, šlachové přenosy a plastiky), synovektomie kloubů a šlach, operace lokte při entezopatiích („tenisový, oštěpařský loket“), operace Achillovy šlachy, úžinové syndromy v oblasti lokte a zápěstí (syndrom karpálního tunelu, Guyonův kanál), revmatochirurgie a ošetření následků vážnějších úrazů. Ošetřujeme veškeré úrazy končetin. V traumatologii trvale zavádíme moderní léčebné metody. Provádíme osteosyntézu nestabilních zlomenin s užitím techniky úhlově stabilních dlah. Úrazy páteře a polytraumata vyžadující operační léčbu odesíláme na specializovaná vyšší pracoviště (traumacentrum, cévní chirurgie).

 

Následná pooperační péče o pacienty je poskytována na lůžkovém oddělení a to podle zdravotního stavu pacienta. Děje se tak na JIP, nebo na standardním oddělení. Menší část pacientů tvoří ti, kteří jsou léčeni konzervativně, nebo vyžadují intenzivnější došetření obtíží.

 

Složitější případy, např. nádorové postižení jsou vždy konzultovány se specializovaným pracovištěm (Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny) popřípadě předány do jejich péče. Poskytujeme komplexní konzervativní ortopedickou péči pro děti a dospělé.

 

Velká část ortopedických pacientů je vedena v ambulantní péči, kterou zajišťují lékaři ortopedického oddělení v prostorách Nemocnice Třebíč. A to v přízemí pavilonu C, po pravé straně, v  prostorách polikliniky na Vltavínské ul. ve 2. poschodí. V pracovní dny  vždy mezi 8.-.14.h. Jedním z úkolů ortopedické ambulance je sledování vrozených vyvojových vad u dětí, nejčastěji vyvojové dysplazie kyčelní, kde každý novorozenec je vyšetřen již v porodnici a následně kontrolován formou klinického vyšetření a ultrazvukového vyšetření.

Žádosti o výpis z lékařské dokumentace:

1.    Po telefonické domluvě v pracovní dny mezi 10-14.h. na telefonním čísle: 568 809 229
2.    Písemnou formou na adresu: ortopedického oddělení


Pracovníci ortopedického oddělení v Třebíči jsou erudovaní, všichni se trvale vzdělávají, aktivně se účastní odborných a vědeckých zasedání.

Kontakty na oddělení

 
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Ke stažení Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Primář

Nemocnice Třebíč MUDr. Jiří Šajnar jsajnar@nem-tr.cz

Lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Alena Matějková amatejkova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Markéta Velebová mvelebova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Lucie Vyroubalová lvyroubalova@nem-tr.cz

Lékař

Nemocnice Třebíč MUDr. Vladimír Hájek vhajek@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Zdeněk Kovář zkovar@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Miroslav Lisý mlisy@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Aleš Pařízek aparizek@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Roman Sedláček rsedlacek@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Petr Směřička psmericka@nem-tr.cz

Zástupce primáře

Nemocnice Třebíč MUDr. Leoš Novotný lnovotny@nem-tr.cz

Vrchní sestra

Nemocnice Třebíč Bc. Hana Nováčková hnovackova@nem-tr.cz+420 568 809 232
Ke stažení Fotogalerie