Oční

Hlavní telefon+420 568 809 852Kde nás najdeteBudova U
Podlaží -II
kompletní ordinační hodiny
Oční

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova U


Oční oddělení zabezpečuje dle přirozeného spádu oftalmologickou preventivně léčebnou péči II. typu pro spádovou oblast necelých 130.000 obyvatel bývalého okresu Třebíč. Špičkové přístrojové vybavení a personální obsazení umožňují včasnou diagnostiku a léčbu všech očních onemocnění. Dne 3. 6. 2016 nám byla prodloužena původní akreditace ministerstva zdravotnictví z roku 2006, která  má nyní platnost do roku 2024. Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o prodloužení akreditace na celý vzdělávací  program.

Hlavní zaměření na:
1/  Mikrochirurgii předního segmentu
 • operace šedého zákalu /fakoemulzifikace pomocí přístroje INFINITI s implantací moderních intraokulárních čoček/
 • plastické operace

2/
  YAG laser nekrvavé zákroky především u sekundárních šedých zákalů.

3/
Fotokoagulační laserové ošetření sítnice. Po předchozí fluorescenční angiografii a použití fundus kamery digitálního zobrazovacího systému /ošetření proliferativních diabet. retinopatií, diabetických makulopatií, kmenových cévních okluzí a některých forem věkem podmíněných makulárních degenerací, u některých trhlin sítnice bez odchlípení/.

4/  Problematika glaukomu, perimetr

5/ Spektrální optický koherentní tomograf /OCT/ - zobrazovací metoda, která využívá optického paprsku, jeho odrazu a posunu, jenž je následně zpracován počítačem a převeden pomocí barevné škály do trojrozměrného obrazu vyšetřovaných struktur oka. Rozlišovací schopnost je 5-15 mikrometrů. Slouží nám k přesnému sledování změn na zrakovém nervu i sítnici, zvláště u věkem podmíněných makulárních degenerací a u zeleného zákalu. Dovoluje nám tyto změny sledovat v čase. Můžeme např. čekat s nasazením lokální léčby u glaukomu, u vlhkých forem makulárních degenerací indikovat injekce aplikované do sklivce, indikovat operace. U složitějších patologií je třeba doplnit dalšími vyšetřovacími metodami. S rozšířeným vybavením přístroje můžeme také vyšetřovat přední segment oka - rohovku a přední komoru = provádět bezkontaktní pachymetrii /měření tloušťky rohovky/a bezkontaktní vyšetřování a měření šířky komorového úhlu, hodnotit tyto změny s odstupem času - jak u glaukomů, tak poúrazových nebo pooperačních stavů. Vyšetření je nebolestivé, relativně krátké, není potřeba rozkapávat. Není hrazeno zdravotními pojišťovnami- vyšetření 1 oka stojí 300,- Kč.
 
6/ Ultrazvukové vyšetření:
A-sken k vyšetření parametrů oka = biometrii i kontaktní pachymetrii.
B-sken umožňuje diagnostiku patologií i u neprůhledných očních medií, dále slouží k vyšetřování retrobulbárního prostoru.

7/ Ortoptická ambulance s velmi kvalitní ortoptickou a pleoptickou léčbou dětských pacientů.

Pavilon U, podlaží -2PP.   

8/ Při nutnosti chirurgického zákroku na zadním segmentu spolupracujeme  s klinikami.


 • Lůžková část oddělení je umístěna na neurologickém oddělení (6 lůžek).
 • Zázemí pro  tato lůžka je v části ambulantního traktu,kde probíhají vizity v černé komoře,  příjmy, měření nitroočního tlaku, další  oční  ošetření a propuštění.
 • Televize na pokoji, strava se podává Tablet-systémem.


  UPOZORNĚNÍ pro pacienty s akutním očním onemocněním nebo úrazem
  je zajištěna lékařská ambulantní pohotovost následovně:

  V pracovní dny

  15:30 - 18:00  
  Oční ambulance v pavilonu U -II patro v areálu Nemocnice Třebíč

  18:00 - 20:00 Ordinace LPS (lékařská pohotovostní služba) - pavilon C přízemí v areálu Nemocnice Třebíč
  20:00 - 07:00  Chirurgická ambulance - pavilon C přízemí v areálu Nemocnice Třebíč


  Sobota, neděle, svátek

   09:00 - 18:00
  Oční ambulance v pavilonu U -II patro v areálu Nemocnice Třebíč

   18:00 - 20:00
   Ordinace LPS (lékařská pohotovostní služba) - pavilon C přízemí v areálu Nemocnice Třebíč

   20:00 - 09:00
  Chirurgická ambulance - pavilon C přízemí v areálu Nemocnice Třebíč

Kontakty na oddělení

 • Pracovna lékařů
  568 809 618
 • Pracovna sester
  568 809 852
 • Pracovna sester - operativa
  568 809 619
 • Ambulance
  568 809 609
 
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Primář

Nemocnice Třebíč MUDr. Jitka Jourová Šalomounová jsalomounova@nem-tr.cz

Lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Jaroslava Helmanová jhelmanova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Soňa Kaňková skankova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Marcela Kopuletá mkopuleta@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Simona Matulová smatulova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Dagmar Školařová dskolarova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Kamila Trnková ktrnkova@nem-tr.cz

Lékař

Nemocnice Třebíč MUDr. Tomáš Preininger tpreininger@nem-tr.cz

Vrchní sestra

Nemocnice Třebíč Maria Špačková mspackova@nem-tr.cz+420 568 809 625
Fotogalerie