Neurologie

Hlavní telefon+420 568 809 688Kde nás najdeteBudova U
Podlaží +II
kompletní ordinační hodiny
Neurologie

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / Pavilon U - poschodí +III

 

Neurologické oddělení je situováno v prostorech moderního pavilonu U ve 3. podlaží s 20 standardními  a 4 intenzivními lůžky v rámci multioborové JIP. Standardní pokoje jsou o 2-4 lůžkách, 2 pokoje nadstandardní. Součástí každého pokoje je sociální zázemí s WC a sprchovým koutem, uzamykatelné skříně pro ošacení a osobní věci. U všech lůžek je k disposici přívod medicinálního kyslíku, signalisace a interní telefon pro komunikaci pacienta s personálem i externě. Pro imobilní pacienty je k disposici prostorná koupelna a hydraulický mycí a přepravní zvedák. Součástí standardního oddělení  je rehabilitační místnost, kde se v pracovní době věnuje pacientům s neurologickým deficitem fyzioterapeut z rehabilitačního oddělení. V budově je aktivní internetové připojení WiFi. 


Zdravotnický personál splňuje kvalifikační předpoklady nad rámec minimálních požadavků podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR a v rámci vzdělávacího programu si odborné vzdělání pravidelně zvyšuje a prohlubuje.

Oddělení má akreditaci pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru neurologie.
Získání finančních prostředků na zkvalitnění diagnostických a terapeutických metod je možno prostřednictvím Nadačního fondu neurologického oddělení:
 • Nadační fond neurologického oddělení Třebíč
 • Purkyňovo nám.133/2
 • Bankovní spojení: 493102514/0600

Péče o pacienty je zajištěna: lékaři se specializovanou způsobilostí úvazkem 5,2; s odbornou způsobilostí úvazkem 2,0 a jedním lékařem absolventem; 10-ti zdrav. sestrami na standard.odd.; v elektrofyziol. laboratoři úv.1,95;  2-mi na všeobecné ambulanci; sanitárkami úv. 2,5.

Oddělení  poskytuje základní léčebnou a diagnostickou péči v celém oboru neurologie.

Za obdobní  jednoho roku přijímáme v počtu 330-350 pacientů s akutní mozkovou příhodou bez odlišení věkové kategorie. Pacienti jsou v akutním stavu přijímáni ke komplexní monitoraci a terapii kromě trombolýzy na intenzivní lůžka multioborové JIP. 

Funkčně je JIP profilována nejen k péči o pacienty s akutní CMP, ale současně jako všeobecná neurologická JIP k  péčí o pacienty s kvalitativní a kvantitativní poruchou vědomí různých příčin, s nitrolebním přetlakem před či po neurochirurgickém zákroku, s kritickou svalovou slabostí, dechovou nedostatečností, méně frekventně s neuroinfekty. 

Po stabilizaci životních funkcí pacienty překládáme na oddělení standardní neurologické, následně dle vývoje kliniky na rehabilitační odd.,  event. odd. následné péče, LDN Nemocnice Třebíč.

U pacientů dle neurologického deficitu je bezprostředně po přijetí zahájena rehabilitace fyzioterapeutem, logopedická a psychologická péče.

Dále kromě CMP diagnostikujeme a léčíme onemocnění centrálního nervového systému,mozkových a periferních nervů, kořenů, pletení, onemocnění páteře, degenerativní onemocnění – demence, Parkinsonovu chorobu, nervosvalová onemocnění,zánětlivá onemocnění mozku a míchy, především roztroušenou sklerózu mozkomíšní, záchvatová onemocnění, bolesti hlavy, páteře.

K diagnostice neurologických onemocnění využíváme RTG, CT, laboratorní vyšetření na oddělení klinických laboratoří Nemocnice Třebíč. MRI, radioizotopovou a specializovanou laboratorní diagnostiku na smluvních pracovištích. Velmi úzce spolupracujeme se všemi odděleními Nemocnice Třebíč, především s interním, ARO, rehabilitačním, chirurgickým, rehabilitačním, infekčním a TRN.

Superkonziliární a nadregionální péče u vybraných neurologických onemocnění je zajištěna neurologickými, neurochirurgickými, cévními klinikami FN Brno a FN u Sv.Anny, iktovým centrem v Jihlavě, případně zajišťujeme kontakt na mimospádová pracoviště.

Neurologická ambulance, cerebrovaskulární poradna s neurosonologickou diagnostikou a elektrofyziologická laboratoř (diagnostika EEG, EMG, EP, SONO)  jsou umístěny v -2. podlaží téhož pavilonu.

EEG diagnostika funkčních abnormit mozku především u pacientů s epilepsií, strukturálními, metabolickými, infekčními onemocněními s monitorací dynamiky abnormit u chronického postižení. Pacient se dostaví s umytou hlavou šamponem bez gelu a laku. Délka vyšetření závisí na spolupráci pacienta, maximálně 45 min.                                                  
Vyhodnocení  eeg záznamů provádí  MUDr. Jiřina Vošmerová, MUDr. Irina Ozerova

EMG diagnostika spektra nervosvalových onemocnění. Délka vyšetření maximálně 45 min.
 
Evokované potenciály

VEP vyšetření funkce zrakové dráhy je přínosem pro diagnostiku poruch funkce zrakového nervu (první příznaky roztroušené sklerózy). K vyšetření je nutná zraková korekce pacienta,tzn.brýle s sebou. Délka vyšetření maxim. 30 min.

BAEP vyšetření funkce sluchové dráhy
periferního (např. u nádorů n.statoakustiku) a centrálního typu (CMP,..).Délka vyšetření  maxim.30 min.                                    
Vyhodnocení  evokovaných potenciálů provádí MUDr. Jiřina Vošmerová.

Neurosonologické vyšetření magistrálních a  intrakraniálních mozkových tepen TCCS  provádí: MUDr.|Jiřina Vošmerová a MUDr. Shudeiwa Adel.
                                                                                       
Lumbální punkce k diagnostice  infekčních onemocnění. Vyšetření  provádíme standardní    i atraumatickou lumbální jehlou. V případě výkonu s atraumatickou jehlou po obdržení fyziologických výsledků likvorol.vyšetření je klidový režim na lůžku pouze 3 hod.po výkonu.  Atraumatická jehla není hrazena zdravotní pojišťovnou, pacient si ji zakoupí v lékárně.

 • Odborná neurologická ambulance objednaných a dispenzarizovaných pacientů      
 • Ordinační doba: v pracovním týdnu denně v čase  8:00-12:00  12:30-14:30

Konziliární vyšetření
 • Neakutní:  v pondělí a pátek  11:00 - 13:00, ve středu 9:00-11:00
 • Akutní: kdykoliv po telefonické domluvě

Na neurologickém oddělení a ambulancích je kromě odborné erudice zaměstnanců kladen důraz hlavně na vstřícnost, ohleduplnost a pravidelnou komunikaci s pacienty a jejich nejbližšími. Naši zaměstnanci jsou ochotni vyslechnout Vaše problémy, poradit Vám v jejich řešení nebo je k řešení předat kompetentním pracovníkům tak, abyste se cítili na našem oddělení přes všechny zdravotní potíže příjemně. Snahou a cílem našeho týmu vždy bylo a bude nadále zajistit pro spádovou oblast Nemocnice Třebíč po všech stránkách kvalitní diagnostiku a léčbu všech pacientů s neurologickými onemocněními.
Věříme, že naše internetové stránky přispějí  k lepší komunikaci s našimi pacienty i s osvícenými sponzory.

Těšíme se na spolupráci.

Kontakty na oddělení

 • Pracovna sester
  568 809 688
 • Oddělení - lékaři
  568 809 671
 • MOJIP centrála
  568 809 509
 • MOJIP příjem
  568 809513
 • EEG
  568 809 692
 • EMG
  568 809 693
 • Ambulance - lékař
  568 809 610
 • Ambulance - sestra
  568 809 679
 • Cerebrovaskulární poradna  - sestra i lékař
  568 809 715
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Ke stažení Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Primář

Nemocnice Třebíč MUDr. Jiřina Vošmerová jvosmerova@nem-tr.cz

Lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Ĺubica Byrtusová lbyrtusova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Martina Cahová mcahova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Irina Ozerová iozerova@nem-tr.cz

Lékař

Nemocnice Třebíč MUDr. Adel Shudeiwa ashudeiwa@nem-tr.cz

Staniční sestra JIP

Nemocnice Třebíč Darina Čaňková dcankova@nem-tr.cz

Vrchní sestra

Nemocnice Třebíč Svatoslava Sedláčková ssedlackova@nem-tr.cz+420 568 809 678
Ke stažení Fotogalerie