LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)

Umístění jednotlivých stanic:
LDN Třebíč 1: budova G, 4. nadzemní podlaží, 20 lůžek
LDN Třebíč 2 + DIOP: budova U, první podzemní podlaží, 30 + 10 lůžek
LDN 1 Moravské Budějovice, 1. patro, 28 lůžek
LDN 2 Moravské Budějovice, 2. patro, 28 lůžek


LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných)


Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Třebíč má tři pracoviště – LDN a DIOP v Třebíči a LDN v Moravských Budějovicích. Pokoje na LDN jsou jedno až čtyřlůžkové, jsou vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi, nočními a jídelními stolky, signalizačním zařízením a dle nutnosti i toaletním nebo geriatrickým křeslem.

Na LDN poskytujeme komplexní zdravotní péči o geriatrické a dlouhodobě nemocné pacienty. Zajišťujeme konziliární vyšetření a plánované kontroly v odborných ambulancích. Úzce spolupracujeme se všemi odděleními nemocnice i centrální laboratoří. Sestry jsou vyškoleny v ošetřování pacientů s chronickými ranami a proleženinami. Rehabilitaci provádí kvalifikované sestry s certifikovaným kurzem rehabilitačního ošetřování. U pacientů provádí polohování, posazování, cvičení na lůžku, nácvik chůze, nácvik denních činností, aktivizační programy zaměřené na jemnou motoriku a myšlení. Poskytujeme zde i péči paliativní. Propuštění do domácího prostředí plánujeme tak, aby byla vždy zajištěna kontinuita odborné péče.

Naším hlavním cílem je kvalitní péčí zlepšit zdravotní stav pacienta a pomoci mu ve složitém a těžkém období života.

DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)
Na DIOP jsou přijímáni pacienti z jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Zajišťujeme zde intenzivní péči o pacienty s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením. Při péči využíváme prvků bazální stimulace.

Délka hospitalizace na LDN i DIOP je závislá na zdravotním stavu pacienta a nutnosti poskytování zdravotní péče.

zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Ke stažení Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Primář

Nemocnice Třebíč MUDr. Nabil Ahmadie nahmadie@nem-tr.cz

Lékař

Nemocnice Třebíč MUDr. Zuzana Wawrzyczková zwawrzyczkova@nem-tr.cz

Staniční sestra LDN 1 Třebíč

Nemocnice Třebíč Iva Drbálková idrbalkova@nem-tr.cz

Staniční sestra LDN Moravské Budějovice I.patro

Nemocnice Třebíč Bc. Markéta Dvořáková ,DiS. mdvorakova@nem-tr.cz

Lékařka, LDN 2 Třebíč

Nemocnice Třebíč MUDr. Šárka Křížová skrizova@nem-tr.cz

Vrchní sestra Třebíč

Nemocnice Třebíč Bc. Helena Peštálová hpestalova@nem-tr.cz+420 568 809 366

Zástupce primáře, LDN 1 Třebíč, DIOP

Nemocnice Třebíč MUDr. Věra Rymešová vrymesova@nem-tr.cz

Staniční sestra LDN2 Třebíč

Nemocnice Třebíč Bc. Pavla Sklenářová psklenarova@nem-tr.cz

Staniční sestra LDN Moravské Budějovice 2. patro

Nemocnice Třebíč Dagmar Stohlová ,DiS. dstohlova@nem-tr.cz

Staniční sestra DIOP Třebíč

Nemocnice Třebíč Bc. Jana Uchytilová juchytilova@nem-tr.cz

Staniční lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Monika Růžičková mruzickova@nem-tr.cz
Ke stažení Fotogalerie