Hematologie

Hlavní telefon+420 568 809 276Kde nás najdeteBudova L
Podlaží Přízemí
kompletní ordinační hodiny
Hematologie
Laboratorní úsek zajišťuje hematologická, morfologická, koagulační a imunohematologická vyšetření. Laboratoř je zapojena do systému externího hodnocení kvality SEKK a získává každoročně Certifikát správné diagnostiky pro vybraná vyšetření.
 
Přehled vyšetření s uvedením detailního popisu a všech potřebných informací najdete po otevření této položky.
zobrazit celý text skrýt celý text
Ke stažení
Ke stažení

Ke stažení

Agregace trombocytů *.pdf ; 130.9 kB Aktivovaný parciální tromboplastinový test *.pdf ; 137.7 kB Alkalická fosfatáza v leukocytech *.pdf ; 127.1 kB Antierytrocytární protilátky *.pdf ; 124.2 kB Antitrombin *.pdf ; 133.5 kB anti-Xa *.pdf ; 133.3 kB Bazofily (KODIF, DIFMAN) *.pdf ; 134.9 kB Coombsův test *.pdf ; 123.1 kB D-dimery *.pdf ; 128.8 kB Dialyzát (leukocyty, granulocyty) *.pdf ; 123.5 kB Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky *.pdf ; 143.5 kB Distribuční šíře erytrocytů (KO, KODIF) *.pdf ; 127.1 kB Doba krvácivosti *.pdf ; 125.1 kB Erytrocyty (KO, KODIF) *.pdf ; 139.3 kB Faktor VIII *.pdf ; 130.3 kB Fibrinogen *.pdf ; 131.6 kB Fibrinolytická aktivita euglobulinovou metodou *.pdf ; 128.5 kB Hematokrit (KO, KODIF) *.pdf ; 134 kB Hemoglobin (KO, KODIF) *.pdf ; 133.5 kB Chladové aglutininy *.pdf ; 127.2 kB Inhibitory – korekční testy *.pdf ; 128.3 kB Krevní obraz – ostatní *.pdf ; 122.4 kB Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů *.pdf ; 126.6 kB Krevní obraz *.pdf ; 125.9 kB Krevní skupina *.pdf ; 123.7 kB Leukocyty (KO, KODIF) *.pdf ; 130.2 kB Lupus antikoagulans *.pdf ; 129.6 kB Lymfocyty (KODIF, DIFMAN) *.pdf ; 139.5 kB Monocyty (KODIF, DIFMAN) *.pdf ; 138.9 kB Morfologie erytrocytů *.pdf ; 124.1 kB Myeloperoxidázová reakce *.pdf ; 128.9 kB Neutrofilní segmenty (KODIF, DIFMAN) *.pdf ; 139.2 kB Osmotická rezistence *.pdf ; 128.1 kB PAS reakce v nátěrech periferní krve (PK) a kostní dřeni (KD) *.pdf ; 126.3 kB ProC Global *.pdf ; 131 kB Protein C *.pdf ; 133.9 kB Protein S *.pdf ; 130.6 kB Protrombinový test *.pdf ; 132.6 kB Předtransfuzní vyšetření (Křížový pokus) *.pdf ; 125.1 kB Přímý antiglobulinový test kvalitativně *.pdf ; 125.4 kB Přímý antiglobulinový test kvantitativně *.pdf ; 124.5 kB Retikulocyty *.pdf ; 131.7 kB Retrakce plazmatického koagula *.pdf ; 127.4 kB Rh faktor *.pdf ; 124 kB Schistocyty *.pdf ; 124.7 kB Stanovení zásobního železa ve sternální punkci a trepanobiopsii *.pdf ; 126.2 kB Sternální punkce, trepanobiopsie *.pdf ; 126 kB Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (KO, KODIF) *.pdf ; 128.5 kB Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (KO, KODIF) *.pdf ; 129.9 kB Střední objem erytrocytů (KO, KODIF) *.pdf ; 133.9 kB Střední objem trombocytů (KO, KODIF) *.pdf ; 125.2 kB Trombinový test *.pdf ; 130.1 kB von Willebrandův faktor *.pdf ; 207.5 kB