CLA - Biochemie

Hlavní telefon+420 568 809 419Kde nás najdeteBudova L
Podlaží 2.
kompletní ordinační hodiny
CLA - Biochemie
Laboratoř klinické biochemie provádí rutinní a speciální vyšetření biologických materiálů humánního původu, v případě požadavku i materiálů veterinárních. Poskytuje klinicko-biochemické konzultace v oblasti indikace a interpretace prováděných biochemických laboratorních vyšetření.
V rámci celé nemocnice je biochemie akreditována Spojenou akreditační komisí ČR. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří. Laboratoř úspěšně absolvovala Audit II
NASKL. Systém externí kontroly kvality oddělení je zajištěn absolvováním cyklů SEKK s.r.o. Pardubice. Splnění kritérií dokazují obdržené certifikáty a osvědčení kontrolních cyklů.

 


Kompletní přehled vyšetření s uvedením detailního popisu a všech potřebných informací najdete níže v sekci ke stažení.

Laboratoř klinické biochemie provádí rutinní a speciální vyšetření biologických materiálů humánního původu, v případě požadavku i materiálů veterinárních. Poskytuje klinicko-biochemické konzultace v oblasti indikace a interpretace prováděných biochemických laboratorních vyšetření.
V rámci celé nemocnice je biochemie akreditována Spojenou akreditační komisí ČR. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří. Laboratoř úspěšně absolvovala Audit II
NASKL. Systém externí kontroly kvality oddělení je zajištěn absolvováním cyklů SEKK s.r.o. Pardubice. Splnění kritérií dokazují obdržené certifikáty a osvědčení kontrolních cyklů.
zobrazit celý text skrýt celý text
Ke stažení
Ke stažení

Ke stažení

Saturace transferinu železem *.pdf ; 332.4 kB Sodík v dialyzátu odpad *.pdf ; 330.6 kB Sodík v dialyzátu *.pdf ; 329.6 kB Sodík v moči odpad *.pdf ; 335.3 kB Sodík v moči *.pdf ; 331.6 kB Sodík v plné krvi *.pdf ; 349.7 kB Sodík *.pdf ; 336.9 kB Spektrofotometrie likvoru Sp křivka *.pdf ; 331.3 kB Testosteron volný *.pdf ; 335.3 kB Testosteron *.pdf ; 338.8 kB Theophylin *.pdf ; 347.4 kB Transferin *.pdf ; 333.1 kB Tricyklická antidepresiva *.pdf ; 337.6 kB Triglyceridy *.pdf ; 335 kB Trijodtyronin volný *.pdf ; 338.5 kB Troponin T hs *.pdf ; 332.8 kB Tyreotropin *.pdf ; 337.7 kB Tyroxin volný *.pdf ; 339.2 kB Urea v dialyzátu odpad *.pdf ; 331.3 kB Urea v dialyzátu *.pdf ; 330.7 kB Urea v moči odpad *.pdf ; 336 kB Urea v moči *.pdf ; 332.9 kB Urea v sekretu z drénu *.pdf ; 331.9 kB Urea *.pdf ; 337.5 kB Vápník v moči odpad *.pdf ; 330.9 kB Vápník v moči *.pdf ; 332.9 kB Vápník *.pdf ; 337.8 kB Vitamín B12 aktivní *.pdf ; 335.6 kB Volné lehké řetězce kappa *.pdf ; 334.4 kB Volné lehké řetězce lambda *.pdf ; 334.4 kB Volné lehké řetězce poměr kappa lambda *.pdf ; 332.8 kB Železo *.pdf ; 358.4 kB Methemoglobin *.pdf ; 345.6 kB Moč chemicky *.pdf ; 334.4 kB Moč mikroskopicky *.pdf ; 335.6 kB Myoglobin *.pdf ; 347.7 kB Nádorové antigeny CA 15 3 *.pdf ; 336.3 kB Nádorové antigeny CA 19 9 *.pdf ; 335.6 kB Nádorové antigeny CA 125 *.pdf ; 337.4 kB Natriuretický peptid typu B BNP *.pdf ; 334.7 kB non HDL cholesterol *.pdf ; 332.2 kB Odhad glomerulární filtrace u dětí dle Schwartze *.pdf ; 334.8 kB Opiáty v moči *.pdf ; 336.7 kB Orální glukózový toleranční test gravidní *.pdf ; 338.8 kB Orální glukózový toleranční test *.pdf ; 337.9 kB Osmolalita moče *.pdf ; 335.3 kB Osmolalita *.pdf ; 334.3 kB Parathormon *.pdf ; 333.5 kB Poměr volného a celkového prostatického specifického antigenu *.pdf ; 334.1 kB Porfyriny v moči kvantitativně *.pdf ; 345.2 kB Progesteron *.pdf ; 339.7 kB Prokalcitonin *.pdf ; 346.6 kB Prolaktin *.pdf ; 345.3 kB Prostatický specifický antigen celkový *.pdf ; 338.2 kB Prostatický specifický antigen volný *.pdf ; 335.1 kB ROMA skóre pro postmenopauzální ženy *.pdf ; 330.8 kB ROMA skóre pro premenopauzální ženy *.pdf ; 195.9 kB Prealbumin *.pdf ; 331.4 kB Kanabinoidy v moči *.pdf ; 201.8 kB Karboxyhemoglobin *.pdf ; 346.4 kB Karcinoembryonální antigen – CEA *.pdf ; 335.1 kB Koeficient energetické bilance v dialyzátu *.pdf ; 332.2 kB Koeficient energetické bilance *.pdf ; 332.4 kB Kortizol *.pdf ; 333.5 kB Kreatinin v dialyzátu odpad *.pdf ; 344.9 kB Kreatinin v dialyzátu *.pdf ; 343.3 kB Kreatinin v moči odpad *.pdf ; 335.5 kB Kreatinin v moči *.pdf ; 335.6 kB Kreatinin v sekretu z drénu *.pdf ; 344.3 kB Kreatinin *.pdf ; 354 kB Kreatinkináza *.pdf ; 355 kB Kvocient albuminu *.pdf ; 335.5 kB Kyselina močová v moči odpad *.pdf ; 344 kB Kyselina močová v moči *.pdf ; 345.6 kB Kyselina močová *.pdf ; 350.3 kB Kyselina valproová *.pdf ; 347.8 kB Laktát v dialyzátu *.pdf ; 329.3 kB Laktát v likvoru *.pdf ; 333.3 kB Laktát *.pdf ; 331 kB Laktátdehadrogenáza *.pdf ; 351.1 kB Laktátdehydrogenáza ve výpotku *.pdf ; 345.9 kB LDL cholesterol *.pdf ; 333.4 kB Likvorea *.pdf ; 335.5 kB Lipáza *.pdf ; 346.7 kB Luteinizační hormon Lutropin *.pdf ; 346.1 kB Hamburgerův sediment *.pdf ; 334.4 kB HDL cholesterol *.pdf ; 333.7 kB HE4 lidský epididymální protein 4 *.pdf ; 338.5 kB Hemoglobin ve stolici *.pdf ; 200.9 kB Homocystein *.pdf ; 347.7 kB Hořčík *.pdf ; 337.1 kB human Choriogonadotropin *.pdf ; 199.1 kB Chloridy v likvoru *.pdf ; 330.5 kB Chloridy v moči odpad *.pdf ; 330.1 kB Chloridy v moči *.pdf ; 332 kB Chloridy *.pdf ; 332.6 kB Cholesterol ve výpotku *.pdf ; 330.2 kB Cholesterol *.pdf ; 333 kB Imunofoxace *.pdf ; 335 kB Imunoglobulin A *.pdf ; 340.1 kB Imunoglobulin E *.pdf ; 337.9 kB Imunoglobulin G v likvoru *.pdf ; 333.4 kB Imunoglobulin G *.pdf ; 333.4 kB Imunoglobulin M *.pdf ; 338.6 kB Index volného testosteronu *.pdf ; 336.1 kB Intratékální syntéza IgG *.pdf ; 333.9 kB Ionizovaný vápník *.pdf ; 346 kB Digoxin *.pdf ; 336.4 kB Draslík v moči odpad *.pdf ; 333.4 kB Draslík v moči *.pdf ; 332.7 kB Draslík v plné krvi *.pdf ; 348.2 kB Draslík *.pdf ; 335.9 kB Drogový screening *.pdf ; 338.5 kB Elektroforéza bílkovin moč *.pdf ; 197.3 kB Elektroforéza bílkovin *.pdf ; 350.2 kB Erytrocyty ve fázovém kontrastu *.pdf ; 333.2 kB Estradiol *.pdf ; 339.8 kB Etanol v moči *.pdf ; 337.4 kB Etanol v žaludečním obsahu *.pdf ; 337.1 kB Etanol *.pdf ; 338.1 kB Ferritin *.pdf ; 339 kB Folát *.pdf ; 333.4 kB Folikuly stimulující hormon Folitropin *.pdf ; 345.2 kB Fosfor v moči odpad *.pdf ; 330.7 kB Fosfor v moči *.pdf ; 332 kB Fosfor *.pdf ; 339.3 kB Globulin vázající lidské pohlavní hormony *.pdf ; 337.3 kB Glukóza v dialyzátu odpad *.pdf ; 198.2 kB Glukóza v dialyzátu *.pdf ; 330.6 kB Glukóza v kapilární plazmě *.pdf ; 348.8 kB Glukóza v likvoru *.pdf ; 331.1 kB Glukóza v moči odpad *.pdf ; 332.4 kB Glukóza v žilní plazmě gravidní *.pdf ; 333.1 kB Glukóza v moči *.pdf ; 332.6 kB Glukóza v žilní plazmě *.pdf ; 335.5 kB Glukóza ve výpotku *.pdf ; 331.8 kB Glukóza *.pdf ; 336 kB Glykovaný hemoglobin *.pdf ; 197.7 kB gama glutamyltransferáza *.pdf ; 355.6 kB 25-HYDROXIVITAMIN D *.pdf ; 200.5 kB Acetaminophen paracetamol v moči *.pdf ; 202.8 kB Acetaminophen paracetamol v žaludečním obsahu *.pdf ; 202.6 kB Acetaminophen paracetamol *.pdf ; 203.5 kB Acidobazická rovnováha – BE act *.pdf ; 211.1 kB Acidobazická rovnováha – BE *.pdf ; 214.5 kB Acidobazická rovnováha – ctO2 *.pdf ; 212.4 kB Acidobazická rovnováha – HCO3 *.pdf ; 211.8 kB Acidobazická rovnováha – pCO2 *.pdf ; 212.8 kB Acidobazická rovnováha – pH *.pdf ; 211.7 kB Acidobazická rovnováha – sO2c *.pdf ; 212.8 kB Alaninaminotransferáza *.pdf ; 202.3 kB Albumin Kreatinin v moči poměr *.pdf ; 200.4 kB Albumin v likvoru *.pdf ; 197.8 kB Albumin v moči *.pdf ; 199.6 kB Albumin ve výpotku *.pdf ; 200.6 kB Albumin *.pdf ; 201.2 kB Alkalická fosfatáza *.pdf ; 367.4 kB Apolipoprotein A I *.pdf ; 333.1 kB Apolipoprotein B *.pdf ; 332.6 kB Aspartátaminotransferáza *.pdf ; 350.8 kB Aterogení index plasmy *.pdf ; 333.5 kB Autoprotilátky proti peroxidáze štítné žlázy *.pdf ; 340.3 kB Autoprotilátky proti tyreoglobulinu *.pdf ; 340.2 kB alfa 1 fetoprotein *.pdf ; 216.2 kB alfa amyláza v moči *.pdf ; 213 kB alfa amyláza ve výpotku *.pdf ; 345.6 kB alfa amyláza *.pdf ; 212.5 kB Barbituráty v moči *.pdf ; 336.9 kB Barbituráty v žaludečním obsahu *.pdf ; 350.7 kB Barbituráty *.pdf ; 351.9 kB Bence Jonesova bílkovina *.pdf ; 332 kB Benzodiazepiny v moči *.pdf ; 337 kB Benzodiazepiny v žaludečním obsahu *.pdf ; 201.7 kB Benzodiazepiny *.pdf ; 337.6 kB Bilirubin celkový *.pdf ; 350.6 kB Bilirubin konjugovaný *.pdf ; 348.3 kB Bílkovina Kreatinin v moči poměr *.pdf ; 334.9 kB Bílkovina v dialyzátu odpad *.pdf ; 333.5 kB Bílkovina v dialyzátu *.pdf ; 331.9 kB Bílkovina v likvoru *.pdf ; 336.3 kB Bílkovina v moči odpad *.pdf ; 333.1 kB Bílkovina v moči *.pdf ; 334.1 kB Bílkovina ve výpotku *.pdf ; 333 kB Bílkovina *.pdf ; 202.1 kB Biologicky dostupný testosteron *.pdf ; 337.7 kB C peptid *.pdf ; 333.8 kB C reaktivní protein CRP *.pdf ; 332.5 kB C3 složka komplementu *.pdf ; 333.2 kB C4 složka komplementu *.pdf ; 333.2 kB Calprotectin ve stolici *.pdf ; 348.3 kB Carbamazepin *.pdf ; 347.6 kB Celková vazebná kapacita železa *.pdf ; 344.9 kB CKD EPI odhad glomerulární filtrace *.pdf ; 331.1 kB Clearenc kreatininu *.pdf ; 339 kB Cytologie mozkomíšního moku *.pdf ; 350.9 kB