Centrální laboratoř

Kde nás najdeteBudova L
kompletní ordinační hodiny
Centrální laboratoř

Pavilon L; Biochemie - telefon: 568 809 419              → ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY → CLA - BIOCHEMIE
Pavilon L; Hematologie -  telefon: 568 809 342       → ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY → CLA - HEMATOLOGIE
Pavilon L; Mikrobiologie - telefon: 568 809 504      → ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY → CLA - MIKROBIOLOGIE

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova L

V budově CLA sídlí Hematologická ambulance, Lipidová poradna a Odběrová ambulance.

Seznam labor. žádanek, osvědčení o auditech, seznam balíčků preventivních vyšetření pro samoplátce naleznete níže ke stažení.
 

NOVĚ - Nabídka služeb externím lékařům i samoplátcům
Centrální laboratoř nabízí laboratorní služby v oborech klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a hematologie. Katalog se seznamem všech nabízených laboratorních vyšetření, žádanky o vyšetření a další dokumenty můžete stahovat ve spodní části této stránky. 
Centrální laboratoř – vyšetření samoplátci nabídka níže.


Pro odběry biologického materiálu nabízíme možnost využití odběrové ambulance, která je součástí Centrální laboratoře.


Součástí Centrální laboratoře je laboratoř biochemie, hematologie a mikrobiologie.
Centrální laboratoř je umístěná v areálu Nemocnice Třebíč ve zrekonstruované budově označené písmenem "L". Přístup do laboratoře je z hlavního vchodu výtahem do 2.NP k centrálnímu příjmu. CLA – biochemie a hematologie zajišťuje rutinní i speciální vyšetření v nepřetržitém provozu. CLA – mikrobiologie zajišťuje vyšetření ve všední den od 6:00 do 15:30 hodin, v sobotu od 6:00 do 15:00 hodin, v neděli a ve svátek od 8:00 do 11:00 hodin. Veškerá vyšetření (včetně referenčních hodnot) prováděná v Centrální laboratoři najdete v "Seznamu laboratorních vyšetření jednotlivých oddělení laboratoře". V budově Centrálních laboratoří se nachází též Hematologická ambulance, Lipidová ambulance a Odběrová ambulance nemocnice. Přístup do těchto ambulancí je samostatným vchodem v pravé části budovy "L".
Ministerstvem zdravotnictví byly uděleny Nemocnici Třebíč akreditace pro obory specializovaného vzdělávání klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství a lékařská mikrobiologie.
V rámci celé nemocnice je centrální laboratoř akreditována Spojenou akreditační komisí ČR (SAK). Všechna tři oddělení CLA jsou vedena v Registru klinických laboratoří, opakovaně absolvovala audity II. Národního autorizačního střediska klinických laboratoří (NASKL).
Všechna oddělení Centrální laboratoře - biochemie, hematologie a mikrobiologie jsou schopny personálně a přístrojově zajistit další požadavky na nová vyšetření.

INFORMACE:
BIOCHEMIE: 568 809 419  
HEMATOLOGIE: 568 809 342  
KREVNÍ BANKA: 568 809 339  
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE:     568 809 543  
MIKROBIOLOGIE: 568 809 504  


CLA - Biochemie

Staniční lékař biochemie: MUDr. Jan Lacko - tel. 568 809 421, jlacko@nem-tr.cz, atestace v oboru "Klinická biochemie"
Klinický bioanalytik: Ing. Jarmila Králová - tel. 568 809 420, jkralova@nem-tr.cz, atestace v oboru "Vyšetřovací metody v klinické biochemii",
Staniční laborantka: Bc. Marta Nováčková - tel. 568 809 422,
mnovackova@nem-tr.cz, PSS v oboru "Laboratorní vyšetřovací metody v klinické biochemii"
Ostatní zaměstnanci: 10 zdravotních laborantek - 3 laborantky mají PSS v oboru, 1 sanitářka
Statimová vyšetření a odborné ošetření dodaného biologického materiálu ve všední dny po 14:00 hodin, o víkendech a svátcích zajišťuje pohotovostní služba.
Laboratoř klinické biochemie provádí rutinní a speciální vyšetření biologických materiálů humánního původu, v případě požadavku i materiálů veterinárních. Poskytuje klinicko-biochemické konzultace v oblasti indikace a interpretace prováděných biochemických laboratorních vyšetření.
Vyšetření prováděná v režimu statim:
sérum: albumin, AMS, bilirubin celkový, bílkovina celková, Ca, CK, LD, HDL cholesterol,  CRP, fosfor, glukóza, HCG, hořčík, cholesterol, jaterní soubor (ALT, AST, ALP, GMT, bilirubin), kreatinin, kyselina močová, lipáza, minerály (Na, K, Cl), urea, myoglobin, osmolalita, triglyceridy, troponin T
plazma: laktát
nesrážlivý odběr (krev): ABR (pH, krevní plyny)
moč: AMS, chemicky + sediment, osmolalita
likvor: Cl, bílkovina, elementy, glukóza, laktát
výpotek: cholesterol, glukóza, bílkovina


DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PŘI ODBĚRU

KREV
do 20 analytů: 1 plná zkumavka (cca 8 ml)
nesrážlivý odběr: 2-3 ml EDTA krve

MOČ
10 ml
Po doporučení biologického materiálu na biochemii pokračuje preanalytický proces v laboratoři v souladu se správnou laboratorní prací podle předepsaných dokumentů. Příjem žádanek a výdej výsledků nemocničních žadatelů je zprostředkován elektronickou formou, referenční hodnoty jednotlivých vyšetření jsou k dispozici u výsledků v informačním systému nemocnice. U externích žadatelů jsou používány papírové žádanky a výsledky jsou odeslány poštou.

Zbývající biologický materiál je po provedení analýz uschován v lednici 48 hodin pro případnou kontrolu.

Tumorové markery:
Alfa-1-fetoprotein (AFP)
Nádorové antigeny CA-typu: CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 72-4
Karcinoembryonální antigen (CEA)
Prostatický specifický antigen (PSA)
Prostatický specifický antigen - volný (fPSA)
HE4

Štítná žláza:
Tyroxin volný (FT4)
Trijodtyronin volný (FT3)
Tyreotropin (TSH)
Autoprotilátky proti mikros. antigenu (tyroid. peroxidáze) (antTPO)
Tyreoglobulin autoprotilátky (antTGN)

Endokrinologie:
C-Peptid (C-Pept)
Estradiol (Estrad)
Folitropin (FSH)
Lutropin (LH)
Progesteron (Proges)
Parathormon (PTH)
Prolaktin (Prolak)
Testosteron (Testos)
Kortisol (Kortis)
Vitamín D
SHBG

Biochemie je úspěšně zapojena do Systému externí kontroly kvality laboratorních metod firmy Sekk s.r.o., o čemž získává osvědčení a certifikáty. Je zařazena v Registru klinických laboratoří ČR v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR a ČLS JEP.

Kontakty:
Biochemie příjem - 568 809 419
Pohotovost - 568 809 417


V budově CLA sídlí i Lipidová poradna.

Kontakt:
  • MUDr. Jan Lacko (jlacko@nem-tr.cz)    
  • Telefon ordinace - objednávání     568 809 223      
  • Telefon ordinace - v ordinační     568 809 362      
Ordinační doba
  • Středa - 10:00 - 14:00 - MUDr. Jan Lacko
  • Pátek - 8:00 - 12:00 - MUDr. Jan Lacko


CLA - Hematologie

Součástí hematologie je úsek laboratorní, krevní sklad a ambulantní.

Hematologická laboratoř, krevní banka a hematologická ambulance.

Hematologická laboratoř
Staniční lékař hematologie: MUDr. Alena Havlíčková - tel. 568 809 543, ahavlickova@nem-tr.cz, 1.atestace v oboru "Interní lékařství" a 2.atestace v oboru "Hematologie a transfúzní lékařství"
Staniční laborantka hematologie: Jana Kühwegová - tel. 568 809 425, jkuhwegova@nem-tr.cz, PSS – Laboratorní diagnostika v lékařské mikrobiologii, PSS – Hematologie a transfuzní služba

Klinický bioanalytik:
RNDr. Jiřina Zavřelová – tel. 568 809 312, jzavrelova@nem-tr.cz - atestace v oboru „Klinická hematologie a transfúzní služba“
Mgr. Lenka Svobodová - tel. 568 809 312, lsvobodova@nem-tr.cz
Mgr. Roman Jelínek – tel. 568 809 312, rjelinek@nem-tr.cz - atestace v oboru „Klinická hematologie a transfúzní služba“

Ostatní zaměstnanci: 9 laborantek - 3 laborantky mají PSS v oboru, 1 sanitárka


Hematologická laboratoř zajišťuje hematologická, morfologická, koagulační a imunohematologická vyšetření. Laboratoř je zapojena do systému externího hodnocení kvality SEKK a získává každoročně Certifikát správné diagnostiky pro vybraná vyšetření.

Krevní banka - zajišťuje krev a krevní výrobky pro potřebu Nemocnice Třebíč. Správnou výrobní a distribuční praxi pravidelně kontroluje SUKL Praha.

Pohotovost: 568 809 340
Expedice:     568 809 339

Ambulantní část:
součástí je ambulance hematologická, odběrová a denní stacionář.

MUDr. Alena Havlíčková - staniční lékař hematologie, ahavlickova@nem-tr.cz
MUDr. Marie Šlechtová -
lékař hematologie, mslechtova@nem-tr.cz

MUDr. Martina Tomášová - lékař hematologie

Ostatní zaměstnanci: 3 sestry

V srpnu 2008 byla uzavřena smlouva s FN Brno a Nemocnicí Třebíč o vzájemné spolupráci pro specializovanou hematoonkologickou péči.
Externí odborní pracovníci z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno:
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.

Ve dvou hematologických ambulancích se léčí pacienti s různými krevními onemocněními (anemie, poruchy leukocytárního systému, krevních destiček, poruchy krevního srážení, lymfoproliferativní a myeloproliferativní onemocnění). Sestry provádí odběry pro naše laboratoře, pro určené specializované ambulance v nemocnici, ale i speciální odběry, které se odesílají do Brna, Jičína a Olomouce.
V odběrové ambulanci jsou prováděny odběry i pro zájemce o laboratorní vyšetření na žádost klienta (samoplátce).
Hematologická ambulance zajišťuje i konziliární vyšetření pro ostatní oddělení nemocnice.
Součástí ambulancí je denní stacionář, který má 5 lůžek a 2 křesla. Pacienti dochází ambulantně ke krevním převodům, k venepunkcím, infuzní terapii a k provedení některých diagnostických zákroků (sternální punkce, trepanobiopsie). Poté pacient odchází domů.

Ordinační hodiny hematologické ambulance:

Pondělí: 07:30 - 14:00 poradna pro poruchy krevního srážení
Úterý: 07:30 - 14:00  
Středa: 07:30 - 12:00  
Čtvrtek: 07:30 - 14:00 hematoonkologická specializovaná poradna
Pátek: 08:00 - 12:00  

Ordinační hodiny odběrové ambulance:

Pondělí: 06:30 - 14:00
Úterý: 06:30 - 14:00
Středa: 06:30 - 14:00
Čtvrtek: 06:30 - 14:00
Pátek: 06:30 - 13:00

Telefonické  kontakty:
Hematologická ambulance: 568 809 543 - lékař
  568 809 223 - sestry, objednávání pacientů
Odběrová ambulance: 568 809 276
CLA - Mikrobiologie

Staniční bioanalytik: MUDr. Eliška Míšková - tel. 568 809 505, emiskova@nem-tr.cz, atestace v oboru "Lékařská mikrobiologie"

Klinický bioanalytik:
Mgr. Miroslava Dlouhá

Mgr. Aleš Řiháček

Ing. Pavel Suchánek

MVDr. Ladislav Trojan

Staniční laborantka: Monika Lehká, PSS v oboru "Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii"
Ostatní zaměstnanci: 8 laborantek - 6 laborantek má PSS v oboru, 1 sanitářka
Mikrobiologie nabízí širokou škálu vyšetření biologického materiálu na bakteriologii, parazitologii, serologii, virologii a mykologii. Mikrobiologie získala na základě svých výsledků v externím hodnocení kvality SZÚ Praha "Osvědčení a certifikát správné diagnostiky" pro všechna vyšetření. Od roku 2003 se aktivně účastní Evropské surveillance antibiotické rezistence EARSS a je držitelem certifikátu úspěšnosti.
Zpracování dodaného biologického materiálu každý všední den od 6:00 do 15:30 hodin, v sobotu od 6:00 do 14:30 hodin, v neděli a o svátcích od 8:00 do 11:00 hodin. Výsledky parazitologického vyšetření v den dodání materiálu. U bakteriologických vzorků za 24 hodin předběžný výsledek na telefonický dotaz, telefonické hlášení významných nálezů.
Statimová vyšetření - telefonické sdělení výsledku.
Poskytujeme odborné konzultace o jednotlivých vyšetřeních a výsledcích vyšetření.
Poskytujeme odborné konzultace ATB střediska (po - pá 7-11 hod. a 13-14 hod., so 9-12 hod).
Možnost zavádění nových vyšetření a metod dle Vašich požadavků a potřeb.

Podrobný seznam vyšetření Oddělení klinické mikrobiologie je uveden v Katalogu vyšetření Centrální laboratoře.

Kontakty:
Serologická laboratoř - 568 809 424
Klinická laboratoř - 568 809 504
Střevní laboratoř - 568 809 541
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Ordinační hodiny Ke stažení Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Vedoucí centrální laboratoře

Nemocnice Třebíč Ing. Jarmila Králová jkralova@nem-tr.cz+420 568 809 420

Vedoucí laborantka

Nemocnice Třebíč Bc. Marta Nováčková mnovackova@nem-tr.cz+420 568 809 422

Staniční lékař

Nemocnice Třebíč MUDr. Jan Lacko jlacko@nem-tr.cz568 809 421

Staniční lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Eliška Míšková emiskova@nem-tr.cz+420 568 809 312 Nemocnice Třebíč MUDr. Alena Havlíčková ahavlickova@nem-tr.cz568 809 543

Staniční laborantka

Nemocnice Třebíč Jana Kühwegová jkuhwegova@nem-tr.cz568 809 425 Nemocnice Třebíč Monika Lehká mlehka@nem-tr.cz568 809 540
Ordinační hodiny Ke stažení Fotogalerie