Centrální laboratoř

Kde nás najdeteBudova L
kompletní ordinační hodiny
Centrální laboratoř

Pavilon L; Biochemie - telefon: 568 809 419
Pavilon L; Hematologie -  telefon: 568 809 342
Pavilon L; Mikrobiologie - telefon: 568 809 504

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova L

V budově CLA sídlí Hematologická ambulance, Lipidová poradna a Odběrová ambulance.


NOVĚ - Nabídka služeb externím lékařům i samoplátcům
Centrální laboratoř nabízí laboratorní služby v oborech klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a hematologie. Katalog se seznamem všech nabízených laboratorních vyšetření, žádanky o vyšetření a další dokumenty můžete stahovat ve spodní části této stránky. 
Centrální laboratoř – vyšetření samoplátci nabídka níže.


Pro odběry biologického materiálu nabízíme možnost využití odběrové ambulance, která je součástí Centrální laboratoře.


Součástí Centrální laboratoře je laboratoř biochemie, hematologie a mikrobiologie.
Centrální laboratoř je umístěná v areálu Nemocnice Třebíč v nově zrekonstruované budově označené písmenem "L". Přístup do laboratoře je z hlavního vchodu výtahem do 2.NP k centrálnímu příjmu. CLA – biochemie a hematologie zajišťuje rutinní i speciální vyšetření v nepřetržitém provozu. CLA – mikrobiologie zajišťuje vyšetření ve všední den od 6:00 do 15:30 hodin, v sobotu od 6:00 do 15:00 hodin, v neděli a ve svátek od 8:00 do 11:00 hodin. Veškerá vyšetření (včetně referenčních hodnot) prováděná v Centrální laboratoři najdete v "Katalogu laboratorních vyšetření CLA". V budově Centrálních laboratoří se nachází též Hematologická ambulance a Odběrová ambulance nemocnice. Přístup do těchto ambulancí je samostatným vchodem v pravé části budovy "L".
V roce 2008 byly Ministerstvem zdravotnictví uděleny Nemocnici Třebíč akreditace pro obory specializovaného vzdělávání klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství a lékařská mikrobiologie.
Všechna oddělení Centrální laboratoře - biochemie, hematologie a mikrobiologie jsou schopny personálně a přístrojově zajistit další požadavky na nová vyšetření.

INFORMACE:
BIOCHEMIE: 568 809 419
HEMATOLOGIE: 568 809 342
KREVNÍ BANKA: 568 809 339
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE:     568 809 543
MIKROBIOLOGIE: 568 809 504


CLA - Biochemie

Staniční lékař biochemie: MUDr. Jan Lacko - tel. 568 809 421, jlacko@nem-tr.cz, atestace v oboru "Klinická biochemie"
Klinický bioanalytik: Ing. Jarmila Králová - tel. 568 809 420, jkralova@nem-tr.cz, atestace v oboru "Vyšetřovací metody v klinické biochemii",
Mgr. Pavlína Bartůňková - tel. 568 809 421, pbartunkova@nem-tr.cz
Staniční laborantka: Bc. Marta Nováčková - tel. 568 809 422,
mnovackova@nem-tr.cz, PSS v oboru "Laboratorní vyšetřovací metody v klinické biochemii"
Ostatní zaměstnanci: 10 zdravotních laborantek - 3 laborantky mají PSS v oboru, 1 sanitárka
Statimová vyšetření a odborné ošetření dodaného biologického materiálu ve všední dny po 14:30 hodin, o víkendech a svátcích zajišťuje pohotovostní služba.
Vyšetření prováděná v režimu statim:
sérum: albumin, AMS, bilirubin celkový, bílkovina celková, Ca, CK, LD, HDL cholesterol,  CRP, fosfor, glukóza, HCG, hořčík, cholesterol, jaterní soubor (ALT, AST, ALP, GMT, bilirubin), kreatinin, kyselina močová, lipáza, minerály (Na, K, Cl), urea, myoglobin, osmolalita, triglyceridy, troponin T
plazma: laktát
nesrážlivý odběr (krev): ABR (pH, krevní plyny)
moč: AMS, chemicky + sediment, osmolalita
likvor: Cl, bílkovina, elementy, glukóza, laktát
výpotek: cholesterol, glukóza, bílkovina


DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PŘI ODBĚRU

KREV
do 20 analytů: 1 plná zkumavka (cca 8 ml)
nesrážlivý odběr: 2-3 ml EDTA krve

MOČ
10 ml
Po doporučení biologického materiálu na biochemii pokračuje preanalytický proces v laboratoři v souladu se správnou laboratorní prací podle předepsaných dokumentů. Příjem žádanek a výdej výsledků nemocničních žadatelů je zprostředkován elektronickou formou, referenční hodnoty jednotlivých vyšetření jsou k dispozici u výsledků v informačním systému nemocnice. U externích žadatelů jsou používány papírové žádanky a výsledky jsou odeslány poštou.

Zbývající biologický materiál je po provedení analýz uschován v lednici 48 hodin pro případnou kontrolu.

Tumorové markery:
Alfa-1-fetoprotein (AFP)
Nádorové antigeny CA-typu: CA 19-9, CA 15-3, CA 125
Karcinoembryonální antigen (CEA)
Prostatický specifický antigen (PSA)
Prostatický specifický antigen - volný (fPSA)

Štítná žláza:
Tyroxin volný (FT4)
Trijodtyronin volný (FT3)
Tyreotropin (TSH)
Autoprotilátky proti mikros. antigenu (tyroid. peroxidáze) (antTPO)
Tyreoglobulin autoprotilátky (antTGN)

Endokrinologie:
C-Peptid (C-Pept)
Estradiol (Estrad)
Folitropin (FSH)
Lutropin (LH)
Progesteron (Proges)
Parathormon (PTH)
Prolaktin (Prolak)
Testosteron (Testos)
Kortisol (Kortis)

Biochemie je úspěšně zapojena do Systému externí kontroly kvality laboratorních metod, o čemž získává Osvědčení a Certifikáty. Je zařazena v Registru klinických laboratoří ČR v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR a ČLS JEP.

Kontakty:
Biochemie příjem - 568 809 419
Pohotovost - 568 809 417


V budově CLA sídlí i Lipidová poradna.

Kontakt:
  • MUDr. Jan Lacko (jlacko@nem-tr.cz)    
  • Telefon ordinace - objednávání     568 809 223      
  • Telefon ordinace - v ordinační     568 809 362      
Ordinační doba
  • Středa - 10:00 - 14:00 - MUDr. Jan Lacko
  • Pátek - 8:00 - 12:00 - MUDr. Jan Lacko


CLA - Hematologie

Součástí hematologie je úsek laboratorní, krevní sklad a ambulantní.

Laboratorní úsek:
Staniční lékař hematologie: MUDr. Alena Havlíčková - tel. 568 809 543, ahavlickova@nem-tr.cz, 1.atestace v oboru "Interní lékařství" a 2.atestace v oboru "Hematologie a transfúzní lékařství"
Staniční sestra hematologie: Jana Kühwegová - tel. 568 809 425, jkuhwegova@nem-tr.cz, staniční laborant od 1. 8. 2017 na odd. hematologie 
PSS – Laboratorní diagnostika v lékařské mikrobiologii v roce 1997
PSS – Hematologie a transfuzní služba v roce 2011
Klinický bioanalytik:
RNDr. Jitka Nevoralová - tel. 568 809 312, jnevoralova@nem-tr.cz - atestace v oboru " Klinická hematologie a transfuzní služba"
RNDr. Jiřina Zavřelová – tel. 568 809 312, jzavrelova@nem-tr.cz - atestace v oboru „Klinická hematologie a transfúzní služba“
Mgr. Lenka Svobodová - tel. 568 809 312, lsvobodova@nem-tr.cz
Mgr. Roman Jelínek – tel. 568 809 312, rjelinek@nem-tr.cz - atestace v oboru „Klinická hematologie a transfúzní služba“
Ostatní zaměstnanci: 9 laborantek - 3 laborantky mají PSS v oboru, 1 sanitárka


Laboratorní úsek zajišťuje hematologická, morfologická, koagulační a imunohematologická vyšetření. Laboratoř je zapojena do systému externího hodnocení kvality SEKK a získává každoročně Certifikát správné diagnostiky pro vybraná vyšetření.

Krevní sklad - zajišťuje krev a krevní výrobky pro potřebu Nemocnice Třebíč. Správnou výrobní a distribuční praxi pravidelně kontroluje SUKL Praha.

Ambulantní část:
součástí je ambulance hematologická, odběrová a denní stacionář.
MUDr. Alena Havlíčková - staniční lékař hematologie, ahavlickova@nem-tr.cz
MUDr. Marie Šlechtová    -
lékař hematologie, mslechtova@nem-tr.cz
Ostatní zaměstnanci: 3 sestry

V srpnu 2008 byla uzavřena smlouva s FN Brno a Nemocnicí Třebíč o vzájemné spolupráci pro specializovanou hematoonkologickou péči.
Externí odborní pracovníci z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno:
Prof. MUDr. Michael Doubek, PhD.
MUDr. Libor Červinek, PhD.
MUDr. Barbora Weinbergerová

Ve dvou hematologických ambulancích se léčí pacienti s různými krevními onemocněními (anemie, poruchy leukocytárního systému, krevních destiček, poruchy krevního srážení, lymfoproliferativní a myeloproliferativní onemocnění). Sestry provádí odběry pro naše laboratoře, pro určené specializované ambulance v nemocnici, ale i speciální odběry, které se odesílají do Brna, Jičína a Olomouce.
V odběrové ambulanci jsou prováděny odběry i pro zájemce o laboratorní vyšetření na žádost klienta (samoplátce).
Hematologická ambulance zajišťuje i konziliární vyšetření pro ostatní oddělení nemocnice.
Součástí ambulancí je denní stacionář, který má 5 lůžek a 2 křesla. Pacienti dochází ambulantně ke krevním převodům, k venepunkcím, infuzní terapii a k provedení některých diagnostických zákroků (sternální punkce, trepanobiopsie). Poté pacient odchází domů.

Ordinační hodiny hematologické ambulance:

Pondělí: 07:30 - 14:00 poradna pro poruchy krevního srážení
Úterý: 07:30 - 14:00  
Středa: 07:30 - 14:00  
Čtvrtek: 07:30 - 14:00 hematoonkologická specializovaná poradna
Pátek: 08:00 - 12:00  

Ordinační hodiny odběrové ambulance:

Pondělí: 06:30 - 14:00
Úterý: 06:30 - 14:00
Středa: 06:30 - 14:00
Čtvrtek: 06:30 - 14:00
Pátek: 06:30 - 13:00

Telefonické  kontakty:
Hematologická ambulance: 568 809 543 - lékař
  568 809 223 - sestry, objednávání pacientů
Pohotovost: 568 809 340
Expedice: 568 809 339
Odběrová ambulance: 568 809 276
CLA - Mikrobiologie

Staniční bioanalytik: MVDr. Ladislav Trojan - tel. 568 809 505, ltrojan@nem-tr.cz, atestace v oboru "Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii"

Lékař: MUDr. Eliška Míšková - tel. 568 809 547, emiskova@nem-tr.cz, atestace v oboru "Lékařské mikrobiologie"

Klinický bioanalytik: Mgr. Miroslava Dlouhá - tel. 568 809 547, mdlouha@nem-tr.cz, atestace v oboru "Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii",
Mgr. Veronika Křemečková - tel. 568 809 504

Staniční laborantka: Naděžda Žáková, PSS v oboru "Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii" a "Management ve zdravotnictví"

Ostatní zaměstnanci: 7 laborantek - 6 laborantek má PSS v oboru, 1 sanitárka
Mikrobiologie nabízí širokou škálu vyšetření biologického materiálu na bakteriologii, parazitologii, serologii, virologii a mykologii. Mikrobiologie získala na základě svých výsledků v externím hodnocení kvality SZÚ Praha "Osvědčení a certifikát správné diagnostiky" pro všechna vyšetření. Od roku 2003 se aktivně účastní Evropské surveillance antibiotické rezistence EARSS a je držitelem certifikátu úspěšnosti.
Zpracování dodaného biologického materiálu každý všední den od 6:00 do 15:30 hodin, v sobotu od 6:00 do 14:30 hodin, v neděli a o svátcích od 8:00 do 10:00 hodin. Výsledky parazitologického vyšetření v den dodání materiálu. U bakteriologických vzorků za 24 hodin předběžný výsledek na telefonický dotaz, telefonické hlášení významných nálezů.
Statimová vyšetření - telefonické sdělení výsledku.
Poskytujeme odborné konzultace o jednotlivých vyšetřeních a výsledcích vyšetření.
Poskytujeme odborné konzultace ATB střediska (po - pá 7-11 hod. a 13-14 hod., so 9-12 hod).
Možnost zavádění nových vyšetření a metod dle Vašich požadavků a potřeb.

Podrobný seznam vyšetření Oddělení klinické mikrobiologie je uveden v Katalogu vyšetření Centrální laboratoře.

Kontakty:
Serologická laboratoř - 568 809 424
Klinická laboratoř - 568 809 504
Střevní laboratoř - 568 809 541
zobrazit celý text skrýt celý text