Klinická farmacie

Hlavní telefon568 809 931Kde nás najdeteBudova U
Podlaží 1NP
kompletní ordinační hodiny
Klinická farmacie

Klinická farmacie je obor, jehož cílem je nastavení účinné a bezpečné farmakoterapie jak jednotlivých hospitalizovaných pacientů, tak ve zdravotnickém zařízení jako celku.

Klinický farmaceut pravidelně dochází na vybraná oddělení a formou konziliární činnosti je k dispozici všem oddělením.

Klinický farmaceut spolupracuje s lékaři a sestrami a jeho hlavní úlohou je optimalizovat individuální lékové režimy pacientů. Zvažuje indikace léčiv u konkrétních pacientů. Upravuje dávky dle stavu eliminačních orgánů, na základě laboratorních vyšetření a na základě výsledků měření plazmatických koncentrací léčiv. Vyhledává lékové interakce a dle klinické závažnosti navrhuje řešení. Identifikuje nežádoucí účinky léčiv a navrhuje opatření vedoucí k jejich minimalizaci. Doporučuje vhodnou lékovou formu a způsob podání s ohledem na stav pacienta. Upozorňuje na inkompatibility zejména při infuzní aplikaci léčiv a navrhuje bezpečný způsob podání.


Vedoucí oddělení - klinický farmaceut: PharmDr. Vojtěška Farsová, Ph.D.

E-mail: vfarsova@nem-tr.cz

Telefon: 568 809 931


Klinický farmaceut: PharmDr. Jakub Sivý

E-mail: jsivy@nem-tr.cz

Telefon: 568 809 931

zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Klinický farmaceut

Nemocnice Třebíč PharmDr. Vojtěška Farsová, Ph.D. vfarsova@nem-tr.cz568 809 931 Nemocnice Třebíč PharmDr. Jakub Sivý jsivy@nem-tr.cz568 809 931