Klinická farmacie

Hlavní telefon568 809 931Kde nás najdeteBudova U
Podlaží 1NP
kompletní ordinační hodiny
Klinická farmacie

Klinická farmacie je obor, jehož cílem je nastavení účinné a bezpečné farmakoterapie jak jednotlivých hospitalizovaných pacientů, tak ve zdravotnickém zařízení jako celku.
Klinický farmaceut pravidelně dochází na vybraná oddělení a formou konziliární činnosti je k dispozici všem oddělením.

Klinický farmaceut spolupracuje s lékaři a sestrami a jeho hlavní úlohou je optimalizovat individuální lékové režimy pacientů. Zvažuje indikace léčiv u konkrétních pacientů. Upravuje dávky dle stavu eliminačních orgánů, na základě laboratorních vyšetření a na základě výsledků měření plazmatických koncentrací léčiv. Vyhledává lékové interakce a dle jejich klinické závažnosti navrhuje řešení. Identifikuje nežádoucí účinky léčiv a navrhuje opatření vedoucí k jejich minimalizaci. Doporučuje vhodnou lékovou formu a způsob podání s ohledem na stav pacienta. Upozorňuje na inkompatibility zejména při infuzní aplikaci léčiv a navrhuje bezpečný způsob podání.


Oddělení klinické farmacie poskytuje také zhodnocení medikace pro ambulantní pacienty. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění, je třeba žádanka praktického lékaře nebo  specialisty (žádanka typu K). Ke zhodnocení medikace je možno se objednat na telefonním čísle 568 809 931.


Do žádanky uvádějte (nebo k žádance přiložte)    

  • Důvod požadavku na zhodnocení medikace (např. polypragmazie - zhodnocení kombinace léčiv; zhodnocení lékových interakcí; podezření na nežádoucí účinek; porucha eliminace - renální nebo hepatální insuficience)
  • Všechny diagnózy pacienta
  • Úplnou a aktuální medikaci pacienta, včetně doplňků stravy
  • Aktuální výsledky laboratorních vyšetření (zejména krevní obraz, koagulace, jaterní enzymy, renální parametry, iontogram; ev. štítná žláza, lipidogram - je-li relevantní)
  • K žádance je vhodné přiložit zprávy od specialistů, v jejichž péči pacient je.

Po zhodnocení medikace bude vypracována zpráva (farmakoterapeutické doporučení) pro ošetřujícího lékaře s návrhem vhodného dalšího postupu - klinický farmaceut sám nemění medikaci, své závěry předává lékaři.

 

Vedoucí oddělení - klinický farmaceut: PharmDr. Vojtěška Farsová, Ph.D.

E-mail: vfarsova@nem-tr.cz

Telefon: 568 809 931

 

Klinický farmaceut: PharmDr. Jakub Sivý

E-mail: jsivy@nem-tr.cz

Telefon: 568 809 970

 

Klinický farmaceut: Mgr. Kateřina Filipská

E-mail: kfilipska@nem-tr.cz

Telefon: 568 809 931

zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Vedoucí klinický farmaceut

Nemocnice Třebíč PharmDr. Vojtěška Farsová, Ph.D. vfarsova@nem-tr.cz+420 568 809 931

Klinický farmaceut

Nemocnice Třebíč PharmDr. Jakub Sivý jsivy@nem-tr.cz+420 568 809 970 Nemocnice Třebíč Mgr. Kateřina Filipská kfilipska@nem-tr.cz+420 568 809 931
Fotogalerie