Centrální operační sály, sterilizace

Hlavní telefon+420 568 809 803Kde nás najdeteBudova O
kompletní ordinační hodiny
Centrální operační sály, sterilizace

Pavilon O; telefon: 568 809 803

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova O

Centrální opersční sály vznikly rekonstrukcí budovy „ Chirurgických operačních sálů“ z roku 1985. Rekonstrukce byla započata v září 1999  a v srpnu roku 2000 bylo postupně uvedeno do provozu 8 operačních sálů včetně Centrální sterilizace.

Personál centrálních operačních sálů zajišťuje provoz na 6 + 1 operačních sálech, pro obory chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a ORL.

Jednotlivé operační sály jsou vybaveny moderní technikou, která umožňuje provádění kvalitní, bezpečné a efektivní operativy – klasické, laparoskopické a endoskopické.

Oddělení  COS + CS dnes splňuje všechny technické požadavky zdravotnických budov. Stavební uspořádání, přístrojové vybavení a veškerý provoz COS + CS probíhá v souladu s hygienickými požadavky na provoz zdravotnického zařízení vyplývajícími z § 15 a 103 zák.č.258/2000 Sb.


Oddělení centrální sterilizace
Pracoviště centrální sterilizace má bezprostřední návaznost na centrální operační sály  pro které zajišťuje dekontaminaci, předsterilizační přípravu a sterilizaci všech instrumentarií i zdravotnických prostředků určených k opakovanému použití. Zpět na operační sály je distribuován vysterilizovaný materiál i jednorázové rouškování potřebné k operačním výkonům. Centrální sterilizace je využívána také ostatními odděleními nemocnice a soukromými subjekty. Technologické postupy jsou zajištěny moderními technologiemi a jsou v souladu s platnou legislativou.

zobrazit celý text skrýt celý text
Fotogalerie
Fotogalerie