Léčebná výživa a stravování

Hlavní telefon+420 568 809 320Kde nás najdeteBudova K
kompletní ordinační hodiny
Léčebná výživa a stravování

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova K

Oddělení léčebné výživy a stravování nemocnice Třebíč prošlo v letech 2004  a 2005 celkovou rekonstrukcí, činnost v novém provozu byla zahájena 22. září 2005. Byly provedeny stavební úpravy celé budovy, zavedena nová výrobní technologie a způsob výdeje stravy pacientům v tabletovém systému.

Díky tomuto systému je porce předepsané stravy pro každého pacienta připravena přímo ve stravovacím provozu a následně je distribuována na jednotlivá oddělení.
Stravovací provoz zabezpečuje v první řadě léčebnou výživu pro pacienty, ale zabezpečuje také stravování zaměstnanců a cizích strávníků.
Strava je připravována podle zásad správné výživy v rámci dietního systému naší nemocnice včetně individualizovaných dietních postupů sestavených tzv. "na míru" pro jednotlivé pacienty. Stravu, nebo dietu každému pacientovi stanovuje lékař.
Na přípravu a výdej stravy dohlíží 2 nutriční terapeutky, které sestavují jídelníčky a spolupracují s nutričními terapeutkami, které v rámci monitorování stavu výživy přijatých pacientů pečují ve spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami o pacienty ve špatném výživovém stavu a sestavují jim individuální plány výživy.
Složité a komplikované výživové stavy řeší lékař nutricionista ve spolupráci s nutričním týmem nemocnice.
V rámci oddělení léčebné výživy je nutriční poradna, která se zabývá poradenstvím v oblasti léčebné výživy a redukce hmotnosti. Sídlí v budově N -1.podzemní podlaží (vchod do budovy je z boku od silnice).

Připomínky ke stravě ze strany pacienta, přání, nebo i jiné postřehy je potřeba hlásit staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři. Pokud pacient dostane potraviny od návštěvy, nebo si je sám zakoupí, měl by toto konzultovat se sestrou na oddělení, zda mu toto "přilepšení" neuškodí. V průběhu léčebného procesu je zakázána konzumace alkoholu.

V jídelně zaměstnanců máme k dispozici bufet, ve kterém si mohou zaměstnanci, eventuelně i návštěvy zakoupit základní sortiment potravin. Do tohoto bufetu není možné z hygienických důvodů pouštět pacienty.  Pro pacienty zde mohou případně nakoupit sanitářky. Bufet je kromě víkendů a dovolené otevřený každý den od 7:00 do 13:30 hodin.
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Nutriční terapeut

Nemocnice Třebíč Mgr. Zdeňka Bartošová zdenkabartosova@nem-tr.cz+420 568 809 382

Vedoucí kuchař

Nemocnice Třebíč David Špinka dspinka@nem-tr.cz+420 568 809 323

Skladník

Nemocnice Třebíč Iva Stoklasová +420 568 809 317

Vedoucí oddělení léčebné výživy

Nemocnice Třebíč Mgr. Jana Zimolová jzimolova@nem-tr.cz+420 568 809 320
Fotogalerie