Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře

                 Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře
Vzdělávací program délka praxe Udělení akreditace od: Udělení akreditace do:
Pro lékaře, kteří absolvovali písemnou část aprobační zkoušky po 1. 1. 2018  6 měsíců      29.06.2022      29.06.2026