Lékaři zařazeni od 1. 7. 2017

Akreditace oborů specializačního vzdělávání - lékaři zařazeni po 1. 7. 2017
Specializační obor Kmen Udělení akreditace na kmen do: Udělení akreditace na VSV do: Stupeň
Anesteziologie a intenzivní medicína anesteziologický 15. 11. 2024 10. 9. 2025 I. typu
Dermatovenerologie dermatovenerologický 29.12.2025 21. 5. 2026 I. typu
Gastroenterologie interní   24. 7. 2026 I. typu 
chirurgický  
Gynekologie a porodnictví gynekologicko-porodnický 26.09.2024 22. 5. 2026   
 I. typu
Hematologie a transfúzní lékařství interní
19. 8. 2026
 I. typu 
pediatrický
Chirurgie chirurgický 09.10.2024 6. 3. 2026 pro část 2.2 b)
Infekční lékařství interní 2. 4. 2026
21. 8. 2026  I. typu
pediatrický 27. 3. 2026
Klinická biochemie interní 2. 4. 2026 31. 7. 2026 I. typu 
pediatrický 27. 3. 2026
Klinická farmacie lékárenský 28. 5. 2026
5. 10. 2026
I. typu 
Lékařská mikrobiologie interní 2. 4. 2026 21. 8. 2026

komplexní příprava v oboru lékařská mikrobiologie včetně antibiotického střediska

pediatrický 27. 3. 2026
Nefrologie interní   30.12.2025 I. typu
Neurologie neurologický 27.09.2024 7. 9. 2026 I. typu 
Oftalmologie oftalmologický 03.07.2025 27. 3. 2026 II. typu
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ortopedický 22.08.2025 25. 6. 2026 II. typu 
Otorinolaryngologie otorinolaryngologický 28.11.2024 21. 8. 2026
I. typu
Pediatrie pediatrický 27. 3. 2026 05.02.2026 I. typu
Pneumologie a ftizeologie interní 2. 4. 2026 22.08.2025 II. typu
Praktické lékárenství  lékárenský 28. 5. 2026
26. 5. 2026
 
Radiologie a zobrazovací metody radiologický 09.10.2024 17. 3. 2026 II. typu
Rehabilitační a fyzikální medicína chirurgický 09.10.2024 10. 3. 2026 I. typu
interní 2. 4. 2026
neurologický 27.09.2024
pediatrický 27. 3. 2026
ortopedický 22.08.2025
Urologie  urologický 09.10.2024 13. 10. 2025 I. typu
Vnitřní lékařství interní 2. 4. 2026 4. 3. 2026