Lékaři zařazeni do 30. 6. 2017

Akreditace oborů specializačního vzdělávání - lékaři zařazeni do 30. 6. 2017
Specializační obor Udělení akreditace

Ukončení akreditace

Stupeň

Anesteziologie a intenzivní medicína

19.01.2007 26.02.2022 I. typu
Dermatovenerologie 16.08.2006 17.06.2024 I. typu
Dětské lékařství 15.01.2007 03.02.2022 I. typu
Gastroenterologie 16.08.2006 15.02.2026 I. typu
Gynekologie a porodnictví 16.08.2006 14.12.2024 I. typu
Hematologie a transfúzní lékařství 26.06.2008 24.10.2024 AP transfuzního lékařství I. typu
Chirurgie 24.09.2014 06.11.2023 II. typu
Infekční lékařství 16.08.2006 17.02.2024 I. typu
Klinická biochemie 21.10.2008 08.07.2025 I. typu
Lékařská mikrobiologie 17.03.2008 24.02.2025 AP pro základní přípravu
Nefrologie 01.07.2008 28.07.2025 I. typu
Neurologie 14.112007 21.11.2022 I. typu
Oftalmologie 06.06.2006 14.12.2024 II. typu
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 06.06.2006 28.01.2025 II. typu
Otorinolaryngologie 26.06.2008 06.01.2023 I. typu
Pneumologie a ftizeologie 16.08.2006 10.11.2023 II. typu
Radiologie a zobrazovací metody 16.06.2008 04.05.2023 I. typu
Rehabilitační a fyzikální medicína 16.08.2006 23.02.2025 I. typu
Urologie - základní kmen  04.07.2014 04.07.2022

Akreditace na část vzdělávacího programu základní urologický kmen, 24 měsíců + 26 měsíců

Vnitřní lékařství 16.08.2006 13.10.2024 II. typu
Nemocniční lékárenství 09.11.2006 20.06.2023